Barbara Jonjić: Korizma – potribno je tako vrime svima a posebno nami katolikima

0
Privatni album B.J.

Korizma
Vrime za stat na loptu
Sve utrnit
Obrnit se okolo sebe
I naćulit uši

Potribno je tako vrime
Svima
A posebno nami
Katolikima u nastojanju
U nastojanju
A taj san
Tražin se
Kadikad se nađen
Trsin se
Oden
Pa se vratin
Padnen pa se dignen
Ukopa me
Pa se otkopan
A oči mi baš uvik uprte gorikar
I triban
Svake godine
Četr’est dana
Mira
Molitve
I oda od stajališta
Do stajališta
Triban sliku Veronikinu
I ruku svetoga Josipa
I ona dva razbojnika triban
Jerbo svaki san od nji’ po zeru
Svaki od nji’
Triban prisičene konope
I koplje zabodeno
I bačene kocke za ‘aljine
Triban
Na novo sastavljene one rasparane koltrine
Triban sve
Kako bi iza Uskrsa pustila jopet svoje koze
Brezbrižno
Niza Jonića stranu
Onako kako san to radila k’o
Dite
Ono dite koje je bilo
Pedalj
Do svoga
Kralja

Falit ‘oćete…to se znade.

Barbara Jonjić / Narod.hr

facebook komentari