HRVATI SU GOTI ?!

17

Od srednjeg vijeka pa sve do kraja 18. stoljeća smatralo se da su Hrvati i Goti isti narod.

Strani pisci često zamjenjuju ime Gota i Hrvata sa riječju Sclavus, kao da su srodni pojmovi.

Mnogi su slijedili pisanja Danijela Faralattia, koji je pisao o Stroilu kao utemeljitelju gotske dinastije u Dalmaciji. On je pisao: “Hoc regnum Dalmaticum a Gothis originem, a Sclavis incrementum accepit.” (Dalmatinska država je gotskog podrijetla /dalmatinsku državu osnovaše Goti/, a povećana je sa Sklavenima /Sklavi su joj dali prirast.)

Papa Aleksandar II. u jednom govoru poslanicima hrvatskoga klera i naroda koji su tražili preinaku saborne odluke u Splitu iz godine 1060. Hrvate naziva „Goti“.

Venecijanski ljetopisac Andrea Dandolo o jednom poslanstvu Neretvana u Veneciji 830. godine piše: „Quia a Gothis originem traxerunt“ (Koji su potekli od Gota?!).

I u „Ljetopis popa Dukljanina“ stoji: „Gothorum quod latine dicitur Sclavorum“; „Gothi qui et Sclavi“ (Goti, koji se na latinskom zovu sclaveni; Goti koji su sclavi?!). U hrvatskom prijevodu „Ljetopisa“ nalazi se isključivo izraz Hruat.
Marulić umjesto slavenski koristi riječi: „idioma dalmaticum“ ili „gentis nostrae lingua“. Na narodnom jeziku pisanim djelima on svoje sunarodnjake naziva Hruatima nikada Slavenima.

Hrvatski povjesničar Ivan Lučić je uvijek koristio riječ Hruat umjesto Hrvat.

Giacomo Luccari govori da je SELIMIR HARVOI bio hrvatski kralj i da je vladao 550. godine.
U Korčulanskom kodeksu iz XII. stoljeća spominje se gotski kralj Totila (Tunc Gothi fecerunt sibi regem Tetolam qui fuerat aliis regibus banus et obsedebat undique Romanis).

Salonitanska povijest i Hrvatska kronika identificiraju Hrvate i Gote.

Historia Salonitana navodi: Iz krajeva Poljske s Totilom je došlo sedam ili osam rodova plemića. Oni kada su vidjeli da će im hrvatska zemlja biti prikladna za život zatražili su je od svog vođe. Hrvatska je brdovita zemlja, koja se na sjeveru naslanja na Dalmaciju. Ta se zemlja nekad zvala Kurecija, a narodi su se zvali Kureti ili Koribanti. I premda su bili opaki i divlji ipak su bili kršćani, ali arijanske hereze. Mnogi su ih zvali Gotima, a i Slavenima, prema osobini imena onih koji su došli iz Poljske i Češke.

Toma Arhiđakon piše: „Gotski vođa kao poglavar cijele Sclavonie skupi veliku vojsku, spusti se preko planina i opkoli Salonu“.

U Ljetopisu popa Dukljanina stoji: Zamoljen od vas, u Kristu ljubljena braćo i časni svećenici svete metropolije dukljanske pa i od mnogih uglednih staraca (svjetovnih odličnika), a ponajviše od mladeži našega grada (Bara), koja uživa, kako je to već običaj kod mladih ljudi ne samo slušati i čitati o ratovima nego sudjelovati u njima, sa slavenskoga na latinski jezik prevodim spis o Gotima (Libellum Gothorum) – a to se latinski kaže regnum Sclavorum – u kojemu su opisana sva njihova djela i ratovi, premda sam tim poslom opteretio svoju starost ipak sam se pobrigao – natjeran bratskom ljubavlju – udovoljiti vašoj želji. Ali neka nitko od onih koji ovo budu čitali ne misli da sam išta drugo napisao osim ono što sam pročitao ili čuo od naših uglednijih staraca, kako iznose u istinitim pričanjima.
Iz ovoga predgovora možemo zaključiti da je postojala drevna kronika koja je napisana na hrvatskom jeziku, a sadržavala je junačka djela gotskih kraljeva. Svećenik iz Duklje je tu kroniku preveo na latinski. „Libellus Gothorum regum“ sadržava kronologiju gotsko-hrvatskih kraljeva od VI. do XI. stoljeća, od Stroila ili Ostroila do Zvonimira.

