DOKUMENTI AMERIČKE VLADE: Što je ustaški vođa Ante Pavelić 1945. sakrio u austrijskom rudniku .

197

[quote]Sve ozbiljne tajne s vremenom zadobiju karakter urbanih legendi. A jedna među njima je tajna o blagu poglavnika Nezavisne države Hrvatske Anti Paveliću.[/quote] Stariji vjerojatno pamte poneke konobare koji su govorili da znadu gdje je to “Pavelićevo zlato” skriveno. U zagrebačkim šaputanjima nije se, zapravo, znalo je li riječ o zlatu, ili kakvom blagu druge vrste. Još manje se znalo koliko je toga izneseno u bježaniji.
Dokumenti, nedavno objavljeni na internetu, bacaju nešto više svjetla na ono što je Pavelić, sluteći propast svoje države, poslao u inozemstvo.

Dopisi iz arhiva
Ti su dokumenti ležali pod oznakom stroge tajnosti u Washingtonu, i to nekoliko desetljeća. Riječ je, praktično, o tri vojne institucije koje su se po svršetku II. svjetskog rata dopisivale na temu Pavelićevih sanduka i kutija (“14 boxes and 4 trunks”). Od toga su dvije bile američke, obje pri zapovjedništvu Američke vojske u Austriji, a jedna jugoslavenska.
Američke su bile Odjel za reparaciju, dostavu i restituciju (Reparation, deliveries and restitution division), na čelu s pukovnikom K. S. McKeejem, te Odjel za spomenike & lijepe umjetnosti (Monuments & Fine Arts Branch) na čelu s R. H. Millerom. S jugoslavenske strane zahtjeve i pisma potpisivao je “pukovnik V. Vodopivec”, šef Vojne misije Demokratske, federativne Jugoslavije pri Savezničkom savetu za Austriju u Beču.
Međutim, ključni dokument s kojeg je skinuta oznaka tajnosti, i prvi u kronološkom slijedu, sročio je stanoviti “admiral Crisomali – Ceremonienmeister -d. kroat. Staatsoberhauptes”. Napisan je 28. travnja 1945. u “Altausseeu” a trebao je potvrditi da je navedeni, sa svojim krležijanskim imenom i titulom, deponirao 18 sanduka (“kisten”) u ime hrvatskog vrhovništva u “Salzbergwerk Altaussee”. Dotični su bili označi s natpisima od “P 1 Zagreb” do “P 18 Zagreb”.

Image
Tajni podzemni depo
Međutim, na ovaj činjenični dokument nije se potpisao ni sam Crisomali, a ni imenovani primatelj u ime navedene “ustanove”.
Istovremeno, odavde je jasno da je NDH izaslala u Austriju a prije konačnog poraza veliku količinu vrijednog materijala. Koliku i kakovu ne može se nagađati.
Poznavatelji ove tematike otprije znaju da je rudnik soli pored austrijskog jezera (Altaussee) bio mjesto na kome su nacističke glavešine još 1944. spremile nevjerojatno blago svjetske umjetnosti, popljačkano u raznim okupiranim zemljama.
Tu je bio sakriven znameniti Ghentski oltar braće van Eyck, tu su bili Rafaelo, Vermeer i mnogi drugi geniji, pohranjeni po Goeringovom nalogu duboko pod zemlju.
Jednako tako, tu su Hitlerove poražene marionetske državice, odnosno njihovi šefovi, skrivale svoje vrijedne zbirke i raznorodno zlato pred porazom o kome su, čini se, međusobno šutjeli, iako su se za njega zajednički pripremali, i to baš sigurnim pospremanjem zločinačkih činjenica što su se doticale najviših vrijednosti ljudskog duha u povijesti.

Hitlerovo blago
Na stranu, ovdje, to što su nacistički ljubitelji umjetnosti bacili krvave mrlje po spomenutim i nespomenutim umjetninama, i to što su mnoge od njih jednostavno uzeli milijunima Židova po raznim zemljama, a koje su poslali u logore smrti.
Jasno, rudnik Altaussee, a očlto se radi o kompleksnoj mreži rudarskih okna, što i danas predstavlja turističku atrakciju, postao je skladiše nacističkog “odsjeka” historije, od vrha u Berlinu, do podružnica u Bratislavi, Sofiji, Zagrebu i drugdje, skladište za koje se zamišljalo kako može izdržati bombardiranje i istragu pobjedničkih saveznika. Drugim riječima, Pavelićeva je pošiljka bila dijelom veće prtljage te poražene skupine koja se do kraja nadala, i preko njega, da je nečuveni preokret još uvijek moguć. To se nije dogodilo, Hitler i njegovi otišli su u ropotarnicu, a ostalo je blago u spomenutom skivenom rudniku i još mnogima.
Evo što je pukovnik američki pukovnik McKee napisao o Pavelićevu blagu, i to kao “predmetu” što se tiče “jugoslavenske imovine u Altausse rudniku”.
On ga je preuzeo, dakako, od njemačkih vojnika koji su čuvali ovu Hitlerovu “Alpsku tvrđavu”. No prije, treba reći da američki pukovnik nije ni znao kako se hrvatski poglavnik zove, te ga uporno piše “Pavelicu” – dijakritičkih znakova nije ni imao na svome pisaćem stroju.

Ribbentropov poklon
U ime svoga ureda za Restituciju McKee je uputio ovo pismo Odjelu za spomenike i lijepe umjetnosti. (O njemu je napisao knjigu Robert Edsel, i to pod naslovom “The Monuments Men”, koje se u Hollywoodu prihvatio George Clooney.)
Pukovnik McKee je potvrdio 1. svibnja 1946. da se radi o “14 kutija i 4 sanduka”, što su označeni kao “imovina Poglavnika Hrvatske Pavelicu iz Zagreba”.
Tih 18 jedinica pregledali su “predstavnici Jugoslavenske vojne misije za repatrijaciju”: kapetam Mileusnić (Milevsnic) i poručnik Tunguz, “zajedno s nižepotpisanim”. McKee bilježi: “Ustanovljeno je da 18 sanduka sadrži ono što se smatra dijelom kućanstva obitelji Pavelicu, uključujući srebro, posteljinu, fonografske ploče, albume itd., plus veliki porculanski servis za jelo za koji se vjeruje da ga je Poglavniku darovao Ribbentrop.
Svi su predmeti novi (contemporary), mnogi obilježeni šahovnicom i nemaju nikakovu umjetničku vrijednost”.
Pukovnik McKee podsjetio je, isto tako, da je ovaj sadržaj deponirao u rudniku admiral “Grisomali”, što verificiraju pridruženi dokumenti. Onih koje novinar nema na uvidu, ako tonije onaj jedan jedini na kome nema niti čijeg žiga, niti čijeg potpisa.
“Kako je ‘the Pavelicu familly’ donedavno živjela u St. Gilgenu, Austrija, opetovano se vjeruje da to naglašava personalni karakter imovine o kojoj se ovdje govori”, ponavlja pisac ovoga pisma. I dodaje kako treba zabilježiti da ‘Pavelicu’ traži Međunarodni sud kao ranog zločinca, te da još uvijek nije pronađen. U zaključku istog pisma pukovnik McKee praktično nalaže odnosno “preporuča” Odsjeku za spomenike i lijepe umjetnosti da nakon prezentacije odgovarajućih dokumenata, od strane Vojne misije Demokratske Federativne Jugoslavije, “predmetnutu imovinu preda njima, kako bi je Jugoslaveni čim prije transportirali u Zagreb”.

Nevažan sadržaj
McKee još jednom ponavlja: “Kako je karakter ovoga materijala (sadržanog u sanducima) nevažan, te kako ne postoji njegov inventar, a sastavljanje takve liste predstavljalo bi veliku poteškoću i gubitak vremena, sugerirano je da se ni ne treba raditi takav popis invenatara”.
Časnik McKee ovako je pisao kolegi Milleru iz Odjela za spomenike i lijepe umjetnosi, zato što su američke vojne vlasti namjeravale isprazniti rudnik Altaussee i predati njegove sadržaje pod upravu R. H. Milleru i njegovu odjelu. (On će ih držati, kako pokazuju stare fotografije, u ruševnim austrijskim zdanjima u Salzburgu.)

Odgovor iz Beča
S druge strane pukovnik Vodopivec, šef Vojne misije Jugoslavije u Beču, odgovorio je 27. svibnja 1946. na svoj način na citirani dokument. Vodopivec je, u biti, imao namjeru da se to isto pismo shvati kao “popis broj 5 naših zahtjeva za restitucijom u američkoj zoni Austrije”.
A to zato što su ovi Pavelićevi sanduci, vjerojatno, bili ispušteni u državnom zahtjevu za restitucijom. Stoga je jugoslavenski pukovnik nešto opširniji u navođenju imovine sadržane u pospremljenim sanducima.
Pukovnik Vodopivec podsjeća da je “18 sanduka s privatnim vlasništvom izdajnika i ratnog zločinca Ante Pavelića” spremljeno u rudniku soli Altausse, te da je “naš oficir za vezu u Linzu” posjetio rudnik i izvršio inspekciju tih sanduka uz dopuštenje američkih vojnih vlasti, i to u društvu poručnika (?) Millera iz Američke vojske. Tako je provjereno da su se nalazili duboko u rudniku”.

