Hrvatski grb i pleter

0

Počinje li hrvatski grb sa bijelom ili crvenom kockicom je pitanje koje muči jugoslavene i četnike jer, eto, oni su antifašisti i nakon 70 godina odmaka od fašizma, nacizma i 2. svjetskog rata? Ako i danas u Hrvatskoj postoje antifašisti, onda Hrvati doista moraju biti fašisti, a takvu etiketu im nameću hrvatski neobrazovani i dogmatski komunisti – boljševici iliti antifašisti, te prikriveni četnici, a jedni i drugi i dalje žive na grbači hrvatskg naroda.

Zašto na pojavu porasta četništva u Hrvatskoj nikad nije reagirao gospon Plenković, a trebao je kao predsjednik hrvatske Vlade. To je neobjašnjivo.

Za njih taj grb treba počimati crvenom, a ne bijelom kockicom jer crvena boja je simbol komunizma. Za njih bijelom bojom počinje ustaški grb,  a zbog početne bijele kockice, oni i danas u Hrvatskoj vide fašiste i ustaše. Međutim, oni sigurno nikada nisu vidjeli grb na krovu crkve sv. Marka u Zagrebu ni na razglednici ili su možda slijepi. Je li taj grb stariji od NDH?

Svakom iole obrazovanom čovjeku je jasno da je fašizam bio talijanski pokret i protiv njega se borila većina nekomunističkih dalmatinskih i istarskih partizana davno prije 2. svjetskog rata, ali to nije jasno današnjim jugoslavenskim antifašistima u Hrvatskoj. Naime, antifašisti o hrvatskom  grbu ne znaju ama baš ništa, ali ga kao papagaji stalno nazivaju simbolom hrvatskog fašizma.

Nijemci su bili izvorni nacisti ili nacionalni socijalisti, ali zbog toga nikad nije zabranjen njemački jezik. Hitler je bio i nacist i dikataor i zato u Njemačkoj nigdje nema njegove ulice ni trga.

Nacistička je bila i Titova Jugoslavija, a Tito kao komunistički nacist i diktator je izvršio genocid nad hrvatskom narodom nakon rata dok mnogi dogmatski sljedbenici i danas ga slave i traže da se zadrže njegovi trgovi, avenije i ulice. Pravi humanisti koje čak nije potresao ni prosvijetlio Titov krvavi i gnusni zločin – Huda jama. Ne ponašaju li se Titovi sljedbenici kao zvijeri?

Naime, Tito je nakon ratat želio povećati Jugoslaviju kao pravi nacist na štetu drugih balkanskih naroda i stvoriti Veliku Srbiju. Samo kreten danas može vjerovati da je Tito bio Hrvat  jer nema ni jedne činjenice koja bi potvrdila njegovu pripadnost hrvatskom narodu osim komunističkih laži i podvala.

Zašto onda Hrvati ne mogu isticati svoje povijesne simbole i pokliče, koji su u biti plementi, iako ih je koristila NDH? Zašto danas, čak i u Hrvatskoj, Srbi mogu isticati četničko znakovlje, a Pupovac tvrdi da to nije zabranjeno zakonom? Opa!

Prvi razlog je ignorancija Titovih sljedbenika koji ne razumiju demokraciju i njezina načela jer u demokraciji se ništa ne zabranjuje, a oni bi zabranili sve što je hrvatsko. Izgleda da je Hrvatska država srbskog a najmanje hrvatskog naroda.

Hrvatski komunisti su zabranili i hrvatski jezik jer ga je koristila NDH i nametnuli nam komunističko četnički jezik kao materinski, što je zadržano do danas. Zašto ne bi onda zabranili hrvatski grb i stare hrvatske pokliče? Istina, hrvatski pleter nikada nisu proglasili fašističkim, a to me doista  čudi jer nepismeni i primitivni hrvatski komunisti i još primitivniji četnici su bili spremni na sve.

Drugi razlog je njihovo dogmatsko obrazovanje koje je negiralo hrvatsku povijest pa su hrvatsku povijest preuzeli Srbijanci preko njihovih mitova, laži i imperijalnih namjera, te je preko svojih diplomata lansirali svijetu kao svoju. Slično su krvoločnost i svirepost četnika pripisali ustašama, a da su četnici, dakle, Srbi, krvoločni  i svirepi zorno pokazuje pokolj hrvatskih policajaca u Borovom selu ili pokolj Kosovara.

Da bi zadovoljili Srbijance, hrvatski jezičari su čak u transkripciji krivotvorili tekst Baščanske ploče, pa me čudi da je taj dragi kamen ipak postao temelj hrvatske pismenosti u trenutku kad su svi drugi narodi u Europi imali liturgiju na latinskom jeziku i bili nepismeni. Da nije izričito naglašen hrvatski kralj  Zvanimir iliti Zvonimir, Srbijanci  bi posvojili i taj dragi hrvatski kamen.

Međutim, u hrvatskom grbu se skrivaju mnoge tajne koje ću pokušati analizirati i pokazati da se u njemu skrivaju znanstvene tajne koje današnja znanost još nije otkrila. U njemu se skrivaju tajne fizike, kemije i genetike jer nam otkrivaju polarnost atoma ili biološke stanice, dakle, naboje. Hrvatski pleter ukazuje na atomske čestice i kvantnu fiziku, te kromosome i gene davno prije današnje genetike. Hrvatski pleter kristalno jasno otkriva točke gdje se događaju  takve  promjene.

