Bože, čuvaj zavičaj moj kršni

0

Sanjao sam neke teške snove,

u srcu mi treperila tuga.

Budile me teške, vrele suze,

noć je bila ko godina duga.

Vidio sam zatamnjelo sunce,

zvijezdu plavu kako bolno jeca.

Zemlju svoju ranjenu sam snio,

kako bolno na koljena kleca.

Bože, čuvaj zavičaj moj kršni,

zemlju moju trnjem okrunjenu!

Nit djetinjstva za srce me veže,

za taj kamen i ljepotu njenu!

Čuvaj zemlju pradjedova naših,

tvrdu vjeru naših praotaca,

gnijezdo mira, ljepote i pjesme;

našu mladost, kuda god koraca.!

Frano Mikulić Jukić

http://hercegbosna.org

facebook komentari