Postojanje kontinuiteta jedne države, koja se opisuje u Libellus Gothorum, potvrđuje i Sumpetarski kartular. Tu stoje podatci do kraja XII. stoljeća. U Sumpetarskom kartularu navodi se kraljevstvo Hrvata u kojem vladaju banovi.

Prof.dr. Joža Rus u Ljubljani obavio je podrobna istraživanja. Objavio je dvije rasprave na hrvatskom: Kraljevi iz dinastije Sveoladsa 454.-614. i Krštenje Hrvata i Srba. U njima je on obrazložio kronologiju Hrvata podrijetlom od Gota. Prof. Rus je smatrao da su Hrvati/Goti slavenizirani još dok su živjeli u dijelovima Ukrajine.
Prof. Preveden u svojoj „Povijesti hrvatskog naroda“ zaključuje da Hrvati nisu slaveni nego slavenizirani Goti.

 1. Šišić je razmišljao kako nije sigurno jesu li južni Slaveni imali glasovno pismo ili neke mnemotehničke znakove. Zaključio je: “Svakako je od važnosti, što je velik dio naziva pojedinih pismena u kasnijoj glagolici uzet iz gotskoga, ili bolje prema germanskim runama; tako je az prema os, ans, glagol prema hagal hagls, haegl, iže prema is, eis, naš prema naud, nauthus, nead, tvrdo prema thoru, thournus, dorn, fert prema pairtrh, peord, ižica prema ezec. To bi nas moglo odvesti u doba prije svete braće Ćirila i Metodija.”
  Toma Arhiđakon glagoljicu naziva litter gothica, a Hrvati je zovu littera Hieronymiana.
  Kerubin Šegvić navodi da samo Goti koji su zaposjeli Rimsku Dalmaciju tj. HruatGutansi, nazivani „Gothi vel Sclavi“; zemlja koju su zauzeli nazivala se Sclavonia; njihov jezik i pismo Sclava, sclavica; ali njihov alfabet, nasuprot tomu, je littera gothica.
  Vjekoslav Klaić je je pisao da hrvatska oznaka ban potječe iz gotskog jezika.

Arheološka iskopavanja u Bosni i Hercegovini, u Duvnu, Delminu i Brezi kod Sarajeva, pokazuju nove dokaze koje povezuju Hrvate i Ostrogote.
Novac Ostrogota je pronađen u Dalmaciji, Istri, Lici, Bosni, Posavini i Hercegovini.

Zanimljivo je da su mnogi stari povjesničari osim Gota, i Gepide i Avare nazivali Sclavima, iako je poznato da oni to nisu. Neki to objašnjavaju da su oni vodili robove sa sobom, ali Franci, Lombardi i drugi narodi su također imali robove pa ih se ne naziva Sclavima.
Schröcke piše kako su stari povjesničari riječ sclavi koristili za poganska istočna germanska plemena (Goti, Gepidi, Vandali).
Iako hrvatski jezik spada u skupinu slavenskih jezika, jezik se ne može uvijek uzeti za pripadnost nekoj narodnoj skupini. Rumunjski, talijanski, francuski i španjolski pripadaju istoj skupini jezika pa opet se ne smatra da ti narodi pripadaju jednoj narodnoj skupini; također narodi Južne Amerika pripadaju istoj skupini jezika.

IMENA

Moguće je da su riječi *XUrvat- // *Xorvat- izvedenice iz riječi *xUrvU // *xorvU što znači ‘oklop’ koja je nastala iz germanske riječi *hurwa- // *harwa-.

