HRS-ov dopis institucijama HNS-a

0

Prenosimo dopis koji je ispred HRS-a otišao na institucije HNS-a gdje je detaljnije opisano što je sporno kod prijedloga izmjena Zakona o proračunima, koji su protuustavni i idu na štetu Hrvata.

Mostar, 14.01.2015.

N/P –  Predsjedništvo HNS-a
N/R – g. Dragan Čović, predsjednik HNS-a
N/P – GV HNS-a
N/R – g. Božo Ljubić, predsjednik GV HNS-a

 Predmet: Dopis po pitanju usvajanja izmjena i dopuna Zakona o proračunima FBiH od 30.12.2014. na dnevnom redu Doma naroda FBiH 15.01.2015.

hnsPovodom zakazane sjednice Doma naroda FBiH zakazane za 15.01.2015., na kojoj će se pored ostalog diskutirati o izmjenama Zakona o proračunima FBiH, ovim putem se obraćamo poštovanom Predsjedništvu i Glavnom vijeću HNS-a.

Dana 30.12.2014. godine održana je sjednica Parlamenta FBiH na kojoj je izglasan i od strane zastupnika hrvatskog naroda podržan Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o proračunima FBiH, a koji direktno utječe na grad Mostar i direktno ide protiv nacionalnih interesa Hrvata u gradu Mostaru, što ćemo ovdje i argumentirano dokazati.

Prijedlog koji je usvojen na ovoj sjednici  identičnog  je sadržaja kao i prijedlog kojeg je početkom prošle godine predložila Stranka za BiH u Parlamentu FBiH, a na nagovor i inicijativu OHR-a. Sažeto: prijedlog nalaže da u situaciji nepostojanja legalno i legitimno izabranog Gradskog vijeća, definiranje i provedbu Proračuna grada Mostara  donosi gradonačelnik, uz supotpis načelnika za financije.

Prvenstveno, ovakav prijedlog je protivan Ustavu FBiH, jer direktno krši Ustavom zagarantirane principe lokalne samouprave. Drugo, uvođenjem pojma „supotpisnika“ Proračuna, prekršen je Članak 18. Zakona o principima lokalne samouprave, kao i Odluka Ustavnog suda po pitanju ovlaštenja gradonačelnika grada Mostara (Službeni list FBiH 78/13).

Državnom službeniku, kakav je načelnik za financije, date su ovlasti funkcije izabrane na izborima voljom birača, što je protuzakonito. Drugim riječima, na mala je vrata u gradu Mostaru uveden dogradonačelnik bošnjačke nacionalnosti s pravom veta, što je jedan od prijedloga preustroja gradske vlasti za kojeg se zalažu stranke bošnjačke provenijencije, nakon odluke Ustavnog suda po pitanju izbornih pravila za grad Mostar.

Unatoč našem dokumentiranom protivljenju, početkom prošle godine, u oba je Doma Parlamenta FBiH  usvojen ovaj prijedlog, i to podrškom i legitimnih i nelegitimnih hrvatskih predstavnika, te je na ovaj način donesen Proračun grada Mostara za 2014. godinu.

Da ova odluka, usvojena u Parlamentu FBiH, ni u čemu nije pomogla funkcioniranju Grada dokaz su vrijeme i način donošenja Proračuna za 2014. Naime, proračun je donesen u lipnju (dakle 3 mjeseca nakon zakonskog roka), i to kao plod ucjena SDA prema gradonačelniku Ljubi Bešliću. Dokaz tome je da je najavljeni proračun od 55,12 mil. KM u samo nekoliko sati između 2. i 3. lipnja uvećan na iznos od 56,73, dakle za 1,6 mil. KM više od dana ranije, bez ikakvog pojašnjenja. Dodatni dokaz nefunkcionalnosti donošenja ovog prijedloga je i izostanak bilo kakvih kapitalnih investicija u ovoj godini. Dapače, za izostanak kapitalnih projekata uvijek je izgovor nepostojanje gradskog vijeća, problem koji se ne rješava usvajanjem ovoga spornoga prijedloga Zakona.

Uopće nije bilo potrebno  ići u izmjene Zakona o proračunima vezano za grad Mostar. Ustavni sud je u listopadu 2013. godine donio odluku kojom: gradonačelnik ima sva ovlaštenja, citiramo: „da u interesu funkcioniranja, pa i opstanka jedinice lokalne samouprave, proglasi proračun, kao nužni preduvjet neophodan za život i funkcioniranje svih građana te jedinice lokalne samouprave, kada u propisanom roku nije mogao biti donijet od strane redovnog nadležnog organa-Gradskog vijeća Grada Mostara“. Pored ovoga, Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću Grada Mostara je podnio kaznenu prijavu protiv gradonačelnika zbog, kako su naveli, prekoračenja ovlasti, no Tužiteljstvo je odbacilo istu kao apsolutno neosnovanu.

Dakle, postavlja se pitanje radi čega ustupci političkim elitama bošnjačkog naroda, osobito ako se zna da nije dogovoren reciprocitet u provedbi ovakvih ili sličnih odluka u mjestima gdje su Hrvati manjina. Na primjer u Travniku bošnjačke stranke ne pristaju na sličnu vrstu reciprociteta. Nigdje i nikada u praksi ne postoji da načelnik za financije (državni službenik) supotpisuje definiranje i izvršenje Proračuna.

Treba naglasiti da je spomenuti postupak protivan stajalištu hrvatskih stranaka po pitanju implementacije odluke Ustavnog suda po pitanju izbora u Mostaru, jer ide u prilog stavovima koju zastupaju bošnjačke stranke.

Po tko zna koji put se od Mostara radi političko-društveni endem, jedinstven u vremenu i prostoru u kojem živimo. Početkom prošle godine, s pravom smo tvrdili da će se usvajanjem ovih protuustavnih izmjena stvoriti vrlo opasan presedan s kojim će se ograničiti opseg moći gradske vlasti te da će funkcioniranje grada Mostara ovisiti o federalnoj razini. Nažalost, bili smo u pravu.

Ovim putem se obraćamo Predsjedništvu HNS-a i Glavnom Vijeću HNS-a sa zahtjevom da nalože hrvatskim zastupnicima u Domu naroda FBiH zaustavljanje donošenja ovakve protuustavne izmjene Zakona o proračunima.

Tražimo da se organizira tematska sjednica Predsjedništva HNS-a na temu grada Mostara na kojoj će se donijeti zaključci koji će biti temeljem službenog stava kojeg će zastupati „hrvatska strana“ u budućim pregovorima oko implementacije odluke Ustavnog suda i provedbe izbora u gradu Mostaru.

Tražimo da se naloži gradonačelniku Ljubi Bešliću da, kao ovlaštena osoba, uputi apelaciju Ustavnom sudu kako bi se ispitala usklađenost ovog zakona sa Ustavom.

Ukoliko je podrška hrvatskih zastupnika u Parlamentu FBiH rezultat nekih viših ciljeva i interesa, želimo da se to zna u javnosti, kako bi se ušutkale glasine da se radi o interesnoj trgovini.

S poštovanjem,

 
” Čvrsto opredijeljeni za BiH, ali za BiH uređenu na konsocijacijskim i federalističkim načelima, za BiH po mjeri sva tri njena konstitutivna naroda i svih njenih građana ”  stoji u priopćenju HRS-a!
Predsjednik GO Mostar HRS-a Silvio Bubalo
Predsjednik HRS-a Slaven Raguž
[ad id=”40551″]
 

facebook komentari