Pratite nas

Kolumne

Hrvati – narod s izdvojenim mišljenjem u vlastitoj kući

Objavljeno

na

Prošlog je tjedna Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio zahtjev za proglašenjem zakona koji regulira pravo na pobačaj neustavnim, uz naputak zakonodavnoj vlasti da ga u sljedeće dvije godine poboljša. Toj odluci usprotivio se jedan jedini sudac, Miroslav Šumanović, ustvrdivši da je dužnost države zaštititi život nerođenog bića. Ujedno je i predložio da se postojeći zakon ukine s odgodnim učinkom i donese novi. U obranu odluke Ustavnog suda stali su mnogi utjecajni ljudi, između ostalih i oni iz najviših sfera državne vlasti, opravdavajući je procjenom da zabrana pobačaja ne bi donijela ništa dobro. Može se naslutiti kako su pod pojmom “zabrana” mislili zapravo na kriminalizaciju tj. kazneno gonjenje sudionika. No, je li to baš jedina alternativa? Razmisli li se trijeznije, otvara se barem 6 mogućnosti zakonodavnog tretmana pobačaja s predumišljajem:

  1. Pobačaj kao javno dostupna usluga financirana državnim sredstvima koja se izvodi u državnim ustanovama bez uvažavanja prigovora savjesti zaduženih neposrednih izvršitelja i njihovih pomagača
  2. Isto kao prethodno samo uz uvažavanje prigovora savjesti
  3. Pobačaj kao tržišno dostupna usluga koju nudi privatni poduzetnik, a plaća je klijent vlastitim sredstvima
  4. Potpuna deregulacija pobačaja – ne postoje zakonske odredbe koje bi ga omogućavale, niti one po kojima bi ga se kažnjavalo
  5. Kriminalizacija pobačaja osim u iznimnim slučajevima npr. kad je ozbiljno ugroženo zdravlje majke ili ako je začeće posljedica silovanja
  6. Bezuvjetna kriminalizacija pobačaja pri čemu se kazneno gone izvršitelj pobačaja, podnositeljica zahtjeva i svi koji su je nagovarali ili ohrabrivali na taj čin, ili su propustili o njihovim djelima i namjerama obavijestiti mjerodavne službe ako su za njih znali

Dakle, osim ekstremne varijante navedene pod brojem 1 (a koja je pokrivena trenutnim zakonom baštinjenim iz komunističkog totalitarizma, temeljenim na njemu svojstvenoj interpretaciji ljudskog života), te njoj bliske varijante 2, zatim njima oprečnih opcija 5 i 6 koje “zabranjuju” pobačaj, ipak postoje još barem dvije mogućnosti – one navedene pod brojevima 3 i 4. Pritom vrijedi primijetiti da zakoni koji bi podržali mogućnosti pod rednim brojevima 1, 2 i 3 odražavaju moralno pozitivan stav države prema pobačaju, nepostojanje bilo kakvog zakona (mogućnost 4) je moralno neutralno, dok mogućnosti 5 i 6 tretiraju pobačaj kao moralno neprihvatljiv čin. Recimo, pitanje prostitucije je u trenutnom hrvatskom zakonu riješeno nalik mogućnosti 6 (kriminalizacija svih sudionika u nedjelu). Tako se prema važećim zakonima kažnjava majka koja se othrvala napasti da pobaci dijete, a potom podlegla kušnji da ga podiže baveći se nelegalnom aktivnošću – prostitucijom. S druge strane, osoba koja je sebe i društvo lišila djeteta na vrijeme koristeći velikodušno joj dostupnu državnu infrastrukturu ostaje čista pred očima države. Dosljedno? Pa baš i ne! Poticajno iz perspektive afirmativne demografske politike? Još i manje!