Ukrasni pridjev kod Gota je Hred, Hraedas. Tako nastaju riječi: Hredgutans, Hredcyning. Hred i Hraedas je povezan sa starim korjenom HROTE, hrother, koji znači pobjeda, slava ili čast. Pojavljuje se kod mnogih osobnih imena, pa tako imamo: Chrotegang, Chrotechildis, Hraedgothi ili Hrothgothi, Hraedas i Hrothi.
Prema etimologu E. Forstemannu, gotski korijen Hroth je imao različite oblike: Hruad, Hruat, Hroad, Hruot, and Chrout. Ime Hroth-gutans koje se davalo Gotima se prevodi kao pobjednici ili slavni. Ime Gutans (Goti) je moglo nakon vremena nestati. Tako bi ostao prefix Hrothi od koje je mogla nastati riječ Hroati. Upravo na natpisima na kamenu iz 10. stoljeća za vrijeme kralja Stjepana Držislava stoji riječ Hroator:

g1

Benno Eide Siebs spominje korijene u imenima Germana: “Hroud-, Hrod-, Rod, Frod-, Hrodel-, Frodel-, Hrods-, Ros-, Hroth-, Wroth-.” Time nastaju osobna imena: Hrotbald, Hruadbero, Hruatboto, Hruadgast, Hroadcrim, Hrodhad, Hruadloh, Hruadlaug, Hruadbert.

Više je znanstvenika koji smatraju da naziv Gacka (Gaćani) dolazi od Gota.
Toponimi sa prostora Bosne i Hercegovine su izvedenice iz gotskih imena. U Bosni imamo: Delegošta, Vogošća, Gačani, a u Hercegovini: Otolež, Gacko, Hrgud, Orgošta, Otilovci, Kotezi.
Srednjevjekovno ime grada Nikšića je Onogošt (Anagastum) i izvedeno je od gotskog imena Anagast, Anegast. Kastrum Anagast nalazi se u Nikšiću.

O Gotima svjedoče brojna gotska imena u izvorima. U pismu pape Grgura I. iz 599. godine spominje “Gulfaris, dux Istriae”.

Ime Gotisclavus u Ljetopisu popa Dukljanina je slavenizirano u Časlav. Upućuje na gotsko podrijetlo ako ga usporedimo s Godeslavom s natipsa u Ninu.
Antun Mayer je zaključio da su Totila i Silimir gotska imena, te da je vrlo moguće da su i imena Ostroil i Vladin (Bladin).
Prof. J. Kelemin potvrđuje da se Dux Marianorum poistovjećuje s Dux Gothorum. On kaže da podrijetlo riječi Mariani dolazi iz gotskog Merans, Maro, Maronia. Arhiđakon primorsko područje od Cetine do Neretve naziva Maroniom. Te da su nastavci slavenskih imena na „vlad“ izvedenice od „ald“ i „lad“ – Gromoaldus, Rodoladus.
U skandinavskim jezicima u prošlosti ime Valdr je značila vladar. Osim njega mnoga druga skandinavska imena nalazimo i danas na našim prostorima:
Vedr / Vethr – Vedran; Borga / Borha – Borka; Adis(a); Valdrmir – Vladimir;
Tati / Tatti – otac, tata; Ivarr – Ivan…

U gotskom jeziku u 4. stoljeću imamo imena: Hjörvarth, Hervarth, Harvatha, Harvathi.

SAGE

Mnoge germanske sage imaju spomena Hrvata te imena koja su vrlo slična. Kao:
The Lay of Hervör, Hervararkvitha, Lay of Helgi the Son of Hjorvarth, The Saga of Hervör and Heithrek.

„Saga Hervör i Heithrek“ ima vrlo zanimljiva imena: Hervarth, Hjörvarth, Hrani. Također se spominju „mountains of Harvathi“ – planine Hrvata. Heithrek umire u zemlji imenom Harvatya.

Poznata je gotska Hervarar saga koja spominje rat protiv Huna u vremenu 150.-450. U njoj se spominje zemlja Hrvata. Riječi „und Harvatha fjöllum“ se prevode kao „zemlja ili planine Hrvata“.
R. Heinzel smatra da se tu spominju Karpati. Da su upravo zbog Hrvata dobili to ime – „the Harvate mountains“ (Hárvaða or Hærvaþa fjöll) imaju značenje planine Hrvata.
Stara gotska riječ „Har“ znači visoko, visina, u islandskom jeziku se i danas koristi s istim značenjem. Je li od gotske riječi Harvathi postala latinska Carpathi?