Sadržaj sanduka
Vodopivec navodi da je bilo pregledano samo 14 Pavelićevih sanduka, te su četiri, prema tome, ostala neotvorena.
Svi su oni veliki optilike 1 metar puta 1 metar puta 1,5 metara (1x1x1,5). Među sadržajem otvorenih sanduka pronađeni su slijedeći predmeti: tepisi manjih veličina; lijepe porculanske posude; srebrne žlice, noževi, vilice, svijećnjaci, posuđe itd; fino staklo (kristal?), albumi s fotografijama i poštanskim markama; gramofonske ploče; stolnjaci; 4 nešto manja sanduka, koja su zaključana, nisu bila otvarana”.
U ime jugoslavenske vlade pukovnik iz Vojne misije zahtijevao je da ova imovina, “kao privatno vlasništvo Ante Pavelića, najvećeg ratnog zločinca naše zemlje”, bude vraćeno u Titovu Jugoslaviju.
Ostaje veliko pitanje zašto dotični sanduci nisu bili vraćeni u Jugoslaviju, barem koliko je javnosti poznato.

Gdje su završili?
Američki pukovnik McKee želio ih je vratiti, kao što je to pukovnik Vodoipivec i tražio u ime jugoslavenske Vojne misije, odnosno Titove vlade.
Gdje su sanduci nestali? I još veće pitanje: što je bilo u četiri sanduka što se nisu otvorila ni pred jugoslavenskim predstavnicima?
Je li moguće da je unutra bilo skriveno ustaško zlato? Odgovori na to pitanje ostaju do danas jako magloviti.
Pouzdano nam je poznato samo još to da je pukovnik McKee poslao pismo uredu Vrhovnog zapovjednika američke zone u Salzburgu, na ruke spomenutog Millera iz Odjela za spomenike i umjetnine.

Posebna skrb
U njemu je sažeo prethodno pobrojane pojedinosti i zaključio da se Pavelićevi sanduci imaju staviti pod kontrolu časnika s titulom “kontrolora imovine” (property control officer), čime se on sam priješio “formalnog zahtjeva jugoslavenske vlade za povratom” dotične imovine. McKee je, istovremeno, naredio Milleru da će zaduženi časnik-kontrolor “jedino uskladištiti i čuvati istu u skladištu u Salzburgu”.
Izričito mu je zabranio sastavljati inventar te iste, po svim izvorima Pavelićeve osobne imovine.
“Ne smije biti službenog kontakta sa članovima bilo koje strane (vojne) misije u vezi s restitucijom (ove imovine) bez izričitog dopuštenja ovoga ureda”, naglasio je na kraju svoga pisma McKee.
Što je bilo dalje? Može li se ova tajna razotkriti? Točno, postoje glasine, pa čak i pojedine novinske varijante u vezi s blagom o kome govore novoobjavljeni dokumenti iz američkog Nacionalnog arhiva. Ali, još uvijek se ne zna sadržaj Pavelićevih 18 sanduka, niti mjesto na koje su bili prebačeni ili razdijeljeni poslije Salzburga.

YuPropaganda

facebook komentari

 • Sve to YU propaganda; ali ipak kroz tu propagandu će izići istina da je YU propaganda uvijek lagala protiv Hrvata.

  • HRSmoock

   Evo jednog dobrog sajta. Stare hrvatske novine (razne epohe). Biće toga još više, vrijedni školarci skeniraju.

   • neki novi sajt u nastajanju? ili se već može pogledat?

    • HRSmoock

     Koliko sam shvatio, rade punom parom. Skeniraju stare listove, novine i sl…Prijatelj sa jednog foruma mi javio neki dan. Ima svega, a tek su počeli. Od XIX stoljeća pa do naše ere.

     • to će biti super :)) Hvala za informaciju

     • HRSmoock

      Nema na čemu. Tražilica nije baš-baš, ali isplati se kopati. Puno tekstova i slika. Neki su se već okoristili. Ovakav je letio između otoka prije rata sa češkom registracijom. Crtice iz povijesti, uvijek lijepo za vidjeti.

     • kvot

      Vratiše li se ovi iz Rusije?

     • Bollero

      Ne budi opterećen prošlošću kvot. Prati ono od čega živiš, piramide i što više sexa.

     • kvot

      Što se žestiš odmah?
      Pitam za zdravlje NEljudi,
      nikakvo opterećenje nemam.

     • Bollero

      Morebit ti tako izgleda, nemam poziciju žestine. Jbg taki moment, nije sve preko nišana.

     • kvot

      Ne znam ja.
      Ovde leđa uvijek u zid gledaju.

     • Bollero

      I ovdje kvote. Ako ti ispadne sapun iz ruku, ne saginji se- jeftinije je kupiti novi…čudna su vremena.

     • kvot

      Sve je to meni
      -ovde.
      I dole i gore,
      lijevo i desno od mene…

     • HRSmoock

      Ovi nisu išli. Pametni ljudi.

     • kvot

      Oni su samo pozirali za vojne časopise.

     • HRSmoock

      Kažem…Pametni ljudi. Da je sada 1991. jedne nedelje bih gips na desnu ruku, pa naredne na levu i tako u krug. Ili bih se na plaži bavio pregledom situacije na bojišnici. Možda bih spjevao i neku patriotsku…Pametni su pozirali za naslovnice, onako namršteni i odlučni. A mi ostali…Sada možemo da se… Slikamo.

     • kvot

      Sada se možemo slikati i to bukvalno.
      Tada mi se to nije sviđalo.

      Vjerovatno bih ispijao koktel negdje u toplijim krajevima,
      samo da sam znao da će se ovo razvući 20 godina.
      Mislio sam da je do kraja ’92 sve gotovo.

 • Sve to YU propaganda; ali ipak kroz tu propagandu će izići istina da je YU propaganda uvijek lagala protiv Hrvata.

  • HRSmoock

   Evo jednog dobrog sajta. Stare hrvatske novine (razne epohe). Biće toga još više, vrijedni školarci skeniraju.

   • neki novi sajt u nastajanju? ili se već može pogledat?

    • HRSmoock

     Koliko sam shvatio, rade punom parom. Skeniraju stare listove, novine i sl…Prijatelj sa jednog foruma mi javio neki dan. Ima svega, a tek su počeli. Od XIX stoljeća pa do naše ere.

     • to će biti super :)) Hvala za informaciju

     • HRSmoock

      Nema na čemu. Tražilica nije baš-baš, ali isplati se kopati. Puno tekstova i slika. Neki su se već okoristili. Ovakav je letio između otoka prije rata sa češkom registracijom. Crtice iz povijesti, uvijek lijepo za vidjeti.

     • kvot

      Vratiše li se ovi iz Rusije?

     • Bollero

      Ne budi opterećen prošlošću kvot. Prati ono od čega živiš, piramide i što više sexa.

     • kvot

      Što se žestiš odmah?
      Pitam za zdravlje NEljudi,
      nikakvo opterećenje nemam.

     • Bollero

      Morebit ti tako izgleda, nemam poziciju žestine. Jbg taki moment, nije sve preko nišana.

     • kvot

      Ne znam ja.
      Ovde leđa uvijek u zid gledaju.

     • Bollero

      I ovdje kvote. Ako ti ispadne sapun iz ruku, ne saginji se- jeftinije je kupiti novi…čudna su vremena.

     • kvot

      Sve je to meni
      -ovde.
      I dole i gore,
      lijevo i desno od mene…

     • HRSmoock

      Ovi nisu išli. Pametni ljudi.

     • kvot

      Oni su samo pozirali za vojne časopise.

     • HRSmoock

      Kažem…Pametni ljudi. Da je sada 1991. jedne nedelje bih gips na desnu ruku, pa naredne na levu i tako u krug. Ili bih se na plaži bavio pregledom situacije na bojišnici. Možda bih spjevao i neku patriotsku…Pametni su pozirali za naslovnice, onako namršteni i odlučni. A mi ostali…Sada možemo da se… Slikamo.

     • kvot

      Sada se možemo slikati i to bukvalno.
      Tada mi se to nije sviđalo.

      Vjerovatno bih ispijao koktel negdje u toplijim krajevima,
      samo da sam znao da će se ovo razvući 20 godina.
      Mislio sam da je do kraja ’92 sve gotovo.