U uvjetima oštro suprotstavljenih pogleda obično se prirodnom i pragmatičnom, ne nužno i pravednom i moralnom, pokazuje težnja ka nekom srednjem rješenju. Takva bi, primjerice, bila primjena opcije 3 (privatne tvrtke provode pobačaj financiran privatnim sredstvima klijenta) pri čemu bi se zagovaratelje prava na život nerođenog djeteta nastojalo umiriti obvezom da se takvi prostori oblijepe plakatima s prizorima pobačenih fetusa uz projekciju odgovarajućih filmova. Nešto slično obvezi isticanja šokantnih fotografija koje prikazuju posljedice teških bolesti na kutijama cigareta. Ta nije li ionako uzročno-posljedična veza između pušenja i teških bolesti znatno teže dokaziva od veze između pobačaja i umorenog fetusa? Osim toga, umjesto politički korektnog, eufemizmima krcatog novogovora na zahtjevima bi, ali i na računima za pobačaj, pod opisom usluge trebalo pošteno napisati o čemu je riječ – ubojstvo nerođenog djeteta!

Kako bilo, odraz onih moralnih zasada na kojima je stoljećima odgajan hrvatski narod i na čemu je građen njegov identitet uočljiv je tek u izdvojenom mišljenju sudca Šumanovića. Dakle, mišljenje onih pripadnika hrvatskog naroda kojima savjest još uvijek nije na sedativima, niti su zarobljenici okoštale marksističke svijesti, u najvišem tijelu državne sudbene vlasti zapravo predstavlja izuzetak.

Stvari ne stoje bitno drukčije ni u zajedničkoj kući europskih naroda kojoj se hrvatski narod pred koju godinu punopravno pridružio. Tamo je, naime, apologija prava na pobačaj dosegla još “višu” razinu tako da se čak predlaže izvjestan vid njegova subvencioniranja u smislu potpomaganja i poticanja žena da ga čine. Kao da se radi o nekoj propulzivnoj gospodarskoj grani u povojima koja puno obećava. Svrstavajući se primjedbama uz Mađarsku i Poljsku, a nasuprot ostalih 25 zemalja Unije, mišljenje, ovaj put i službene, Hrvatske je i ovdje izdvojeno. Ne ulazeći u motivaciju tog poteza – je li on posljedica novih vjetrova koji su zapuhali s druge strane Atlantika, ili je pak posrijedi protuteža odluci Ustavnog suda o pobačaju za unutarnje političke potrebe, ili možda iskreni izraz svjetonazorskog stava vladajuće koalicije koja se predstavlja demokršćanskom, ili možda sve to pomalo – ipak ostaje neprijeporna činjenica da je hrvatski stav koji odražava raspoloženje većinske, tiše hrvatske javnosti konačno jasno izražen, konkretnije čak i od mađarskog i poljskog.

Zanesena vlastitim zabludama, Europa je u dva civilizacijska sunovrata u prošlom stoljeću bila spremna proždirati vlastite sinove i kćeri kao halvu. Samo, u tim je dramatičnim i nadasve tragičnim okolnostima još i bilo nekog prostora za romantično junaštvo u donekle ravnopravnoj borbi za slavu i prevlast svoje domovine, makar se do plemenitog cilja dolazilo ubijanjem tuđih sinova. Tu naravno ne mislimo na one koji su u borbi za golu vlast, a ne domovinu, tuđe sinove i kćeri hladno, skoro pa industrijski morili, bacajući ih u prirodne jame, rudarska okna ili tenkovske rovove. Pri tom su se žrtve mogle braniti otprilike koliko i nerođena čeda suočena s ne baš tako junačkim konsenzusom vlastite majke i “liječničke” ekipe popraćenim “nesebičnom” pomoći države. U oba navedena slučaja onome koji se ne može braniti presuđeno je da svijetla danjeg (više) nikad ne će vidjeti. Danas, Europa zaslijepljena još nerazumnijim prosvjetiteljskim zabludama, u iracionalnoj nadi da će joj tuđa djeca pomladiti ostarjelo lice, halapljivo proždire svoju vlastitu. U tome je vođena onom iracionalnošću karakterističnom za potpunu ludost. Ludost je to civilizacije koja je ostala bez ičega osim razuma samog – toliko usamljenog da nije u stanju vidjeti ni Boga, ni dijete, a kamoli Boga u djetetu.

