11. srpanj proglašen Danom žalosti u FBIH

  0

  Vlada Federacije BiH donijela je, na današnjoj 123. sjednici koja je održana u Sarajevu, Odluku kojom se 11. srpanj 2014. godine – Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  srebrenica-u-potocarimaVlade FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u skladu s odlukama Ustavnog suda FBiH i Europskog suda za ljudska prava.

  Utvrđen je i Prijedlog zakona o plinu u Federaciji BiH kojim se uređuju strategija, politika i planiranje razvoja gasnog sektora, sudionici u gasnom sektoru, pravila i uvjeti za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog plina, razdvajanje djelatnosti i funkcioniranje gasnog sektora, operatori sistema, pristup treće strane sistemu za prirodni gas, tržište gasom i regulisanje tržišta.

  Vlada je danas utvrdila koeficijente i osnovice za boračke naknade i dala suglasnosti na prodaju nekretnina “Energoinvesta” u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te suglasnost Agenciji za privatizaciju u FBiH za prodaju imovine iz pasivnog podbalansa privrednih društava Fabrike duhana Sarajevo i “Agrokomerca” u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

  Federalna vlada usvojila je Program javnih investicija FBiH za razdoblje 2015-2017 čiji je osnovni cilj usklađivanje razvojnih projekata u Federaciji BiH s realnim izvorima financiranja.

  Federalna vlada prihvatila je Informaciju o Zaključcima sa 19. sjednice Skupštine Razvojne banke Federacije BiH i usvojila Zaključke kojima se daju olakšice za korisnike kredita sa područja pogođenih poplavama.

  ”Uz ostale kadrovske odluke, Vlada FBiH je dala više suglasnosti na rješenja federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju nadzornih i upravnih odbora ustanova socijalne skrbi”, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

  Fena/kamenjar.com

  facebook komentari