 • srka

  PoBogu ljudi dajte nesto ljepse…radosnije…nesto u sportaskom duhu…
  Dajte krunisanog Kralja FCB-a :
  Ribéry-a!!!
  Bravo za sportaskog virtuoza!
  Bravo za FCB, najbolji i najaci svjetski nogometni klub!
  by Srka®

  • evo imaš na naslovnici 135 lijepih djevojaka, pa malo napari oči.. i ja ću :))

   • srka

    Lilith…lilith…navodis me na gresne misli…samo sam ugledao naslovnu…dulje nisam smio proviriti.
    Ti izgleda lopte volis vise u paru…i onak ne bas okrugle forme?
    by Srka®

    • kako si me provalio :))

     • srka

      …nije bilo tesko…dovoljno je promatrati s’koliko njeznosti komuniciras sa Pepermintt-icom.
      😉
      Neg, gdje nam je ona?
      More, sunce?
      by Srka®

     • More Sunce… iskorištava svaku zraku sunca… ps.. ja sam inače pažlji sa ženama 🙂

  • Bollero

   Kralj FCB je Mandžo, za prošlu sezonu srka. To je i vrapcima jasno.

   • srka

    Je, u pocetku sam bio skeptican…a nisam sam bilo nas je dosta…skepticara…danas je raspolozenje sasvim drugacije…i nadam se da ce Mandzo-virtuez ostati do kraja svoje karijere u FCB-u…doista je jak.
    Produzetci…nazalost…ide dalje…nogomet…
    Drzimo palceve!
    by Srka®

 • srka

  PoBogu ljudi dajte nesto ljepse…radosnije…nesto u sportaskom duhu…
  Dajte krunisanog Kralja FCB-a :
  Ribéry-a!!!
  Bravo za sportaskog virtuoza!
  Bravo za FCB, najbolji i najaci svjetski nogometni klub!
  by Srka®

  • evo imaš na naslovnici 135 lijepih djevojaka, pa malo napari oči.. i ja ću :))

   • srka

    Lilith…lilith…navodis me na gresne misli…samo sam ugledao naslovnu…dulje nisam smio proviriti.
    Ti izgleda lopte volis vise u paru…i onak ne bas okrugle forme?
    by Srka®

    • kako si me provalio :))

     • srka

      …nije bilo tesko…dovoljno je promatrati s’koliko njeznosti komuniciras sa Pepermintt-icom.
      😉
      Neg, gdje nam je ona?
      More, sunce?
      by Srka®

     • More Sunce… iskorištava svaku zraku sunca… ps.. ja sam inače pažlji sa ženama 🙂

  • Bollero

   Kralj FCB je Mandžo, za prošlu sezonu srka. To je i vrapcima jasno.

   • srka

    Je, u pocetku sam bio skeptican…a nisam sam bilo nas je dosta…skepticara…danas je raspolozenje sasvim drugacije…i nadam se da ce Mandzo-virtuez ostati do kraja svoje karijere u FCB-u…doista je jak.
    Produzetci…nazalost…ide dalje…nogomet…
    Drzimo palceve!
    by Srka®

 • Ivana

  Momčilo Krajišnik zločinac a Ante Pavelić samo ustaški vođa. Nečija percepcija je očigledno dobro zakazala.

  • Mlađahni momak Momčilo je pred međunarodnim sudom proglašen zločincem i krivim …

   • Ivana

    Ah znači ovaj osuđen a Pavelić što je pobjegao i izbjegao suđenje i kaznu zbog svih progona i zlodjela nije? Pa šta je onda Milošević s obzirom da nije proglašen niti zločincem nit krivim? Po toj tvojoj logici nijedno od toga. Inače Momčilo je neupitan.

    • Milošević nije ništa kriv! Navukli su ga! 😉

     • HRSmoock

      Ma navukle ga životinje.

  • HRSmoock

   Otkud Momo u ovoj priči? Ili sam nešto propustio?

   • Bollero

    Ivanče voli vagu- da se ne ostane duga na kojoj strani. Vozdra lave.

    • HRSmoock

     Aaaaaah….Gdje si, Bole? Jesi li to i na B92 stigao?

     • Bollero

      Bacim oko, nije da nije. U zadnje vrijeme više na HysrtoryHr…baš večeras gledao sagu o M.Rustu i cesni of Crveni trg. 🙂

     • HRSmoock

      Matijas ih je žešće usrao. Suuuper im je PVO, a “cesna” prođe :)) Letele su one šapke, one što štite kao kišobran. “Od maršala do portira za jjedno popodne.”

     • Bollero

      Težak udarac za Željeznu zavjesu, Mato je bio voma nestašan. Smjeniti šefa sojuz obrane, nije mala zayebancija ! 🙂

     • HRSmoock

      (Naj)Bolji su prijevodi na Viasat History (i za hrvatski, Znam im koordinatoricu. Estonka, jedna sjajna žena. I jako zgodna.).

     • Bollero

      Da, gledam to.

    • Ivana

     Hm.. nije bilo vaganje, niti se radi o vaganju, niti se u tom slučaju može vagati. Ali eto ajd kad kažeš neka bude tako. Pozdrav i tebi 🙂

     • Bollero

      Ne moraš se sikirati zbog moje opaske Ivanče, znaš da ja volim malo poškakljiti, da se ne zaspi. Pozdrav tebi, brezbeli.

     • Ivana

      Koja sikiracija 🙂 Ništa ne brini, opaske kao i kritike čojski podnosim 🙂

     • Bollero

      čojski ? znači ima tu negdi i montenegro krvnih zrnaca ? 🙂

     • Ivana

      nema, iako koristimo taj naziv u istočnoj Hercegovini , ostalo od vremena stare Hercegovine 🙂

   • Ivana

    Nema ga u ovoj, već na drugoj i ne radi se o Momi već o istini i percepciji o kojoj smo ja i Lilith na drugoj temi započeli. Pozdrav Smoock

    • HRSmoock

     Vidim nešto mi ne štima. Znači unakrsno. Podmornice. :)) Pozdrav, Ivana.

     • Bollero

      Neumska krstarica. :))

 • Ivana

  Momčilo Krajišnik zločinac a Ante Pavelić samo ustaški vođa. Nečija percepcija je očigledno dobro zakazala.

  • Mlađahni momak Momčilo je pred međunarodnim sudom proglašen zločincem i krivim …

   • Ivana

    Ah znači ovaj osuđen jeste, a Pavelić što je pobjegao i izbjegao suđenje i kaznu zbog svih progona i zlodjela zločinac nije? Heh koje razmišljanje. Pa šta je onda Milošević s obzirom da nije proglašen niti zločincem nit krivim? Po toj tvojoj logici nijedno od toga. Inače Momčilo je neupitan.

    • Milošević nije ništa kriv! Navukli su ga! 😉

     • HRSmoock

      Ma navukle ga životinje.

  • HRSmoock

   Otkud Momo u ovoj priči? Ili sam nešto propustio?

   • Bollero

    Ivanče voli vagu- da se ne ostane duga na kojoj strani. Vozdra lave.

    • HRSmoock

     Aaaaaah….Gdje si, Bole? Jesi li to i na B92 stigao?

     • Bollero

      Bacim oko, nije da nije. U zadnje vrijeme više na HystoryHr…baš večeras gledao sagu o M.Rustu i cesni of Crveni trg. 🙂

     • HRSmoock

      Matijas ih je žešće usrao. Suuuper im je PVO, a “cesna” prođe :)) Letele su one šapke, one što štite kao kišobran. “Od maršala do portira za jjedno popodne.”

     • Bollero

      Težak udarac za Željeznu zavjesu, Mato je bio voma nestašan. Smjeniti šefa sojuz obrane, nije mala zayebancija ! 🙂

     • HRSmoock

      (Naj)Bolji su prijevodi na Viasat History (i za hrvatski, Znam im koordinatoricu. Estonka, jedna sjajna žena. I jako zgodna.).

     • Bollero

      Da, gledam to.

    • Ivana

     Hm.. nije bilo vaganje, niti se radi o vaganju, niti se u tom slučaju može vagati. Ali eto ajd kad kažeš neka bude tako. Pozdrav i tebi 🙂

     • Bollero

      Ne moraš se sikirati zbog moje opaske Ivanče, znaš da ja volim malo poškakljiti, da se ne zaspi. Pozdrav tebi, brezbeli.

     • Ivana

      Koja sikiracija 🙂 Ništa ne brini, opaske kao i kritike čojski podnosim 🙂

     • Bollero

      čojski ? znači ima tu negdi i montenegro krvnih zrnaca ? 🙂

     • Ivana

      nema, iako koristimo taj naziv u istočnoj Hercegovini , ostalo od vremena stare Hercegovine 🙂

   • Ivana

    Nema ga u ovoj, već na drugoj i ne radi se o Momi već o istini i percepciji o kojoj smo ja i Lilith na drugoj temi započeli. Pozdrav Smoock

    • HRSmoock

     Vidim nešto mi ne štima. Znači unakrsno. Podmornice. :)) Pozdrav, Ivana.

     • Bollero

      Neumska krstarica. :))

 • kvot

  “pavelićevo zlato”,
  je zlato opljačkano od Srba, Jevreja i iz filijala banke Kraljevine Jugoslavije.