U germanskim sagama nalazimo dvije valkire sa zanimljivim imenima.
Hlathguthr Svanhvit je vrlo slično imenu Svantevit (tj. Svetovid).
Druga valkira je Hervör alvitr, nije mnogo različito od riječi Hrvat – Hrvatska.
Fridrik II. Veliki piše kako su Vandali, jedno istočno germansko pleme, imali boga imenom Triglav. Ime je dobio jer je imao tri glave.

Čak u djelu Beowulf se spominju imena Herogar, Hrothgar, Heorot, Hrethel, Hrothulf. Hrethmen je drugo ime za Dance.

NASTAVCI „-VIĆ“ i „-MIR“

Nastavak „mir“ kod imena je vrlo čest i kod Hrvata i kod Gota. „Mir“ je germanski nastavak i čest je kod Gota, pogotovo kod njihovih vladara. Imena s tim nastavkom su prvotno vezana s nekom dužnošću, časti ili vladavinom.

Povjesničar Jordanes je spomenuo gotska imena Filimer, Theudemir, Valamir, Videmir i Vithimir. Velika je sličnost s imenima hrvatskih kneževa i kraljeva: Muncimir, Branimir, Zvonimir, Selimir. Kao i s imenima merovinške dinastije Marcomir i Chlodomir.
Kod Merovinga također nalazimo „vić“ nastavak. Utemeljitelj merovinške dinastije se zvao Merovech ili Merovich (druga pisanja su Merwich, latinski Meroveus ili Merovius, njemački Merowech).
Ime Morovic ili Merovic možda ima značenje „napadač s mora“. Zanimljiva je sličnost imena Morovic sa starim hrvatskim plemenom Mogorović.
I danas u Njemačkoj postoji nastavak „witz“, u Velikoj Britaniji je i dalje prisutan nastavak „fitz“ koji dolazi iz francuskog jezika, te „wicz“ koji se nalazi u Poljskoj i u Baltičkim zemljama. Svi oni imaju značenje „sin od“.

Mnogi izvori pišu da su pretci Merovinga migrirali u Franačku zemlju. Po nekima došli su s Baltika, a prije toga možda čak s Crnog mora. Neki izvori čak navode da su imali imena koja nisu bila uobičajena među Francima, ali su bila normalna kod Ostrogota i Hrvata.

Zanimljivo je da nastavke „mir“ i „vić“ mnogi nazivaju slavenskim iako je očito da oni to nisu. Izgovor VIĆ od VIC i FIC nije tako različit. Razdvojenosti ili drukčiji zakoni pisanja ih nisu toliko izmijenili nakon više od 1000 godina.

GRB

Gotičari su iznijeli zanimljive stavke o starom hrvatskom grbu. Vladari Tvrtko i Stjepan Tomaš su stavili gotsko pismo na bosansku krunu. Štitovi nađeni u Bosni i Hercegovini koji su iz vremena prije dolaska Osmanlija imaju na sebi polumjesec i zvijezdu. Polumjesec i zvijezda su bili stari simboli Hrvata (mnogo prije nego ih se povezalo s islamom). Nalaze se na novcima iz srednjeg vijeka; na svim prostorima koji su naselili Hrvati, pa čak i u 19. stoljeću. Neki dijelovi Hrvatske zemlje su ih uzeli za svoj grb. Takav je bio grb grada Zagreba 1499. godine. Polumjesec i zvijezda se i danas nalaze na grbu Republike Hrvatske.
Ti isti polumjesec i zvijezda su se nalazili na štitu kralja Theodorica, kao i drugih kraljeva Ostrogota. Čak se nalazi na mozaiku u Raveni iz vremena ostrogotske vladavine. Nalazimo ih i na mnogim stećcima u Bosni i Hercegovini, a bili su vrlo popularni među Ostrogotima. Utvrđena je povezanost stećaka i Ostrogota koji su vladali tom zemljom u 5. i početkom 6. stoljeća.