Doista, sve je prikazano u dvije dimenzije i trebati će malo mašte da se razumije prostorno. To se najbolje može razumjeti preko egipatskih piramda koje su gradili Hermeti ili Medi, dakle, Hrvati sa Levanta koje neki još nazivaju Huriti, a neki ih nazivaju Huriani. Njihovi nasljednici su današnji Kurdi. Odakle nam prezimena Kurta ili Korda koja su danas slavenizirana u Kurtović i Kordić?

Nakon pojave semitskih Asiraca, Hrvati na Levantu su većinom semitizirani, a neki su kasnije došli u Europu i bili su poznati kao Liburni i Etrurci, te nakon dolaska starih semitskih Helena kao Kelti i  Iliri. Piramida simbolizira polovicu kristala, a perfektni kristal možemo smjestiti unutar kruga i izvan njega kao kockica. Ovaj posljednji nam otkriva što je bio religijski simbol svastika. Svastika nam otkriva fizičke i duhovne strane života, dakle, njegovu dvojnost. To je bio temelj tadašnjeg horoskopa koji nam otkriva magnetsko polje našeg planeta.

Hrvatski grb izvorno je imao 32 bijele i 32 crvene ili crne kockice. Ako pridjev crvena napišemo bez sloga VE dobivamo pridjev crna. Ova promjena se dogodila   preko semitskog suglaswničkog pisma mada je sačuvan završni poluslog A stare hrvatske gramatike. Tako se taj grb pojavio sa crveno/crnim i bijelim  poljima.

Međutim, grb se diljem Europe najviše pojavljuje uklesan u kamenu i počinje sa udubljenom glatkom kockom koja simbolizira bijelu boju. Druga kocka je bila izbočena i hrapava na površini te simbolizira crnu boju. Takav grb je ugrađen u kršćanske crkve diljem Europe, ponekad malo iskrivljen, a nalazimo ga također u Norveškoj i Švedskoj.

Srbijanci  su ga svijetu prezentirali kao simbol hrvatskog fašizma preko svoje diplomacije. Isto su činili i hrvatski diplomati, a isto čine današnji antifašisti sa hrvatskih sveučilišta, svi zbog ignorancije.

Štoviše, hrvatski grb i pleter nam pokazuje da je hrvatstvo bilo nositelj izgubljene civilizacije na čijem učenju je nastalo kršćanstvo. Naime, bog sunca ili svijetla se zvao Haravača, a u kršćanstvu se odrazio kao Krist i Krst, te kao Križ i Kris. Na semitskom prostorima se odrazio kao Aras i Aris, kao u imenu egipatskog boga Os- iris. Bio je poznat i kao Ra, što je izvedeno od suglasničkog naziva aRač.

Zašto je taj simbol bio ugrađen u kršćanske crkve mi danas ne znamo, ali sve pokazuje da se tadašnje pučanstvo jedino tako moglo primiti Novi zavjet, pa zaključujem da je taj simbol bio i teologijski. Takav grb sa 64 kockice je ugrađen u zvonik u Baškoj na Krku, a tamo je prenesen sa neke druge lokacije, najvjerojatnije nekog starijeg hrvatskog hrama.

U crkvi sv. Lucije u Juran dvoru se po prvi put održavala liturgija na hrvatskom jeziku još za života kralja Zvanimira ili Zvonimira jer u tekstu Baščanske ploče nigdje se ne spominje njegova smrt. Prije toga liturgija na Krku i okolnim otocima se vršila na latinskom jeziku. Dakle, u to doba jedino su Hrvati bili priveligirani  da imaju liturgiju sa svojem jeziku, što znači da su bili pismeni.

No, vratimo se hrvatskom grbu i horoskopu. Izvorni horoskop je imao 8 astroloških znakova na kružnici horoskopa i 4 astrološka znaka u eteru, a to su današnji bik, lav, skorpion i vodenjak. Horoskop ima 4 kvadranta i svaki ima 8 bijelih i 8 crvenih ili crnih polja, dakle, 16, što znači da veliki kvadrat ima 64 bijelih i crvenih polja ili muških i ženskih naboja.

Navodno u genetiki ima 46 kromosoma što je manje od 3×16, a prema ovom grbu moralo bi ih biti 64. Ova 64 polja se nalaze unutar kuglaste praznine, koju okružuje materija, i imaj oblik perfektnog kristala, a na to nas upućije struktura planeta Zemlje. Na temelju horoskopa otkriveni su i elementi u kemiji. Sve je nevidljiva dinamika koja nas često dovodi u zabludu.

Brojevi 4 i 8 u numerologiji su brojevi koji označuju završetak nekog ciklusa, dakle, promjene. Horoskop kojeg danas koristimo ima na kružnici 12 astroloških znakova.  Na temelju ovog horoskopa je nastao i Stari zavjet sa 4 evanđelista, 12 apostola i 7 sakramenata. Stari zavjet su štovali starokršćani, a one koji nisu prihvatili rimsko kršćanstvo, Crkva je nazvala Židi.

Kako vidimo hrvatski grb sa početnim bijelim poljem nikada nije bio fašistički simbol nego nam otkriva dvojnost života. Ako ga je Pavelić zlorabio, mi se njega nikad ne smijemo odreći, a nije ga se odreklo ni kršćanstvo.

Kako su nam Srbi nametnuli srbijansku semantiku preko ijekavice, mislim da je došao tren da stvaramo hrvatski vokabular od čakavske ikavice, kajkavske ekavice i katoličke jekavice jer za to nam treba samo novi rječnik sa izvornom gramatikom i ništa drugo.

Srećko Radović

facebook komentari