  • Bollero

   I što ćemo sad, što predlažeš ? Da vam vratimo u Sevki ili da vas još jednom preko Sevke olakšamo…mala je izgleda u tome điru, plaho voli rudnike !? 🙂

   • kvot

    A i ti zlata imaš?
    Ja sam svoje namirio.

    • Bollero

     A ono znaš, kućni sefić sa par kg, obična sitnica.Više volim držati u nekretninama…

     • kvot

      Halo Bing,
      kako brat!?
      -primljen u policiju!
      -ah kakva sramota za porodicu..

     • Bollero

      Ne te khontam kvot, udri u čelo.

     • HRSmoock

      Umnožit ću ti jednom prigodom. Al’ da čuvaš.

     • Bollero

      dogovreno

     • kvot

      Ti si mlađi dječko???

     • Bollero

      Hvala na trudu kvote. Ovu tematiku sam više volio slušati uživo od onih koji su se njome bavili po Europi…nego čitati. Sve je u formi ukusa, imam jedan mali milion stvarnih događaja u pamćenju. Još i danas sjednem na kavu sa nekima od tih likova i slušam story od stvarnih događaja.

     • kvot

      Alan Ford je štivo koje je oblikovalo moju generaciju,
      ali onu koja je živjela po gradovima.
      Nenadmašni Nenad Brixy koji je ubacio purgerski naglasak glavnim likovima.
      Počinjem evocirati uspomene,
      a to ne volim.
      Ajd’ zdravo!!!

     • HRSmoock

      Jes vala. Nije zdravo danas biti sentimentalan. Odmah te…U leđa.

     • HRSmoock

      Ma ja sa takvima ne sjedim odavno. Čuješ škripu kočnica, vidiš sivi “audi” i začuješ rafal…5,56x45mm je u modi. A to buši stolice i stolove. I glave…Ako može negdje na spratu, ali izlaziti pet minuta ranije ili kasnije od “viđenijih faca”.

     • Bollero

      Ne da mi đava mira Smoock, pišem knjigu o tomu – znaš kako ti je kad te uzme tema i cilj. Nisam taj dio svijeta osobno, ali me zanima njihov film. Sjetio sam se ja često da se to može desiti što navodiš. Nije mi cilj neki biznis i job, ali me drži cilj da to stvarno ostane negdje. Hvala na savjetima.

     • HRSmoock

      A kupovao se “Vijesnik”. Još reci da imaš ediciju “Pobeda u stripu”, pa da se pobratimimo. Još uvijek čuvam “Fordove” kojima su brojevi išli naopako. Sasušili se, selili se jedno sedam puta, ali tu su.

     • kvot

      Moji su u podrumu,
      fino ušuškani…

     • HRSmoock

      Čuvaj ih od miševa. Tako je meni pola “Lunov Magnusa” propalo. Grickali i one velike Strip Artove od Rustemagića. Đubrad mišija!

     • kvot

      Štakori nosati……… 😀

     • HRSmoock

      Ne mogu da odolim…”Vještice matora, jesi li izmuzla tu vodu iz bojlera! Zapaprit ću ti ja pa će te ubiti tlak!”

  • HRSmoock

   “Zlato za odvažne” ili “Kelijevi heroji”. Svako ima pravo na jednak dio :)) Znam i “shermana”. Ono u filmu i jesu tenkovi JNA :))

   • kvot

    Meni su smiješne sve te teorije zavjere i onda stavim pod navodnike,
    ali većina ne konta ironiju u mom pisanju.
    A budale volim ye.avati…

    • HRSmoock

     Ma nekima možeš stavljat zastavice i bacati šok bombe i topovske udare….Ali ni to ne vrijedi.

  • Čitaj kvote i nauči istinu pa onda razglabaj. inače ti ljudi neće vjerovati.

   19.4.2012, 3:04:24

   #5

   Otporaš

   Poštovanome DUHU,

   Poštovani ja i mislim na WW2. Svi oni koje misle da su Hrvati
   krivi za početak rata na području Hrvatske 1941 godine, su nemilosrdno u
   krivu. Neću ih kriviti za njihovo mišljenje kojeg oni u svojim mislima
   nose već godinama. Krivi su oni koji su im naturili svoja kriva
   mišljenja o zbivanjima prije, za vrijeme i poslije rata.

   Da bi se moglo trijezno i s povijestnih pogleda o tome razgovarati, potrebno je početi iz početka.

   (1) Prvi početak je bio Krfska deklaracija iz godine 1917 koju su
   potpisali kneževina Srbija i jugoslavenski odbor kojeg je, hoćeš/nećeš,
   predvodio Hrvat dr. Ante Trumbić.

   82) Ta deklaracija se je potpisala da u zajednici takozvanih
   “slavenskih” naroda, u ovom slučaju i u to doba su bili dominantni
   Hrvati i Srbi, radimo i borimo se protiv austrohugarske monarhije.
   Hrvati kao i pošteni srbi su mislili da ćemo u zajednici biti jači
   otresti se austrohugarske monarhije, te kasnije, svaki za sebe imati
   svoju vlastitu državu, hrvati Hrvatsku a Srbi Srpsku državu.

   (3) Kada je zavrčio WW1 1918 i na Versaillskoj konferencija za MIR u
   lipnju 1919 godine ta zajednička zemlja je priznata kao kraljevina SHS,
   tj. Srba, Hrvata i Srba.

   (4) Srbi opijeni pobjedama balkanskim ratovima iz 1912-1913 su odmah
   pomislili da je i Hrvatska njihova zemlja, koju da su im je Velika
   antenta darovala.

   (5) Srbi su odmah počeli svim državnim aparatima i drkretima
   uskraćivati, isticati i zabranjivati Hrvatima svako nacionalno obilježje
   do te mjere, da svako isticanje hrvatstva i hrvatske nacionalne zastave
   bilo je ugušeno u krvi i žrtvama.

   (6) Hrvati su počeli otvoreno govoriti da se mirno raziđemo, svak sebi
   svak za sebe. Sazvana je skupština u Beogradu da se o tome raspravlja.
   Srpska radikalna stranka je potajno radila po direktiva kralja
   Aleksandra te izvršili najbrutalniji pokolj Hrvata u sred parlamenta i u
   sred Beograda 20 lipnja 1928 god.

   (7) Taj zločinački srpski način obračunavanja s hrvatima je Hrvatima
   dozlogrdio do te mjere da su se Hrvati počeli mobilizirati za vlastitu
   obranu.

   (8) Tada je kralj Aleksandar uvidio opasnost za državu kojoj je on bio
   “njegovo visočanstvo”, te je raspustio stranke i konstitucije te
   uspostavio diktaturu 6 sijčnja 1929 godine. Tek tada počimaju svi gori
   jadi nad Hrvatima i Hrvatskom, sve u ime naroda i države.

   (9) Dr. Ante Pavelić u svojoj ljubavi za Hrvatsku nije vidio drugog
   izlaza osim osnutka jedne revolucionarne organizacije sa svrhom da se
   svim raspoloživim sredstvima suprostavi srpskom nasilju, pa i uz potrebu
   oružja, s lozinkom: LJUTA TRAVA NA LJUTU RANU. dao je toj organizaciji
   ime USTAŠA, što je jedna stara hrvatska izreka koju su Hrvati u
   prošlosti koristili protiv svakoga tirana kada su se Hrvati treba USTATI
   na obranu svojih Domova i svoje države Hrvatske.

   (10) Hrvatski revolucionarni ustaški pokret je osvetio hrvatske
   zastupnike HSS koje je Puniša Račić poubijao 20 lipnja 1928 god. usred
   parlamenta, ubivši srpskog kralja u Marseilleu 9 listopada 1934 godine.

   (11) Poslije tog atentata srpska kraljevska Jugosklavija postaje sve
   više i više nepopularna u međunarodnim. činbenicima. Njegovo
   “visočanstvo” princ knez Pavle sa svojim ministrima pristupa 25 ožujka
   1941. Trojnom Paktu u najvećoj nadi da mu se kraljevina SHS sačuva.

   (12) Srpski radikalni krugovi oko mladoga princa Petra drugoga su bili
   nezadovoljni političkim ishodom koji je vodio do jedne minimalne
   olakšice Hrvatima sa njihovom Banovinom Hrvatskom na čelu dra. Vladka
   Mačeka i njegove HSS.

   (13) Srpski general Simović sa svim svojim vojničkim kadrom u
   suglasnosti pukovnika Draže Mihailovića pripremaju puč 27 marta
   (hrvatski ožujka) s lozinkom: Molje rat nego pakt. Svrgnili su kneza
   Pavla što je razljutilo Hitlera te je napao srpsku kraljevinu
   Jugoslaviju.

   (14) Hrvati ne samo da koriste nego su iskoristili međunarodnu
   političku situaciju i Proglasili Svoju Nezavisnu Državu Hrvatsku
   DESETOGA TRAVNJA 1941 godine.