Novac iz vremena Ostrogota. Na desnoj slici je zvijezda unutar vijenca.

g2

Fibule iz vremena Merovinga. Detalji na gornjoj izgledaju kao polumjesec i zvijezda.

g3

Šahovnica nam kao simbol dolazi malo kasnije. Najstariji nađeni primjeri su iz 9. stoljeća. Jesmo li je donijeli mi ili preuzeli od nekog drugog nije još sa sigurnošću poznato. Ali se nalazi na mnogim mjestima koji su naselila germanska plemena.
Mnogi je povezuju s Merovinškom dinastijom koja je vladala Francima. 751. Merovinzi prestaju vladati Francima i tu je početak Karolinške dinastije. Njihov najpoznatiji vladar je Karlo Veliki (Charlemagne). Potomci Merovinga se nalaze u Vermandoisu. Grb Vemandoisa je „šahovnica“ na štitu u verziji s plavom i zlatnom bojom.
Je li Karlo Veliki preuzeo od Merovinga šahovnicu? Jer je zanimljiv detalj da se takav uzorak grba nalazi na svim prostorima koji su bili pod utjecajem karolinške dinastije. U mnogim gradovima današnje Njemačke, Francuske i sjeverne Italije, koji su u to vrijeme bili dio Svetog Rimskog Carstva, nalazimo „šahovnicu“ na štitu. Čak je nađena i u Danskoj. Te kod obitelji Kristiernsson u Švedskoj, koja je uzela za svoj grb najvjerojatnije u 15. stoljeću.

Grb pokrajine Vermandois u Francuskoj.

g4Na krunama hrvatskih kraljeva nalazimo 3 križa koji nalikuju križevima nađenim kod Metza. Taj reljef s prizorom Merovinga je sličan krstionici iz Solina iz vremena kralja Petra Krešimira IV. Križevi imaju vrlo sličan oblik. Hrvatski kraljevi su uzimali takav oblik za svoje krune, koji se vrlo razlikuje od kruna bizantskog stila iz istog vremena.
Hrvati su u početku svoju zemlju uredili po franačkom Salijskom zakoniku.

Ostatci Merovinga koji su pronađeni kod Metza. Križevi i pleter su vrlo slični detaljima koji se nalaze na krstionici iz Solina.

g5

Krstionica iz Solina

g6

Pleter pronađen kod mjesta Vrlika u Dalmaciji.
g7

RELIGIJA

Hrvati su kao i Goti bili sljedbenici Wulfile (Ulfilas) i pripadnici arijanskog kršćanstva. S obzirom da je Arije proglašen heretikom, njegovi sljedbenici su zvani poganima. Tako su se Hrvati trebali obratiti na trojstveno vjerovanje.

Toma Arhiđakon u Historia Salonitana piše da je u hrvatskoj zemlji svećenik Vulfo bio poslan u Rim da papa vrati prvotnu poziciju crkvama i svećenicima. Da je rekao papi da dolazi iz Dalmacije, te je ostavio darove. Kad se vratio Gotima koji su ga poslali oni (Goti) su se radovali.

Zanimljivo je kako gotske i glagoljaške biblije imaju iste propuste kad ih se usporedi s grčkim i latinskim verzijama. Mnogi staroslavenski termini su prijevodi istočno-germanskog dijalekta a ne grčkog ili latinskog.

Germain Morin 1932. piše kako se u VI. i VII. stoljeću u nekim “ilirskim” crkvama svetkovala trojica gotskih mučenika: “Hildaevor, Vihil ili Juhil i Theogenes”.

Moguće je da se Hrvati spominju čak i prije više od 2000 godina. Na istočnim dijelovima germanskih zemalja živio je narod imenom Harudes (pridjev Haruske). Neki od njih su se borili kao rimski vojnici. Latinski povjesničari ih stavljaju u vrijeme oko 60. godine prije Krista.

Zbog svih tih sličnih riječi u srednjoj Europi možda bi trebali tu tražiti naše podrijetlo, a ne gledati prema dalekoj Aziji.