Zanimljivo je kako uglavnom isti oni koji u pitanju pobačaja lakonski koriste naoko univerzalni argument kako zabrane ništa ne rješavaju nisu baš uvijek tako postojana mišljenja. Zato nije ovo prvi put da je ustavni sudac Šumanović primoran iskazati izdvojeno mišljenje u vrhovnom tijelu hrvatske sudbene vlasti. Naime, identičnim omjerom glasova kao i tužbu vezanu uz zakon o pobačaju Ustavni je sud odbio i tužbu Josipa Šimunića u poznatom slučaju “Za dom spremni”. I tad je, osjetivši bȉlo svog naroda, časni sudac Šumanović pošao drumom, dok su ostali njegovi kolege pohitali šumom, ako ne i gorom. I ne može se reći da Šumanović vlastito mišljenje nije potkrijepio čvrstim i suvislim argumentima. Osim suverene argumentacije pravne prirode u njegovu obrazloženju nalazimo i sljedeća zapažanja – “Isti je pozdrav “udarni” uvod pjesme “Čavoglave” koja je naročito tijekom rata za obranu zemlje svakodnevno i neprekidno izvođena kao budnica koja poziva na obranu domovine a bez ikakve navezanosti na totalitarni kontekst iz razdoblja od prije više od 50 godina“. Ništa manje snažno i uvjerljivo ne zvuči sljedeći citat: “Također, iz same činjenice intenzivnog korištenja ovoga pozdrava prije 75 godina tijekom NDH (kao i npr. monete kune, šahovnice s prvim bijelim poljem, akronima UNS i sl.), logički ne slijedi zaključak (non sequitur) da je njegova konotacija isključivo rasistička, a svako alternativno tumačenje i kontekstualiziranje (npr. zaštita domovine od vanjske ugroze) razumno neprihvatljivo. Ovo zato što predmetni pozdrav potječe iz vremena i korišten je i u vremenima koja s NDH nemaju veze.”

Nije zgoreg ovome dodati i kako sama činjenica što je pozdrav “Za dom spremni” korišten ne samo u različitim povijesnim kontekstima, neovisno o političkom i ideološkom uređenju hrvatske države, nego i u srazu protiv različitih totalitarnih ideologija (združenog fašizma i komunizma zaodjenutih u velikosrpsko ruho) – kako u Drugom svjetskom ratu, tako i u onom Domovinskom – nedvojbeno pokazuje kako se radi o nacionalnom pozdravu posve neovisnom o ideološkom predznaku. Jednostavno, “Za dom spremni” je uz krunicu u ruci predstavljao neizostavnu duhovnu popudbinu hrvatskog vojnika i naroda u borbi za fizički opstanak, te slobodu Domovine u svakoj inačici i povijesnom vremenu u kojem se koristio.

Dostatna je samo mrva intelektualnog poštenja kako bi se utvrdilo da je u velikom ratnom vihoru sredinom 20. stoljeća ideološki okvir tadašnjoj hrvatskoj državi nametnut prevladavajućim geopolitičkim silnicama u Europi toga vremena. Isto tako, ni iznova stvorena hrvatska država početkom devedesetih nije imala drugog izbora nego pragmatično prihvatiti liberalnu demokraciju temeljenu na nepovredivosti privatnog vlasništva i slobodnom tržištu kao etičku i logičku suprotnost, ali i jedinu realnu alternativu komunističkom totalitarizmu na umoru. Jednostavno, zakonitost je geopolitike da mali narodi ideologiju, osim iznimno a i to ne zadugo, ne mogu birati. U čijoj se orbiti nađu, od njega je i nasljeduju. Umijeće je, ali i obveza, u procjepu između sukobljenih interesa svjetskih sila pronalaziti prostor za očuvanje nacionalne samosvojnosti i dostojanstva, navlastito ako postoje znatna odstupanja između vrijednosnog sustava vladajuće ideologije i ključnih identitetskih obilježja naroda. Uostalom, nije li nužan, nipošto ne i dovoljan, preduvjet za nastanak obiju hrvatskih država u prošlom stoljeću bio pojava jednog takvog procjepa, iako je volja i čežnja hrvatskog naroda za vlastitom državom bez sumnje postojala sve vrijeme?