   (15) Srbima to nije bilo po volji te su svim silama i vojničkim
   potencijalom udarili na Hrvatsku koja uobče još nije imala ni vojske
   niti vojničkog kadra.

   (16) Srbi, bolje rečeno srpski četnici Draže Mihailovića su nemilosrdno
   počeli ubijati Hrvate bez ikakvoga biranje. Njihova, četnička lozinka
   je bila ubijati sve što je hrvatsko, tako: DA OD ZLA RODA NEMA NI
   PORODA.

   (17) Kada su nenaoružani Hrvati to vidjeli, počeli su se organizirati u
   vojničke skupine, vojničke redove, u ustaške postrojbe, ne da “kolju i
   ubijaju” kako su naši hrvatski neprijatelji to drugima govorili, pa i
   vama poštovani kolega DUH, nego da se brane.

   (18) U toj isključivo nacionalnoj obrani Hrvati su imali svako Božije,
   ljudsko i međunarodno pravo da se brane i da se obrane. u toj borbi za
   obranu nacionalnih hrvatskih života, glupo bi bilo reći da nije bilo i
   nevini i nedužni žrtava.

   (19) Trebamo uvijek imati na umu i pred očima činjenicu da svaki rat za
   sobom nosi više nedužni i nevini žrtava nego, recimo, vojnički žrtava.

   (20) To se je najviše moglo vidjeti i osjetiti na području Hrvatsk za
   vrijeme WW2. Zašto? jednostavno zato što nam je sličan jezik, što smo
   izmješani, što u mnogim slučajevima poznajemo jedni druge, te, uz sve
   to, srpski četnici u zajednici sa partizanima su iz taktičkih i
   strateških razloga napadali pravoslavna sela u odori hrvatskih vojnika,
   kako bi dali do znanja srpskom pučanstvu da su to bili ustaše. Nedugo
   iza toga dolaze četnici i partizani da im “pomognu” i da ih spase od
   ustaškog noža, te ih nagovaraju da im se priključe/pridruže i da sa
   njima pođu u šumu.

   (21) Iz šume zna se šta se je radilo. Diverzije. Protiv koga? Protiv
   Hrvata i Hrvatske Države. S kim; četnici i partizani zajedno.

   (22) Hrvatska Država kao i svaka druga država na svijetu je tražila te
   “diverzante”, hapsila ih i privodila hrvatskom narodnom sudu. (Vidi
   knjižicu DRINU 1956 i tu se može pronaći mnoge stavri što se tiče suda
   NDH)

   (23) Tako je nastala fama o ustaškim zločinima koji uobće, u smislu
   zločina, nisu ni postojali. Ekseca dakako je bilo. To je što svaki rat
   za sobom nosi.

   (24) Da smo mi Hrvati dobili rat u drugom svjetskome ratu, povijest bi
   se drugačije pisala. Hrvati bi tada bili najbolji na svijetu. Svakako da
   smo mi i danas najbolji zahvaljujući našoj uljudnosti.

   (25) Nadam se prijatelju DUHU da sam odgovorio na sva vaša mogu ća pitanja i želje. Uz iskrene pozdrave. Otporaš.

   Saznajte više: Partizansko antifašistički zločini nad hrvatskim narodom http://slobodni.net/t111559/#ixzz2dURhQukj

   • kvot

    Umjesto da uživaš u SAD,
    ti se zamlaćuješ ustaškim zločincima iz redova ndh-a.
    Teško tvojoj familiji s tobom takvim naopakim……..

 • kvot

  “pavelićevo zlato”,
  je zlato opljačkano od Srba, Jevreja i iz filijala banke Kraljevine Jugoslavije.

  • Bollero

   I što ćemo sad, što predlažeš ? Da vam vratimo u Sevki ili da vas još jednom preko Sevke olakšamo…mala je izgleda u tome điru, plaho voli rudnike !? 🙂

   • kvot

    A i ti zlata imaš?
    Ja sam svoje namirio.

    • Bollero

     A ono znaš, kućni sefić sa par kg, obična sitnica.Više volim držati u nekretninama…

     • kvot

      Halo Bing,
      kako brat!?
      -primljen u policiju!
      -ah kakva sramota za porodicu..

     • Bollero

      Ne te khontam kvot, udri u čelo.

     • HRSmoock

      Umnožit ću ti jednom prigodom. Al’ da čuvaš.

     • Bollero

      dogovreno

     • kvot

      Ti si mlađi dječko???

     • Bollero

      Hvala na trudu kvote. Ovu tematiku sam više volio slušati uživo od onih koji su se njome bavili po Europi…nego čitati. Sve je u formi ukusa, imam jedan mali milion stvarnih događaja u pamćenju. Još i danas sjednem na kavu sa nekima od tih likova i slušam story od stvarnih događaja.

     • kvot

      Alan Ford je štivo koje je oblikovalo moju generaciju,
      ali onu koja je živjela po gradovima.
      Nenadmašni Nenad Brixy koji je ubacio purgerski naglasak glavnim likovima.
      Počinjem evocirati uspomene,
      a to ne volim.
      Ajd’ zdravo!!!

     • HRSmoock

      Jes vala. Nije zdravo danas biti sentimentalan. Odmah te…U leđa.

     • HRSmoock

      Ma ja sa takvima ne sjedim odavno. Čuješ škripu kočnica, vidiš sivi “audi” i začuješ rafal…5,56x45mm je u modi. A to buši stolice i stolove. I glave…Ako može negdje na spratu, ali izlaziti pet minuta ranije ili kasnije od “viđenijih faca”.

     • Bollero

      Ne da mi đava mira Smoock, pišem knjigu o tomu – znaš kako ti je kad te uzme tema i cilj. Nisam taj dio svijeta osobno, ali me zanima njihov film. Sjetio sam se ja često da se to može desiti što navodiš. Nije mi cilj neki biznis i job, ali me drži cilj da to stvarno ostane negdje. Hvala na savjetima.

     • HRSmoock

      A kupovao se “Vijesnik”. Još reci da imaš ediciju “Pobeda u stripu”, pa da se pobratimimo. Još uvijek čuvam “Fordove” kojima su brojevi išli naopako. Sasušili se, selili se jedno sedam puta, ali tu su.

     • kvot

      Moji su u podrumu,
      fino ušuškani…

     • HRSmoock

      Čuvaj ih od miševa. Tako je meni pola “Lunov Magnusa” propalo. Grickali i one velike Strip Artove od Rustemagića. Đubrad mišija!

     • kvot

      Štakori nosati……… 😀

     • HRSmoock

      Ne mogu da odolim…”Vještice matora, jesi li izmuzla tu vodu iz bojlera! Zapaprit ću ti ja pa će te ubiti tlak!”

  • HRSmoock

   “Zlato za odvažne” ili “Kelijevi heroji”. Svako ima pravo na jednak dio :)) Znam i “shermana”. Ono u filmu i jesu tenkovi JNA :))

   • kvot

    Meni su smiješne sve te teorije zavjere i onda stavim pod navodnike,
    ali većina ne konta ironiju u mom pisanju.
    A budale volim ye.avati…

    • HRSmoock

     Ma nekima možeš stavljat zastavice i bacati šok bombe i topovske udare….Ali ni to ne vrijedi.

  • Čitaj kvote i nauči istinu pa onda razglabaj. inače ti ljudi neće vjerovati.

   19.4.2012, 3:04:24

   #5

   Otporaš

   Poštovanome DUHU,

   Poštovani ja i mislim na WW2. Svi oni koje misle da su Hrvati
   krivi za početak rata na području Hrvatske 1941 godine, su nemilosrdno u
   krivu. Neću ih kriviti za njihovo mišljenje kojeg oni u svojim mislima
   nose već godinama. Krivi su oni koji su im naturili svoja kriva
   mišljenja o zbivanjima prije, za vrijeme i poslije rata.

   Da bi se moglo trijezno i s povijestnih pogleda o tome razgovarati, potrebno je početi iz početka.

   (1) Prvi početak je bio Krfska deklaracija iz godine 1917 koju su
   potpisali kneževina Srbija i jugoslavenski odbor kojeg je, hoćeš/nećeš,
   predvodio Hrvat dr. Ante Trumbić.

   (2) Ta deklaracija se je potpisala da u zajednici takozvanih
   “slavenskih” naroda, u ovom slučaju i u to doba su bili dominantni
   Hrvati i Srbi, radimo i borimo se protiv austrohugarske monarhije.
   Hrvati kao i pošteni Srbi su mislili da ćemo u toj zajednici biti jači
   otresti se austrohugarske monarhije, te kasnije, svaki za sebe imati
   svoju vlastitu državu, Hrvati Hrvatsku a Srbi Srpsku državu.

   (3) Kada je završio WW1 1918 i na Versaillskoj konferencija za MIR u
   lipnju 1919 godine ta zajednička zemlja je priznata kao kraljevina SHS,
   tj. Slovenaca, Hrvata i Srba.