 

Vedran Dodig

facebook komentari

 • vivana

  Ja svoje podrijetlo znam,a netko ga možda želi naći u belom gradu

  • got

   ja bih rekao da slabo znate – kakve veze GOTI imaju s “belim gradom” ?!
   goti su germani i prošli su istim prostorima kao što za nas piše (poljska, ukrajina, dunavom do dalmacije – i imali su tu svoju državu do 555.) a ime Hrvat se spominje prvi put oko 620.
   ne bi bilo prvi put da narod promjeni ime
   a ovo je mala sitnica imate mnogo riječi i imena koje su gotske, oni isto imaju svastiku i pleter a neki kazu i šahovnicu da su imali … itd

 • vivana

  Ovisi o kojoj formi imena Hrvat I u kojem jeziku govorite.Pogledajte malo u Sanskrit I Avestatan(baktrijski)
  jezik,gdje se S pretvara u H pa ćete vidjeti kad se spominje ime Hrvat,a u interesu beluga grada,mi I nismo narod,odnosno samo smo narod onda,kad nas se treba ocrniti kao genocidne.Ja vrlo dobro znam I od kuda sličnost Gota I Hrvata I to je predmet dublje povijesti,nego samo ta povrčžšna izjava.

  • got

   zasto se povlačite za jednom riječi???? a kod germana je veliki broj riječi koje su slične riječi hrvat, čak i imena i u starim sagama, mnoga imena su slična našima, nastavak MIR je germanski… proučite vi malo gotski jezik riječi (ata-tata, hleif-hljeb, fulkas – puk, itd itd)
   “harahvati” koju neki nazivaju “sarasvati” – nije s prešao u h, već je to drugo ime kod drugog naroda, grci tu zemlju nazivaju “arachosia”
   i to nije površna izjava, to se piše od 12. stoljeća, Ivan Ariđakon i pop Dukljanin u svojim povjestima to pišu….. svastiku imamo kod njih i na nasim stećcima, pleter također…. granice ostrogotske države u 6. stoljeću skoro iste kao naše u 7.-8.
   bana i župe su germani imali, na istoku toga nema, i kod lombarda u italiji se pojavljuje “bandus” i “sippe”….. (ne spominjite avare oni imaju kagana za vladara kao sto su imali i bugari)
   mnogi pisu da je glagolji nastala iz gotskog pisma i runa…. metapedija piše o praglagoljici na Krimu iz 4. stoljeća (tu su goti imali svoju državu, dok ih osmanlije nisu potukli)
   a s azijom imamo samo riječ “harahvati”

 • vivana

  Riječ tata je iz Sanskrit jezika,najstarijeg jezka na svijetu,a znači-otac.U hrvatskom ima još na stotine riječi,koje su izvedene iz sanskrita.U iranskim jezicima ima daleko više,uključujući I riječ-ban.Pročitajte
  indijske učenjake Shubash Kak I Jha pa ćete vidjeti,kako se iz vedskog sanskrita S pretvara u avestijski(baktrijski) H.Vi ste svakako čitali nešto o toj povijesti.Idite malo dublje pa ćete onda zaključit odakle su postali Goti.
  Svastika je potekla iz zemlje Sarasvata (Hrvata)Formula koja se pripisuje Pitagori,postojala je u
  zemlji Sarasvata dvije tisuće godina prije nego se Pitagora I rodio,Kao I brojevi od 1 do 9,koje I danas neki pripisuju Arapima

  • got

   ban tamo ne postoji, to što žele dokazati da je nastalo bajan, a ignorirati bann i bandus u germana mi je smijesno, i šišić je govorio da je ban germanski,
   riječ ATTA je gotska u skandinaviji je TATI,,, imate “oče naš” na gotskom na internetu….
   a sanskrit je dio indoeuropskih jezika kao što su i germanski jezici – naravno da ima sličnosti….
   kao što PATHAZ ima sličnosti s engleskim PATH neg našim PUT; KUTA s COTTAGE kao i našim KUĆA
   znam odakle su brojevi dosli i znam da su ih arapi donijeli u europu, ako smo mi otamo zasto ih mi nismo donijeli ????
   gotske i germanske riječi: unutar – unter, gost – ghostis, orao – oro, sjeme – sehmo, nas – nsme, to – tod, ležati – legyeti, med – melid, snijeg – snoygwhos, ljekar – lekijaz, kazati – kwade, ovca – awiz, ljudi – diuda, vidjeti – vidanti, dan – dagan, dago, prosto – proistan, wolja – wilja……..