Imajući ovo pred očima, zapitajmo se i je li ideološka prtljaga kojom su veliki i moćni izložili današnju hrvatsku državu etički superiorna onoj kojoj je hrvatska država bila izložena za Drugog svjetskog rata? Hoće li tiranija temeljena na sladunjavom “novogovoru političke korektnosti”, toj krabulji ispod koje se često krije govor uhu ugodne laži, i bratu mu blizancu, “govoru mržnje”, kako se u vrlom novom svijetu rado etiketira govor istine, posebice one neugodne, proći bolje u vrednovanju budućih naraštaja od ideologije koja je nametnuta NDH geopolitičkom realnošću onog vremena? Ili će možda mahnito proždiranje vlastite djece od strane civilizacije suočene s kroničnim nedostatkom ljudi biti bolje sreće u tim prosudbama? I hoće li se tada sve to i našem pokoljenju pripisati kao neoprostiv krimen s ekskluzivnim pravom Hrvata na ulogu grješnika nad grješnicima, u najmanju ruku “na ovim prostorima”, ako ne i šire? Nema nam drugog vremena, nego danas odgovarati na ta pitanja. Jer aršinom kojim ćemo vrednovati one koji su bili prije nas mjerit će nas oni koji će doći poslije nas.

Grgur S./Kamenjar.com

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori
Komentiraj

Kolumne

Nino Raspudić: Zašto esdepeovci noću vodu piju?

Objavljeno

na

Objavio

Ključa u SDP-u. Počelo je svađom na sastanku Kluba zastupnika i natezanjem oko toga hoće li izbor ustavnih sudaca uvjetovati osnivanjem saborskog povjerenstva za Agrokor, što je tražio SDP-ov predsjednik Bernardić, koji je na kraju nezadovoljnicima poručio:

“Tko se ne osjeća dobro u Klubu, neka ode, ima puno ljudi koji bi došli na vaše mjesto”.

Nakon toga zastupnik Peđa Grbin dao je ostavku na mjesto potpredsjednika saborskog Odbora za Ustav i otvorio karte u intervjuu u kojem je istaknuo kako je to bio samo povod za ostavku, a glavni razlog je “činjenica da mi kontinuirano vrludamo u svojim stavovima i da ne možemo donijeti konkretnu odluku koju ćemo nakon toga provoditi idućih nekoliko dana“. Grbin je dodao uobičajenu bozu kako takvo što nikada ne bi rekao ni Račan ni Milanović jer “SDP je stranka koja uključuje, a ne stranka koja isključuje“, pri čemu je očito zaboravio slučaj Kolarić, ali i brojne druge. Eksplicitno je rekao da Bernardić vodi stranku loše i u uskom krugu ljudi i istaknuo nadu da će ga se riješiti na izvještajnoj konvenciji krajem godine.

Na pitanje novinara o izgledima SDP-a na sljedećim izborima, Grbin tvrdi kako nije izgledan scenarij da SDP s Bernardićem na čelu može pobijediti Plenkovića. Očito ne razumije da to ne ovisi o vođi, jer ni SDP s Plenkovićem na čelu ne bi mogao pobijediti HDZ koji bi predvodio Bernardić, no o tome će biti riječi kasnije. Grbin se u intervjuu poziva na iskusnijeg kolegu: “Mi kao SDP, kao što je moj kolega Orsat Miljenić rekao, ne predstavljamo pravu oporbu vlasti“. I evo u čemu vidi problem: “Nismo dovoljno jasno reagirali kod premještanja ploče iz Jasenovca u Novsku“. Zatim: “Gdje smo danas kad ponovno imamo atak na prava nacionalnih manjina“? I kao šlag na kraju: “Ako usporedimo glasnoću 2013. i 2014. godine kada se napadalo na seksualne manjine i ćirilicu, ovo je kao jedan drugi SDP“. Odmah nakon Grbinova intervjua Ranko Ostojić na Facebooku je objavio status: “Bravo, Pedja! Jasno. Precizno.