   (4) Srbi opijeni pobjedama balkanskim ratovima iz 1912-1913 su odmah
   pomislili da je i Hrvatska njihova zemlja, koju da su im je Velika
   Antenta darovala. (Treba pronaći i pročitati Londonski Tajni ugovor iz 1915 godine.)

   (5) Srbi su odmah počeli svim državnim aparatima i dekretima
   uskraćivati, isticati i zabranjivati Hrvatima svako nacionalno obilježje
   do te mjere, da svako isticanje hrvatstva i hrvatske nacionalne zastave
   bilo je ugušeno u krvi i žrtvama.

   (6) Hrvati su počeli otvoreno govoriti da se mirno raziđemo, svak sebi i
   svak za sebe. Sazvana je skupština u Beogradu da se o tome raspravlja.
   Srpska radikalna stranka je potajno radila po direktiva kralja
   Aleksandra te izvršili najbrutalniji pokolj Hrvata u sred parlamenta i u
   sred Beograda 20 lipnja 1928 god.

   (7) Taj zločinački srpski način obračunavanja s hrvatima je Hrvatima
   dozlogrdio do te mjere da su se Hrvati počeli mobilizirati za vlastitu
   obranu.

   (8) Tada je kralj Aleksandar uvidio opasnost za državu kojoj je on bio
   “njegovo visočanstvo”, te je raspustio stranke i konstitucije te
   uspostavio diktaturu 6 sijčnja 1929 godine. Tek tada počimaju sve gori
   jadi nad Hrvatima i Hrvatskom, sve u ime naroda i države.

   (9) Dr. Ante Pavelić u svojoj ljubavi za Hrvatsku nije vidio drugog
   izlaza osim osnutka jedne revolucionarne organizacije sa svrhom da se
   svim raspoloživim sredstvima suprostavi srpskom nasilju, pa i uz potrebu
   oružja, s lozinkom: LJUTA TRAVA NA LJUTU RANU. Dao je toj organizaciji
   ime USTAŠA, što je jedna stara hrvatska izreka koju su Hrvati u
   prošlosti koristili protiv svakoga tirana kada su se Hrvati treba USTATI
   na obranu svojih Domova i svoje države Hrvatske.

   (10) Hrvatski Revolucionarni Ustaški Pokret je osvetio hrvatske
   zastupnike HSS koje je Puniša Račić poubijao 20 lipnja 1928 god. usred
   parlamenta, ubivši srpskog kralja u Marseilleu 9 listopada 1934 godine.

   (11) Poslije tog atentata srpska kraljevska Jugosklavija postaje sve
   više i više nepopularna u međunarodnim činbenicima. Njegovo
   “visočanstvo” princ knez Pavle sa svojim ministrima pristupa 25 ožujka
   1941. Trojnom Paktu u najvećoj nadi da mu se kraljevina SHS sačuva.

   (12) Srpski radikalni krugovi oko mladoga princa Petra drugoga su bili
   nezadovoljni političkim ishodom koji je vodio do jedne minimalne
   olakšice Hrvatima sa njihovom Banovinom Hrvatskom na čelu dra. Vladka
   Mačeka i njegove HSS.

   (13) Srpski general Simović sa svim svojim vojničkim kadrom u
   suglasnosti pukovnika Draže Mihailovića pripremaju puč 27 marta
   (hrvatski ožujka) s lozinkom: Bolje rat nego pakt. Svrgnili su kneza
   Pavla što je razljutilo Hitlera te je napao srpsku kraljevinu
   Jugoslaviju.

   (14) Hrvati ne samo da koriste nego su iskoristili međunarodnu
   političku situaciju i Proglasili Svoju Nezavisnu Državu Hrvatsku
   DESETOGA TRAVNJA 1941 godine.

   (15) Srbima to nije bilo po volji te su svim silama i vojničkim
   potencijalom udarili na Hrvatsku koja uobće još nije imala ni vojske
   niti vojničkog kadra.

   (16) Srbi, bolje rečeno srpski četnici Draže Mihailovića su nemilosrdno
   počeli ubijati Hrvate bez ikakvoga biranje. Njihova, četnička lozinka
   je bila ubijati sve što je hrvatsko, tako: DA OD ZLA RODA NEMA NI
   PORODA.

   (17) Kada su nenaoružani Hrvati to vidjeli, počeli su se organizirati u
   vojničke skupine, vojničke redove, u ustaške postrojbe, ne da “kolju i
   ubijaju” kako su naši hrvatski neprijatelji to drugima govorili, pa i
   vama poštovani kolega DUH, nego da se brane.

   (18) U toj isključivo nacionalnoj obrani Hrvati su imali svako Božije,
   ljudsko i međunarodno pravo da se brane i da se obrane. U toj borbi za
   obranu nacionalnih hrvatskih života, glupo bi bilo reći da nije bilo i
   nevini i nedužni žrtava.

   (19) Trebamo uvijek imati na umu i pred očima činjenicu da svaki rat za
   sobom nosi više nedužni i nevini žrtava nego, recimo, vojničkih žrtava.

   (20) To se je najviše moglo vidjeti i osjetiti na području Hrvatske za
   vrijeme WW2. Zašto? Jednostavno zato što nam je sličan jezik, što smo
   izmješani, što u mnogim slučajevima poznajemo jedni druge, te, uz sve
   to, srpski četnici u zajednici sa partizanima su iz taktičkih i
   strateških razloga napadali pravoslavna sela u odori hrvatskih vojnika,
   kako bi dali do znanja srpskom pučanstvu da su to bili ustaše. Nedugo
   iza toga dolaze četnici i partizani da im “pomognu” i da ih spase od
   ustaškog noža, te ih nagovaraju da im se priključe/pridruže i da sa
   njima pođu u šumu.

   (21) Iz šume zna se šta se je radilo. Diverzije. Protiv koga? Protiv
   Hrvata i Hrvatske Države. S kim; četnici i partizani zajedno.

   (22) Hrvatska Država kao i svaka druga država na svijetu je tražila te
   “diverzante”, hapsila ih i privodila hrvatskom narodnom sudu. (Vidi
   knjižicu DRINU 1956 i tu se može pronaći mnoge stavri što se tiče suda
   NDH)

   (23) Tako je nastala fama o ustaškim zločinima koji uobće, u smislu
   zločina, nisu ni postojali. Ekseca dakako je bilo. To je što svaki rat
   za sobom nosi.

   (24) Da smo mi Hrvati dobili rat u drugom svjetskome ratu, povijest bi
   se drugačije pisala. Hrvati bi tada bili najbolji na svijetu. Svakako da
   smo mi i danas najbolji zahvaljujući našoj uljudnosti.

   (25) Nadam se prijatelju DUHU da sam odgovorio na sva vaša moguća pitanja i želje. Uz iskrene pozdrave. Otporaš.

   Saznajte više: Partizansko antifašistički zločini nad hrvatskim narodom http://slobodni.net/t111559/#ixzz2dURhQukj

   • kvot

    Umjesto da uživaš u SAD,
    ti se zamlaćuješ ustaškim zločincima iz redova ndh-a.
    Teško tvojoj familiji s tobom takvim naopakim……..

 • srka

  Martinezzzzzzzzzzxxkxkckdjskdynxmxjsjdkdjdkckdjddidjsjdjssjddjxkxkdc
  Danteeeeeeeeeelkfjdkdkxkdjdjsjdjxjxjxjx

 • srka

  Yeaeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhh
  2:2

 • srka

  Martinezzzzzzzzzzxxkxkckdjskdynxmxjsjdkdjdkckdjddidjsjdjssjddjxkxkdc
  Danteeeeeeeeeelkfjdkdkxkdjdjsjdjxjxjxjx

 • srka

  Yeaeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhh
  2:2

 • srka

  LUKAKU!!!!!!!!!!!!!
  Du held!!!!!!!
  Hahahahaaaaaaaaa!

  • Bollero

   Negdi si uletija u muhe !?

   • srka

    Hahahaha…ma kakve muve…u osinjak!
    Kakav mec
    Idemo malo prosla viti…a vi mi utjesite Kvota nesretnog…slab je vidovnjak!
    Pozdrav…see you soon!
    ;-D
    by Srka®

    • kvot

     Božijače,
     šta ti imaš slaviti!?
     Od sinoć si i švabo?
     O y.e.b.o te otac crnogorski…

     • srka

      Hehehe…nesretnice ograniceni, gdje ti vidis “svabe” u FCB-u…no ogranicenjak netke stvari nikada nece razumjeti.
      by Srka®

     • kvot

      FCB?
      FC Barselona?
      Pep Guardiola i Filip Lam, Manuel Neuer
      Schweinsteiger…
      Ostali su kao i ti, na privremenom radu ili se trude dobiti državljanstvo.
      Tupoglavče poturčeni,
      vjerovatno se ponosiš s onim francuskim scarface-om.
      Onim što je zbog 10 dkg vaginalnog otvora prodao rimokatoličku vjeru i prešao na islam.
      Znam tupsoone na što ciljaš cijelo vrijeme,
      ali nemaš džadža da to napišeš.