 • vivana

  Ja posijh rep,žena veli mak.Kad nećete proučiti Shubash Kak I Jha,onda bar pogledajte knjigu Mije N. Ćurića I tamo ćete naći odakle potječe riješ BAN-daka,BAN-u,BAN-um,BAN-dek..Kažete da je Sanskrit do indoeuropskih jezika.Valjda mislite reći,da su takozvani indoeuropski zezici nastali od sanskrita.Što Vam to kaže?Vi ste nabrojili nekoliko riječi,koje se nalaze u germanskim jezicima.Jabi vam mogao nabrojiti najmanje pet do šet stotina riječi u hrvatskom,koje se I danas upotrebljavaju u farsi,paštu,kurdskom I dari.i najmanje par stotina u Sanskrit.Arapi nisu donijeli brojeve,nego su im to pripisali”svjetski standardi”,kao I Pitagorin poučak,kao I formulu kružnice.Vidi se da smo išli u razlišitu školu.Nekim je ljudima teško dokazati,da zec nije magarac,jer ima duge uši.

  • got

   nema nijedan dokaz da su indoeuropski jezici nastali od sanskrita, tako da su tu teoriju odbacili i stavili ga kao dio indoeuropskih jezika
   …. niti da su europljani došli iz tog područja – narodi se obično šire kao valovi na sve strane a ne samo u jednu, pogledajte turske narode po cijeloj aziji, nova teorija je da se indoeuropski jezici šire iz danasnjeg kavkaza i idu na sva okolna područja ….
   taj shubash kak mi dajte u originalu a ne prijevod
   a vi pogledajte knjige Mužića, Šegvića, popa Dukljanina, Ivana Arhiđakona, Roberta Tafru, pa i papa u jednoj poslanici nazva nas s gotima….
   a jabi vama par tisuća germanskih, pogotovo još one koje su brisali za vrijeme obje jugoslavije i ilirskog pokreta
   pa vi se držite JEDNE riječi harahvati, ja ću toliko njih sličnih rječju HRVAT u germanskim jezicima, toliko sličnih imena, nastavcima MIR, kao što i oni imaju riječ BAN i ŽUPA….. imaju pleter itd itd itd

   • Wolfila

    pojam Knez je također Gotskog porijekla.
    Riječi poput Khleb/Hleb/Kruh, Svinja/Svigna, Vještica Wsestetsa. (sve te riječi dan danas u istom obliku nalazimo u Švedskom jeziku) Starješine plemena i zajednica nazivale su se među Gotima Did, na čakavskom (koji ima dan danas niz Gotizama) – dida iliti djeda. Također oblježja kao što su Pleter nisu Slavenskog nego Germanskog porijekla, te ih izvan Keltsko Germanskih krugova ne nalazimo nigdje drugdje.
    Večina pronađenih Pleterskih ukrasa klesanih u kamen na području HR imaju često uklesane vrane, koje su bile simbol Gota i Germana,pošto vrane imaju korijenje svoje simbolike u Germanskim poganim vjerovanjima (Odin je imao dvoje vrane koje su mu služile) itd.
    Hrvati od svih mogućih teorija su na kraju sve, a najmanje ono što se uporno i lažno tvrdi da jesu, a to je slaveni.

  • got

   a ovo je znanstvena kritika na tu “perzijsku teoriju”:

   Ova
   teorija ima dobre temelje u smjeru objašnjenja etnonima Hrvat., jer za razliku
   svih drugih pokušaja, pokušaj etimologije hrvatskog narodnoga imena koje pretpostavlja
   njegovo iransko podrijetlo je najmanje nevjerojatna. Problem nastaje, ponajviše
   zbog istraživača amatera, koji u svakom nazivu koje nalaze na geografskim područjima
   na kojima je obitavalo irano govorno stanovništvo, a koje ima sličan prizvuk hrvatskom
   narodnom imenu daju neki značaj do samog poistovjećivanja takvih naziva s
   hrvatskim narodom, bez ikakve kritičke obrade.
   26 * Neki istraživači,
   poput S. K. Sakača i M. Vidovića,
   dovode Hrvate kao formirani etnos čak iz
   unutrašnjosti današnje iranske države, a osim sličnosti imena ne
   daju nikakav opipljiv dokaz svojim tvrdnjama.

