HNiP: Ukoliko se nešto hitno ne poduzme doći će do kolapsa javnog servisa

2

Hrvatski novinari i publicisti pozivaju sve izvršne i političke čimbenike u RH na hitno rješavanje upravljačke krize na HRTu, nastale nakon isteka mandata v.d. ravnatelja HRT-a S. Kovačića.

Kao što je poznato, 1. 10. 2016. isteklo je jednomjesečno produženje mandata v.d. ravnatelja HRT-a, te je od tada javnom servisu onemogućeno normalno funkcioniranje. Ovakva, u 60 godišnjoj povijesti HRT-a nezabilježena pojava, a koja je nastala zbog brojnih manjkavosti zakona o HRT-u, već je u samo nekoliko dana prouzročila zaustavljanje dijelova medijske proizvodnje.

Ukoliko se nešto hitno ne poduzme, u vrlo bliskoj budućnosti doći će do kolapsa javnog servisa, pa i mogućeg prestanka emitiranja programa, a to bi u razdoblju formiranja Sabora i Vlade RH moglo dovesti do nesagledivih posljedica po cijelo hrvatsko društvo.

HRT je ključna institucija u procesima javnoga informiranja i razvoja nacionalne kulture i jedini medij u RH koji ima potencijal djelovanja neovisnog od zakulisnih političkih ili komercijalnih čimbenika.

Dakako, ne treba izgubiti iz vida niti 2800 djelatnika i vanjskih suradnika koji će u slučaju produžavanja krize upravljanja ostati bez osobnog dohotka na neodređeno vrijeme.

Zbog svega navedenoga držimo, a s time će se sigurno složiti i ogromna većina zainteresirane javnosti, da je sudbina javnog servisa važnija od političkih, kadrovskih ili ikojih drugih razmimoilaženja.

Stoga pozivamo da se pronađe rješenje za neometano odvijanje poslovanja HRT-a sve do provođenja natječaja za trajnu upravu HRTa. U tom smislu, kao vatrogasnu mjeru krize HRT-a treba razmotriti sve zakonske i pravne mogućnosti za raspuštanje Nadzornog odbora koji već mjesecima destabilitira HRT na osnovi tendencioznih, pravno spornih tumačenja trenutnog Zakona o HRT-u, onemogućuje funkcioniranje javnog servisa.

Također tražimo da promjena lošeg Zakona o HRT-u, bude jedan od prioriteta nove vlade i Sabora RH.  U pripremi novoga zakona treba se voditi ukupnošću društvenih i kulturoloških okolnosti medijskog okoliša u RH, pa je za rad na novom Zakonu potrebno angažirati neovisne stručnjake raznih profila koji će moći objektivno i činjenično utemeljeno procijeniti sve prijedloge promjena načina funkcioniranja, kao i financiranja HRT-a.

Novim zakonom treba osigurati dugoročno stabilno poslovanje javnog servisa na stručnoj, nacionalno odgovornoj i financijski održivoj osnovi, umjesto dosadašnjeg zadovoljavanja partikularnih političkih ili poslovnih interesa.

facebook komentari

  • kostresh

    60 godina HRT-a i 25 godina HR ? a sto nas bre, opet bratimite?

  • EMINƎM

    HTV ovakav kakav jeste bolje da propadne u rupu. I nikada više slično da se ne pojavi.