      Y.e.b.o. te aba crnogorski, reci nekom švabi to u vezi Bayerna i strpaće te Angela u svoj buđavi polni organ.

     • srka

      Siroti Kvot, koji nije u mogucnosti proputovati, vidjeti svijeta, kako normalni ljudi zive, rade, vesele se , igraju nogomet, smiju se…siroti mali zivi svoj ogrsniceni zivot, pun predrasuda i mrznje.
      Ta tvoja mrznja i nekakav notorni strah, su doista bolesno stanje tvog uma…pod uvjetom da ga uopce i posjedujes.

      by Srka®

     • kvot

      He, He, He, He, He……………
      Što je srkidrki patkojahaču milo, to mu se i snilo.
      Viđeh ja svijeta više,
      nego što možeš zamisliti u svojoj šupljoj i poturčenoj glavuči.
      “Normalni ljudi” su me posebno razveselili,
      kada su s gnušanjem pričali o slinavim i musavim muslimaymunima,
      koji obitavaju u njihovim hrišćanskim zemljama i sve na njihov račun.
      Tako misle i o tebi,
      a ti to vrlo dobro znaš.
      Teško je živjeti s tom spoznajom.
      Crnogorsko poture, dobro je veliki VLADIKA P.P. Njegoš pisao o vama.

      Nego, šta čekaš!?
      Nisi na putu za Siriju?

     • srka

      Ovo tebe jede…kad spavas, kad ustanes, kada jedes…dok dises…

      http://youtu.be/R0nGlsu-xVQ

      😉
      PS( ima i Milana Martic-a, pripadnika teroristicke udruge RHrvatske…i njeg su nazalost moji pretci zaceli)

     • kvot

      ha ha ha ha ha ha ha ha……
      Davno sam pisao o janjičarenju.
      Da ponovim.
      Mladi hrišćani s Balkana su odvođeni u Konstantinopolj da oplođavaju bule u haremima….

     • srka

      srece tvoje, nisto ti ne kapiras…mali je to procenat…mali Kvote…a ovi su crnobrki, crnokosi…i sjedne i sdruge strane…
      Crna oka, mrka brka…
      neg pogledaj negdje…Smuk nam predlaze…u svojoj avliji…novi dernek-party…nesto kao 28.07…al sam pod jednim uvjetom…potrazi sam…
      😉

      by Srka®

     • kvot

      Patkojahač,
      imao si priliku 28.7. 2012.
      Ali si se zavukao u rupu mjesec dana.
      Čićpi pravi sa Baliya.

     • srka

      ah, sto ces…znas kak se kaze:
      “Nije kak je receno, vec kak je sudjeno”

      kad smo vec kod CK-sastanaka…da te priupitam…nekoc ti se javio jedan nas prijatelj…ono adresa, vrijeme, mjesto….ti i on…sto je bilo?
      Ja i Lilith smo se zabrinuli…nakon tog te nije bilo vise na portalu…tjednima…
      😉
      😉
      by Srka®

     • HRSmoock

      Tako je to kad se traže sponzori. Bilo na istoku, bilo na zapadu.

     • HRSmoock

      Srka, neće biti da se svi bave nogometom. A što se tiče mržnje i straha…Svi se ljudi jednako boje. Ne vidjeh nešto puno izliva ljubavi u tvojim upisima :)) A i mnogooo si počeo o nogometu. Već vidim scenu…Srka u “fajerci” baca baklje i čupa stolice na stadionu. “Ale, ale, ale…Ole!”

     • srka

      Hahahaha…dobar si…cuj baklje i vatromet…yok bez mene…ne zalazim ti ja moj Smuce na takve tekme…yok nema tog u me…vjeruj mi…

      E jesi legenda…sjecas se svoje pridirke upucene meni nekoc….vezane za godisnji odmor “All Inklusive”…obratio sam paznju…i doista si bio u pravu…barem 70-tak%….no sve to me nije smelo…odmor je bio u potpunosti uspjesan….

      Hahahaha…kak ono bi…”srpsko-turski krkanluk”….doista je bilo dosta srpskih obitelji…ali fini netki ljudi…oni u svatkom slucaju nisu jedni od onih koji si ti nabrajao.

      by Srka®

     • HRSmoock

      Izvini, nisam stigao odgovoriti na originalnom postu. Mislio sam na avanturistički odmor i vožnju kabrioletom. Sam si spomenuo “spačeka”, tj “citroen” 2CV. Ima li veće avanture od toga? A Tursku ne preskačem zbog snobizma ili neke odbojnosti…Već zbog temperature. Nije mi odmor nabiti se ispod klime i opustošiti švedski sto. A i jedini pokušaj odmora u Turskoj me je obeshrabrio za sva vremena. Ujutru sam od konobara tražio kafu, a on mi je ni pet, ni šest, onako sa beskrajno smorenim izrazom lica sasvim ozbiljno odgovorio. “Plese, don’t take coffee. It’s a shity coffee.”
      Priznaćeš da to može pokvariti ugođaj. Ako ne možeš popiti kafu u Turskoj…
      Što ćeš, to je zapadnjački ideal. Potrpati ženu i djecu u kola i uživati za sve pare. Mada slabo to ima veze sa uživancijom.
      Nego, da ti i Kvot zakopate sekire pa da narednog 28.07. uživamo i prodivanimo uz koju kapljicu. Kod mene u avliji? Možda se i Kajga pojavi u međuvremenu. Ili Mardar, zašto da ne? Siguran sam da bi sve proteklo u savršenom redu.

     • srka

      odlicna ideja, tako to rade normalni ljudi…bilo bi lijepo…osobno bi me radovalo da i Nakarada bude u veseloj druzini…hehehehehe…cuj 28.07…ne mora biti taj famozni datum….neka to bude datum otvorenoga tipa…spontano.

      PS (sam ako nam Kvot obeca da kod njeg necu proci kao Gdja Claudia Roth u novoj pjesmi…Bushido-voj)

      Sto se tice avanture…cetvorokotacke…ima Smuce…ima…vidi ovo:
      gdje se cuje i Herc i bubreg….
      http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porsche_911L_Targa_1972.jpg

      😉

      by Srka®

     • HRSmoock

      Ne mogu ja ući u ta malena kolica. Mada…”Targa” ima insert na krovu koji se skida. A i nezgodan je u krivinama. Dobar je za Richarda Hamonnda. Ja sam ti više kao Clarkson. Ali kabrio “kafer” već može. I to još nekoliko tjedana jer je jesen sve bliže.
      Elem 28.07. je zgodan jer je to moj rođendan, a onda važi generalna amnestija…

     • kvot

      Ti utakmice pratiš preko radia.
      Džogiraš švapski klozet,
      a u džepu tranzistor….

      Ajde još malo roni u Hrvojevom analcu.
      Zamišljaj da si na odmoru.
      Poslije se sjeti riječi Angele o turskoj NEINTEGRACIJI u njemačko društvo.

     • HRSmoock

      Al’ si ga poslao…

     • kvot

      Uzmi laksativ i olakšaj se.
      Izbaci dosadnog parazita.

     • kvot

      Već ga vidim na tribini,
      zajedno sa njemačkim skinheads-ima.
      Na ruci istetovirano nazi,
      na drugoj 1213…

 • srka

  LUKAKU!!!!!!!!!!!!!
  Du held!!!!!!!
  Hahahahaaaaaaaaa!

  • Bollero

   Negdi si uletija u muhe !?

   • srka

    Hahahaha…ma kakve muve…u osinjak!
    Kakav mec
    Idemo malo prosla viti…a vi mi utjesite Kvota nesretnog…slab je vidovnjak!
    Pozdrav…see you soon!
    ;-D
    by Srka®

    • kvot

     Božijače,
     šta ti imaš slaviti!?
     Od sinoć si i švabo?
     O y.e.b.o te otac crnogorski…

     • srka

      Hehehe…nesretnice ograniceni, gdje ti vidis “svabe” u FCB-u…no ogranicenjak netke stvari nikada nece razumjeti.
      by Srka®

     • kvot

      FCB?
      FC Barselona?
      Pep Guardiola i Filip Lam, Manuel Neuer
      Schweinsteiger…
      Ostali su kao i ti, na privremenom radu ili se trude dobiti državljanstvo.
      Tupoglavče poturčeni,
      vjerovatno se ponosiš s onim francuskim scarface-om.
      Onim što je zbog 10 dkg vaginalnog otvora prodao rimokatoličku vjeru i prešao na islam.
      Znam tupsoone na što ciljaš cijelo vrijeme,
      ali nemaš džadža da to napišeš.

      Y.e.b.o. te aba crnogorski, reci nekom švabi to u vezi Bayerna i strpaće te Angela u svoj buđavi polni organ.