Većini Hrvata odbojno je sve što je vezano uz Jugoslaviju i komunizam, koliko god to peglali crno-bijelim svjetovima, sretnom djecom, humorom JNA pitomaca, bajkama kako se moglo zaspati na klupi i kako su svi dobivali stanove.
Odgovorno. I pošteno. A tko se boji članova, vidjet ćemo. I čiji su prstići u nečijem pekmezu!“Kako su se vremena promijenila! Nekad su u frakcijskim borbama u Partiji padale glave, a sada se drugovi kao tinejdžerice sokole Facebook statusima punim slatkih umanjenica. Podršku Grbinu dao je i još jedan perspektivan kadar – Željko Jovanović – koji je ustvrdio: “Bernardić je od dečka koji obećava vrlo brzo postao predsjednik koji zabrinjava, a sa svojim šaptačima Komadinom i Ostojićem vodi SDP nepovratno u političku marginalnost. Sad je svima kojima su SDP i socijaldemokracija na prvom mjestu jasno da SDP treba novo vodstvo u kojem ne vidim ni Bernardića ni Komadinu ni Ostojića.

Po meni nove lidere zajedno predstavljaju Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić.“Time je u vatru gurnuo i Hajdaša Dončića. A ovaj, kao junak iz narodne pjesme, pred veliki boj noću vodu pije i tmuran bdije: “Prvi se put stvarno bojim za budućnost SDP-a. Došao sam do trenutka da ne mogu zaspati, nego samo o tome razmišljam. To mi se nikad nije dogodilo”, kaže Hajdaš. A sam se za vođu puno suptilnije kandidirao intervjuom SDP-ov vanjskopolitički stručnjak Joško Klisović zvani Klisindžer. On smatra da stanje u stranci nije dramatično, a vjeruje i da je Milanka Opačić reagirala preemotivno u optužbi na Bernardićev račun da stranku pretvara u “sektu svojih prijatelja“. Opačić pak sa šest godina naknadne pameti proziva Zlatka Komadinu jer je “pobjegao iz Vlade“i dodaje: “On nije potjeran, on je dao ostavku jer se nije mogao nositi s problemima u svojem resoru.“Ukratko, urnebes u, barem do sada, najvećoj oporbenoj stranci. No čini se kako svi oni ne vide stvarni problem i dublji razlog koji ih drži daleko od vlasti, a koji nema veze s tim hoće li na čelu SDP-a biti Bernardić, Grbin, Miljenić ili bilo tko drugi. U rujnu prošle godine, kad je nakon tijesno izgubljenih izbora Zoran Milanović objavio da se više neće kandidirati za predsjednika SDP-a, a dio lijevih komentatora likovao smatrajući da se partija riješila balasta, napisao sam kako ih to neće spasiti u konzervativnoj Hrvatskoj u kojoj “ljevica još desetak godina neće doći ni blizu vlasti“.

Nije se radilo ni o kakvom proročkom nadahnuću ni silno dubokoj analitici, već o jednostavnom uvidu kakvo je naše biračko tijelo i kakva je ljevica koja mu se obraća. Hrvatsko biračko tijelo većinom je konzervativno i sklonije desnoj opciji. Golemom većinom 1990. glasalo je protiv komunista (barem onih eksplicitnih), a 1991. za osamostaljenje Hrvatske. Danas glasaju više-manje isti ljudi, ili njihova djeca i unuci. U takvom stanju, kako što možemo vidjeti u nizu izbora od 1990. do danas, prirodna, normalna situacija je da je HDZ na vlasti, koliko god loš, korumpiran i nevjerodostojan bio. HDZ je gubio vlast samo u iznimnim situacijama. Dva su puta izgubili izbore isključivo zato što su sami sebe pokopali. 2000. su HDZ-ove frakcije izbušile stranku u međusobnoj borbi za Tuđmanovo nasljeđe. Filali su lijeve medije kompromitirajućim materijalom o stranačkim rivalima, što je, uz obilno strano zalijevanje NGO sektora i “nezavisnih“medija, asistiranje stranih ambasada i zamor javnosti nakon deset godina iste vlasti, dovelo do toga da je SDP, uz smokvin list Budiše i Račanovu umjerenost, dobio izbore.

