Kako Federacija misli trošiti od 2014. do 2015. godine?

2
Restriktivna politika javne potrošnje će se provoditi kroz ograničavanje rasta tekućih rashoda uz istovremeno nastojanje očuvanja socijalane pravednosti i zaštite najugroženijeg grupa stanovništva i boračkih populacija, te osiguranja aktivnog doprinosa povećanju investicijskih aktivnosti.

[dropcap]V[/dropcap]lada Federacije BiH čvrsto je opredijeljena za nastavak provođenja restriktivne politike javne potrošnje u razdoblju 2014-2016. godina čiji je osnovni cilj održavanje stabilnog fiskalnog sustava i kontrole javne potrošnje.

Taj stav izričito je naglašen u Dokumentu okvirnog proračuna Federacije BiH za razdoblje 2014-2016 godina (DOB) koji je izrađen skladu sa Zakonom o proračunima Federacije BiH, a koji je Vlada Federacije BiH prihvatila na sjednici 9. srpnja.

Dokument predstavlja preliminarni nacrt proračuna Vlade FBiH za 2014. godinu i sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2015. i 2016. godinu.

Ovakva politika je, kako se navodi, osnovni preduvjet za ispunjenje strukturalnih odrednica koje su u sklopu sklapanja novog četvrtog stand-by aranžmana s MMF-om i predstavlja ključni korak k stvaranju stabilnog fiskalnog sustava i financijske stabilnosti.

Restriktivna politika javne potrošnje će se provoditi kroz ograničavanje rasta tekućih rashoda uz istovremeno nastojanje očuvanja socijalane pravednosti i zaštite najugroženijeg grupa stanovništva i boračkih populacija, te osiguranja aktivnog doprinosa povećanju investicijskih aktivnosti.

To uključuje obustavu novog zapošljavanja, redukciju isplata naknada za rad u povjerenstvima i isplatu prekovremenog rada, zadržavanje visine osnovice za isplatu plaća na istoj razini kao predhodne godine, ograničavanje rasta i veću kontrolu troškova materijala i usluga, restriktivno planiranje i veću kontolu tekućih i kapitalnih transfera, kao i realno planiranje nabavke stalnih sredstava.

Projekcija javnih rashoda proračuna Federacije BiH za 2014. godinu iznosi 1.488,9 mil. KM što predstavlja 8,1 posto BDP Federacije BiH i predstavlja pad od 2,1 posto u odnosu na 2013. godinu. Projekcija javnih rashoda za 2015. godinu iznosi 1.451,2 milijuna KM ili 7,5 posto BDP, a za 2016. godinu iznosi 1.401,4 milijuna KM ili 6,8 posto BDP.

Ukupna potrošnja koja pored javnih rashoda uključuje i otplate unutrašnjeg i vanjskog duga projicirana je u 2014. u iznosi 2.263,5 mil. KM ili 12,37 posto BDP Federacije BiH. Ovako projicirana ukupna potrošnja za 2014. godinu predstavlja smanjenje od 2,1 posto ili 49,3 mil.KM u odnosu na 2013.

U strukturi proračunske potrošnje u promatranom razdoblju, bruto plaće, doprinosi i naknade troškova zaposlenih u 2014. godinu su projicirani na razini 238,7 mil. KM, što predstavlja povećanje od 0,3 posto ili 0,9 mil. KM u odnosu na proračun FBiH za 2013. godinu. Iznos razina plaća projiciran za 2015. je 247,7 mil. KM dok je u 2016. godini 243,4 mil. KM.

Izdaci za materijalne troškove i usluge za 2014. godinu su projicirani na razini od 71,9 mil. KM što predstavlja smanjenje za 21,4 posto ili 19,6 mil. KM u odnosu na proračun Vlade FBiH za 2013. i predstavlja prilagođavanje po osnovu inflacije cijena. Iznos predviđen za izdatke za materijalne troškove i usluge u 2015. godini je 73,8 mil. KM i u 2016. godini je 73,5 mil. KM.

Transferi (tekući i kapitalni) za 2014. godinu su projicirani na razini od 1.029,8 mil. KM što u odnosu na proračun za 2013. više za 11,9 mil. KM ili 1,1 posto, dok iznos transfera predviđen za 2015. godinu iznosi 1.001,8 mil. KM i blago smanjenje u 2016. godini u iznosu od 983,6 mil. KM.

Kapitalna potrošnja u 2014. projicirana je u iznosu od 41,4 mil. KM što predstavlja smanjenje od 28,5 posto ili 16,5 mil.KM u odnosu na proračun Vlade FBiH za 2013. Za 2015. godinu kapitalni izdaci su projicirani u iznosu od 25,9 mil. KM, te 22,3 mil. KM u 2016.

Otplate dugova i kamata u 2014. projicirane su u iznosu od 858,1 mil. KM što predstavlja povećanje od 8,3 posto u odnosu na proračun za 2013. ili 71,7 mil. KM.

Otplata duga i kamate predviđeni za 2015. godinu iznosi 769,5 mil. KM i za 2016. godinu 693,6 mil. KM.

Projekcija ukupne potrošnje za 2014. u odnosu na 2013. prikazuje održavanje približno iste razine svih ekonomskih kategorija, osim projekcije izdataka za materijal i usluge u 2014. koje su manje za 21,4 posto ili 19,6 mil. KM u odnosu na 2013. , a koje se najvećih dijelom odnose na provođenje popisa stanovništva na razini Federacije BiH.

Što se tiče projekcije prihoda, u DOB-u se među ostalim navodi da u 2014. godini rast prihoda od 4,7 posto prati rast otplate unutrašnjeg i vanjskog duga od 8,9 posto, dok se u 2015. godini uz rast prihoda od 4,3 posto otplata unutrašnjeg i vanjskog duga smanjuje za osam posto što je posljedica otplate obveza prema MMF-u.

Fena/dnevno

facebook komentari

  • Bollero

    Pravo pitanje je – hoće li je biti 2014./2015. ? Minus je prevelik da se drugačije razmišlja !

    Kako stvari stoje-platformaši su joj dohakali.

  • Bollero

    Pravo pitanje je – hoće li je biti 2014./2015. ? Minus je prevelik da se drugačije razmišlja !

    Kako stvari stoje-platformaši su joj dohakali.