     • srka

      Siroti Kvot, koji nije u mogucnosti proputovati, vidjeti svijeta, kako normalni ljudi zive, rade, vesele se , igraju nogomet, smiju se…siroti mali zivi svoj ogrsniceni zivot, pun predrasuda i mrznje.
      Ta tvoja mrznja i nekakav notorni strah, su doista bolesno stanje tvog uma…pod uvjetom da ga uopce i posjedujes.

      by Srka®

     • kvot

      He, He, He, He, He……………
      Što je srkidrki patkojahaču milo, to mu se i snilo.
      Viđeh ja svijeta više,
      nego što možeš zamisliti u svojoj šupljoj i poturčenoj glavuči.
      “Normalni ljudi” su me posebno razveselili,
      kada su s gnušanjem pričali o slinavim i musavim muslimaymunima,
      koji obitavaju u njihovim hrišćanskim zemljama i sve na njihov račun.
      Tako misle i o tebi,
      a ti to vrlo dobro znaš.
      Teško je živjeti s tom spoznajom.
      Crnogorsko poture, dobro je veliki VLADIKA P.P. Njegoš pisao o vama.

      Nego, šta čekaš!?
      Nisi na putu za Siriju?

     • srka

      Ovo tebe jede…pri spavanju, kada ustanes, kada jedes…dok dises…

      http://youtu.be/R0nGlsu-xVQ

      😉
      PS( ima i Milana Martic-a, pripadnika teroristicke udruge s`teritorija RHrvatske…i njeg su nazalost moji pretci zaceli)

      by Srka®

     • kvot

      ha ha ha ha ha ha ha ha……
      Davno sam pisao o janjičarenju.
      Da ponovim.
      Mladi hrišćani s Balkana su odvođeni u Konstantinopolj da oplođavaju bule u haremima….

     • srka

      srece tvoje, nisto ti ne kapiras…mali je to procenat…mali Kvote…a ovi su crnobrki, crnokosi…i sjedne i sdruge strane…
      Crna oka, mrka brka…
      neg pogledaj negdje…Smuk nam predlaze…u svojoj avliji…novi dernek-party…nesto kao 28.07…al sam pod jednim uvjetom…potrazi sam…
      😉

      by Srka®

     • kvot

      Patkojahač,
      imao si priliku 28.7. 2012.
      Ali si se zavukao u rupu mjesec dana.
      Čićpi pravi sa Baliya.

     • srka

      ah, sto ces…znas kak se kaze:
      “Nije kak je receno, vec kak je sudjeno”

      kad smo vec kod CK-sastanaka…da te priupitam…nekoc ti se javio jedan nas prijatelj…ono adresa, vrijeme, mjesto….ti i on…sto je bilo?
      Ja i Lilith smo se zabrinuli…nakon tog te nije bilo vise na portalu…tjednima…
      😉
      😉
      by Srka®

     • HRSmoock

      Tako je to kad se traže sponzori. Bilo na istoku, bilo na zapadu.

     • HRSmoock

      Srka, neće biti da se svi bave nogometom. A što se tiče mržnje i straha…Svi se ljudi jednako boje. Ne vidjeh nešto puno izliva ljubavi u tvojim upisima :)) A i mnogooo si počeo o nogometu. Već vidim scenu…Srka u “fajerci” baca baklje i čupa stolice na stadionu. “Ale, ale, ale…Ole!”

     • srka

      Hahahaha…dobar si…cuj baklje i vatromet…yok bez mene…ne zalazim ti ja moj Smuce na takve tekme…yok nema tog u me…vjeruj mi…

      E jesi legenda…sjecas se svoje pridirke upucene meni nekoc….vezane za godisnji odmor “All Inklusive”…obratio sam paznju…i doista si bio u pravu…barem 70-tak%….no sve to me nije smelo…odmor je bio u potpunosti uspjesan….

      Hahahaha…kak ono bi…”srpsko-turski krkanluk”….doista je bilo dosta srpskih obitelji…ali fini netki ljudi…oni u svatkom slucaju nisu jedni od onih koji si ti nabrajao.

      by Srka®

     • HRSmoock

      Izvini, nisam stigao odgovoriti na originalnom postu. Mislio sam na avanturistički odmor i vožnju kabrioletom. Sam si spomenuo “spačeka”, tj “citroen” 2CV. Ima li veće avanture od toga? A Tursku ne preskačem zbog snobizma ili neke odbojnosti…Već zbog temperature. Nije mi odmor nabiti se ispod klime i opustošiti švedski sto. A i jedini pokušaj odmora u Turskoj me je obeshrabrio za sva vremena. Ujutru sam od konobara tražio kafu, a on mi je ni pet, ni šest, onako sa beskrajno smorenim izrazom lica sasvim ozbiljno odgovorio. “Plese, don’t take coffee. It’s a shity coffee.”
      Priznaćeš da to može pokvariti ugođaj. Ako ne možeš popiti kafu u Turskoj…
      Što ćeš, to je zapadnjački ideal. Potrpati ženu i djecu u kola i uživati za sve pare. Mada slabo to ima veze sa uživancijom.
      Nego, da ti i Kvot zakopate sekire pa da narednog 28.07. uživamo i prodivanimo uz koju kapljicu. Kod mene u avliji? Možda se i Kajga pojavi u međuvremenu. Ili Mardar, zašto da ne? Siguran sam da bi sve proteklo u savršenom redu.

     • srka

      odlicna ideja, tako to rade normalni ljudi…bilo bi lijepo…osobno bi me radovalo da i Nakarada bude u veseloj druzini…hehehehehe…cuj 28.07…ne mora biti taj famozni datum….neka to bude datum otvorenoga tipa…spontano.

      PS (sam ako nam Kvot obeca da kod njeg necu proci kao Gdja Claudia Roth u novoj pjesmi…Bushido-voj)

      Sto se tice avanture…cetvorokotacke…ima Smuce…ima…vidi ovo:
      gdje se cuje i Herc i bubreg….
      http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porsche_911L_Targa_1972.jpg

      😉

      by Srka®

     • HRSmoock

      Ne mogu ja ući u ta malena kolica. Mada…”Targa” ima insert na krovu koji se skida. A i nezgodan je u krivinama. Dobar je za Richarda Hamonnda. Ja sam ti više kao Clarkson. Ali kabrio “kafer” već može. I to još nekoliko tjedana jer je jesen sve bliže.
      Elem 28.07. je zgodan jer je to moj rođendan, a onda važi generalna amnestija…

     • kvot

      Ti utakmice pratiš preko radia.
      Džogiraš švapski klozet,
      a u džepu tranzistor….

      Ajde još malo roni u Hrvojevom analcu.
      Zamišljaj da si na odmoru.
      Poslije se sjeti riječi Angele o turskoj NEINTEGRACIJI u njemačko društvo.

     • HRSmoock

      Al’ si ga poslao…

     • kvot

      Uzmi laksativ i olakšaj se.
      Izbaci dosadnog parazita.

     • kvot

      Već ga vidim na tribini,
      zajedno sa njemačkim skinheads-ima.
      Na ruci istetovirano nazi,
      na drugoj 1213…

 • Fina Rasprava Bila,… ja taman iz nekih svatova stigoh… Dobro je bilo, pojelo se popilo, živi kući dođošmo! Špinatića malo meze vina… Želim ekipi ugodnu večer i laku noć… nadam se da se čujemo uskoro! Lp od Lilitha

  • Bollero

   Poist, popit i…spavat- ajd uzdravlju Lilitche. Pozz

 • Fina Rasprava Bila,… ja taman iz nekih svatova stigoh… Dobro je bilo, pojelo se popilo, živi kući dođošmo! Špinatića malo meze vina… Želim ekipi ugodnu večer i laku noć… nadam se da se čujemo uskoro! Lp od Lilitha

  • Bollero

   Poist, popit i…spavat- ajd uzdravlju Lilitche. Pozz

 • Poglavnikove velike MISLI VODILJE.
  Neotuđiv narod.
  Užasna je zabluda svakoga onoga, tko misli, da će se hrvatski narod ikada moći otuđiti od svojeg hrvatskog imena, svoje hrvatske osebujnosti. On se nikada ne će pretvoriti u neki jugoslavenski narod. Dr. Ante Pavelić 1932. iz prve emigracije.

 • Poglavnikove velike MISLI VODILJE.
  Neotuđiv narod.
  Užasna je zabluda svakoga onoga, tko misli, da će se hrvatski narod ikada moći otuđiti od svojeg hrvatskog imena, svoje hrvatske osebujnosti. On se nikada ne će pretvoriti u neki jugoslavenski narod. Dr. Ante Pavelić 1932. iz prve emigracije.

 • prepri43

  To treba staviti u velike navodnike da čitatelji ne pomisle da je jezik kojim citirate pojedine uradke još gori od onog uobičajenog kojeg stalno nalazimo na ovim stranicama.Ništa vam ne bi škodilo da se u pogledu jezika malo više potrudite! A što se tiče zlata za to se uhvatite za neku stvar, jer Ante Pavelić nije bio lopov i manijak kao J.B.Tito !!!