Drugi je put HDZ opet sam sebe ukopao. Nakon neobjašnjenog i neodgovornoj Sanaderova odstupanja s vlasti i svih afera koje su isplivavale na površinu u sljedeće dvije godine, bilo je pravo umijeće ne dobiti izbore 2011. I to je to. Dovoljno je, dakle, da se HDZ minimalno konsolidira, pa i uz nespektakularnog lidera kao Karamarko ili padobranom spuštenog kao Plenković, pa da dođe na vlast. Stoga je ispravnije reći kako u dva iznimna slučaja 2000. i 2011. nije SDP dobio izbore, već ih je HDZ izgubio političkim samoubojstvom. Zaključak svega toga je kako ponosna sljednica Komunističke partije iz Jugoslavije, bez razračunavanja s tom prošlošću ne može dobiti izbore u Hrvatskoj ako je druga opcija imalo na nogama. Za sada je to još uvijek HDZ, sutra može biti i netko drugi, vjerodostojniji i čvršći. Osim toga, lijevo-liberalna kulturna hegemonija koja se proteže još iz doba Jugoslavije u Hrvatskoj se zadnjih godina ubrzano rastače. Lijeve su se intelektualne i medijske perjanice ofucale, a portali i društvene mreže već premašuju stare medije.

Nove generacije više ne otkidaju na, za njih već staračku, feralovsku šegu i preko toga im se ideologija više ne može ucjepljivati. Dominaciju na NGO sceni preuzimaju konzervativne udruge, Soros je “ođuturumio“, presušuju i strane donacije. Hrvatsko biračko tijelo većinom, koja se s novim generacijama dodatno povećava, čine ljudi koji neće glasovati ljevije od centra. Eto kakvo je “tržište“. A da vidimo kakve je politička “roba“, tj. SDP. Što im nudi? Nedavno je predsjednik SDP-a došao na jugonostalgičarski, titoistički skup sa sovjetskim zastavama. Je li to euroazijski koncept umjesto euroatlantskog? Izlazak iz NATO-a? Vezivanje za one koji su se borili za komunističku Jugoslaviju umjesto demokratske Hrvatske? Što SDP nudi na ekonomsko-socijalnom planu? Što mogu obećati radnicima, koji ionako predstavljaju manjinu u biračkom tijelu? Mogu li biti veći socijalisti i etatisti od HDZ-a? Mogu li “brijunaši” u plitikim socijalno-populističkim porukama parirati Živom zidu? Hoće li im građani u borbi za zaštitu javnog dobra vjerovati više nego Mostu?

Onaj tko misli dobiti izbore u Hrvatskoj ne bi trebao ići na skupove pod jugoslavenske i sovjetske zastave, braniti Titov totalitarizam, obilježavati četničke ustanke. Većini Hrvata odbojno je sve što je vezano uz Jugoslaviju i komunizam, koliko god to peglali crno-bijelim svjetovima, sretnom djecom, humorom JNA pitomaca, bajkama kako se moglo zaspati na klupi i kako su svi dobivali stanove. Uz neraščišćen odnos prema totalitarnom nasljeđu i Jugoslaviji, SDP nudi i kulturni elitizam crvene buržoazije, kojoj je vrhunac dometa ruganje krezubom puku koji sluša Thompsona, uz pristajanje na direktive novih centara moći u nasilnom vrijednosnom preodgoju naroda.

Šanse su ovakvog SDP-a da u bliskoj i srednjoj budućnosti dođe na vlast nikakve i ono što su postigli s Milanovićem bio je njihov vrhunac. Umjesto silnog novca kojeg daju Alexu Braunu da im rebrendira stranku, evo im besplatan savjet – neka se eksplicitno odreknu Tita, Jugoslavije i elitizma crvene buržoazije pa možda dohvate dvadeset posto.

Nino Raspudić / Večernji.hr

facebook komentari

Nastavi čitati

Kolumne

Mladen Pavković: Zbog čega je ubijen Ante Paradžik, a zbog čega se ubio njegov sin?

