Europski sud za ljudska prava: Slovenija mora vratiti novac svim štedišama

  0

  Ljubljana ima 12 mjeseci da pronađe sistemsko rješenje za isplatu štediša koji su joj se obratili, ali i svih drugih koji su bili u istoj situaciji

  ljubljanska banka gVeliko vijeće Europskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić, Saždak i Šahdanović (državljani BiH) donijelo je konačnu presudu da je Republika Slovenija odgovorna za povrat stare devizne štednje štedišama podružnica Ljubljanske banke izvan Slovenije, a da je Srbija odgovorna za povrat te štednje štedišama Invest banke izvan Republike Srbije. Slovenija ima 12 mjeseci da pronađe sistemsko rješenje za isplatu štediša, kako tužitelja tako i svih drugih u istoj situaciji, odredio je Europski sud. Provođenje presude nadzirat će Odbor ministara, tijelo koje čine ministri vanjskih poslova.

  Presuda ESLJP-a važna je za sve štediše koji se nisu obratili Europskom sudu kao i za sudske sporove koji se vode zbog neprenesene devizne štednje, a samo je u Hrvatskoj oko 130 tisuća štediša koji nisu prenijeli svoju deviznu štednju iz Ljubljanske banke.

  Stotinjak presuda

  ljubljanska_bankaOvom konačnom presudom Europskog suda potvrđena je nepravomoćna presuda tog suda iz 2012. Presuda Europskog suda, dakle, spas je i za naše građane koji nikada nisu prenijeli svoju staru deviznu štednju iz Ljubljanske banke i koji su pokušavali do nje doći sudskim putem. Dosad je na našim sudovima doneseno 100-tinjak pravomoćnih presuda u sporovima vezanim za neprenesenu deviznu štednju u korist štediša protiv Ljubljanske banke, kazao nam je odvjetnik Milivoj Žugić.

  Europski sud utvrdio je odgovornom Republiku Sloveniju za povredu prava na mirno uživanje vlasništva i prava na učinkovito pravno sredstvo štedišama koji su svoju deviznu štednju položili u podružnice Ljubljanske banke izvan teritorija Republike Slovenije te Republiku Srbiju za neisplatu devizne štednje položene u Invest banci izvan teritorija Srbije. Presudom Europskog suda Slovenija mora podnositeljima tužbe, ali i svim drugim štedišama Ljubljanske banke koji su bili u istom položaju omogućiti isplatu devizne štednje pod istim uvjetima kao što je omogućeno onima koji su imali štednju u podružnicama slovenskih banaka u Sloveniji. Slovenija je, naime, svojim štedišama isplatila novac koji su imali u Ljubljanskoj banci.

  Isplata iz sukcesije?

  Odvjetnik Milivoj Žugić koji je zastupao velik broj štediša Ljubljanske banke kaže da je ova odluka Europskog suda materijalno-pravno očekivana. Jedino nije očekivao da će proći zbog procesnih razloga jer su u malom vijeću Europskog suda bila četvorica sudaca s područja bivše Jugoslavije. Na pitanje što će se događati nakon ove presude Europskog suda i kako će po njemu Slovenija reagirati, Žugić odgovara:

  – Nije vjerojatno da Slovenija ne poštuje presudu Europskog suda da mora štediše iz BiH staviti u isti položaj u koji je stavila i svoje državljane, kojima je isplatila štednju koju su imali u Ljubljanskoj banci. Najvažnije je što prema presudi Europskog suda za neprenesenu štednju građana jamči Slovenija. Slovenija je prema svom ustavnom određenju dužna primijeniti odluke ESLJP-a i meni se čini najvjerojatnijim da će iz Fonda za sukcesiju štedišama isplatiti novac. No moguće je i da će naprosto čekati da se sudski postupci na našim sudovima okončaju pa, ako štediše u njima ne uspiju, mogu tužiti Sloveniju koja prema ovoj presudi jamči za štednju – kaže nam odvjetnik Milivoj Žugić.

  VL

  facebook komentari