 • vivana

  Pa eto,pisce koje sam vam dao su original.Pročetajte:Mandića,Peranića,Rudeža,Blavatskog Šuflaya i
  mnogih drugih.Narodi su se naselili s Istoka,jer se I ledeno doba širilo s Istoka,a narodi su ga slijedili I to oko 30 do 40 tisuća godina unatrag
  Hrvatski geni postoje u Europi oko 30 tisuća godina.Znači da su slijedili ledeno razmrzavanje.Ilirski nas je pokret najviše I strpao u slavenstvo.Možda,da razgovaramo u 4 oka,bismo se u mnogome složili.Goti I Germani su hrvatski potomci,a ne obratno,jer su nastali daleko poslije Hrvata.U Europi je stvorena prva hrvatska država,Sarmatia,odnosno Velika Hrvatska u 6.stoljeću prije Krista.Toliko ta sada.Sretno.ZDS

 • vivana

  Najstarija zidna slika hrvatskog grba u selu Djade el.Mughara u Siriji (otkriće francuskog arheološkog tima)
  stara 11 000 godina,iskopina pečata u Turkmenstanu sa 4 slova hrvatske glagoljice-ŠAKI,stara 4000 (BC)
  godina,natpis na Behistunskim stijenama-Darijev proglas-500 prije Krista,Avesta oko 1000 godina prije Krista,stotine riječi u jezicima :farsi,dari,paštu,sanskrit,toponimi:Sutley-Sutla u SZ Indiji,Kark-Krk perzijski zaljev,Harauvat-u arijsko doba,Rvat u vrijeme kralja Gataspara(Gašpara),jednog od tri svata kralja,danas
  Kandahar,Zadarvar.Zadar,danasAstraabad,toliko za sada.Budući da su Hrvati jedan od najstarijih naroda na planet–prema genetici oko 30 000 godina,onda je logično da su Goti nastali od Hrvata,a ne obratno.
  Lijep pozdrav I ZDS

  • Iohannes

   Zaboravljate da glagoljica nije izvorno HR pismo, već smo ga preuzeliod slavista tokom pokrštavanja (Ćirila i Metoda) koji su Ćirilicu i Glagoljicu sami sklapali i predali ta pisma narodima jugoistočne Europe. Kojim su pismom Hrvati se služili prije pokrštavanja nitko ne zna. Inaće mi kao narod nemamo nikakve veze sa Sirijom ili Iranom kako neki tvrde, već smo čisti indo-europljani kao i 99% drugih Europljana.

 • Ante22

  Ja mislim da su Hrvati Ilirsko Slavenski mix i da je ime Hrvati nastalo po sinonimu Dalmati ili krvni rod koji je skopio savez Hrv – Krv,sve tabele DNA analize najboljih svjetskih stručnjaka pokazuju da je to istina,a na te puste Gote,Avare i toliku Slavenizaciju da je bila je čista floskula.Pogledajte DNA analizu Bosne uz sve puste Turke i što je tu prolazilo 70% posto genoma je Ilirsko.I mislim da imamo najstarije gene Evrope kojih se olako odričemo .

  • EMINƎM

  • Iohannes

   Iliri nikada nisu niti postojali kao cjelina. To je samo skupni naziv za plemena Grčkog porijekla koja su imala nastambe diljem zapadne strane Balkana i Jadrana. Hrvatski genotip je I2a2 koji je kod nas prisutan u preko 45% slučajeva, a u izravnom je srodstvu genotipu (haplogrupi) I2i I1 koji dominiraju kod Germana.

 • Iohannes

  Odličan tekst, jako informativno. Mala samo ispravka. Na kovanici Gotskog novca, ne nalazi se zvijezda. Ovo što je na slici je runsko slovo ”H” – Hagal. Hagal (njem/dansk/nor/sved) – Hale (eng) znači tuča, led.