Objavljeno

na

Objavio

21. rujna 1991. – Ubijen Ante Paradžik

Sjećate li se Ante Paradžika (Ljubuški, 10. veljače 1943.-Zagreb, 21. rujna 1991.), hrvatskog političara, jednog od osnivača HDZ-a, dopredsjednika HSP-a  i načelnika Ratnog stožera Hrvatskih obrambenih snaga (HOS)?

Ubijen je pod još nerazjašnjenim okolnostima nadomak Zagrebu, kad se vraćao sa stranačkog skupa. Ne, nisu ga ubili četnici, ubili su ga na žalost hrvatski policajci, koji su ga navodno „zamijenili“ za hrvatskog neprijatelja!?

Bio je među najprogonjenijim Hrvatima, poglavito u vrijeme „Hrvatskog proljeća“ (1971.). Tada je bio predsjednik Saveza studenata Hrvatske, jedan od vođa studentskog pokreta i organizator poznatog studentskog štrajka.

Zbog toga je 1972. osuđen na tri godine zatvora, koji je u cijelosti izdržao u Lepoglavi. Kasnije je bio još nekoliko puta hapšen. Kad bi Tito dolazio u Zagreb on bi po četiri-pet dana završavao u ćeliji. Inače, kazne je izdržavao u Ljubuškom, Mostaru, Zagrebu i Lepoglavi. Sve do početka devedesetih bio je praćen, proganjan, šikaniran, ne samo on nego i cijela njegova obitelj, prijatelji, poznanici.

Devetnaest godina nije mogao dobiti putovnicu.  Često se i sam pitao- zašto njega toliko progone? Razlog je vidio i u tome što mu je otac bio u vojsci i poginuo u Bleiburgu. U razgovoru s ovim hrvatskim mučenikom, među ostalim smo došli do saznanja da je mislio da su tada komunističke službe i Udba u njemu pronašle osobu kao jednog od simbola.

„Ja sam inače malo tvrdi Hercegovac“ – kazao mi je jednom od niza naših susreta. „Bio sam po zatvorima, bez posla, putovnice, dok su dio mojih kolega imali kuće, vile i dok su materijalno bili dobro situirani, a ja nisam, tako da su mi moja žena i djeca znali govoriti: tata, ti nemaš ništa, daj se malo smiri, možda oni tebe proganjaju što si malo tvrđi, daj nekome pruži ruku i tome slično.

Meni su takvi razgovori teško  padali, nisam ih prihvaćao, jer sam se uvijek nadao da će istina pobijediti, da će doći na vidjelo prava borba, da ćemo dobiti slobodu u onom smislu da će svaki čovjek, bez obzira kojoj pripada struji, dobiti upravo ono što mu pripada, ali po svojim sposobnostima i zaslugama.

Svoju političku borbu smatrao sam ispravnom i produktivnom, a najviše su me kočili oni koji su me najviše voljeli“ – govorio je Paradžik, kojeg su na robiju u Lepoglavu dovezli zajedno sa Ivanom Zvonimirom Čičkom.

Njegov san o Hrvatskoj državi je ostvaren, ali njega više nema. Nema ni njegova sina, jedinca Mislava, koji je također pod nerazjašnjenim okolnosti izgubio život u Kanadi, navodno skočivši iz zgrade u kojoj je stanovao i to na Božić, 2014.. U Kanadu je otišao baš da ne doživi očevu sudbinu.

Tijekom Domovinskog rata Ante je dao  izniman doprinos u oslobođenju hrvatske države. Bio je odličan organizator i iznimno hrabar. Međutim, ono što nisu uspjeli četnici, uspjeli su neki drugi.

Što bi danas ovaj Junak Domovinskog rata rekao o spomen ploči HOS-a, odnosno o uskliku „za dom spremni“ i onima koji ponovno proganjaju ljude koji su bili prvi kad je trebalo, gledajući u njima više „ustaše“ nego osloboditelje ove države?

Mladen Pavković / Kamenjar.com

facebook komentari

Nastavi čitati