To je naša zemlja tu žive Hrvati

Već 725. godine na Bilima u brdima što spajaju Mostar i Široki Brijeg,  u kontinuitetu se slavi misa u čast našeg Stvoritelja. Kršćanski narod ovoga...

„Do­bro, a gdje je taj ka­me­njar?”

Ni­ka­da ne­će­te mo­ći mr­zi­ti Her­ce­gov­ce ono­li­ko ko­li­ko Her­ce­gov­ci vo­le Hr­vat­sku Proš­lo je već če­t­vrt sto­lje­ća ot­kad su se u hr­vat­skom jav­nom pros­to­ru po­ja­vi­li ste­re­oti­pi o...

Kupres: Zvuci kose i miris pokošene trave

Svake prve nedjelje u srpnju mjesecu na Kupreškoj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Višestoljetna tradicija je prije jedanaest godina...

HAŠKI SUD: Napad na Mostar izvršili su muslimanski dezerteri iz HVO-a

U prvostupanjskoj presudi ‘Prlić i ostali’ haško sudsko vijeće ističe da je “ABiH izvršila napad 30. lipnja 1993. u suradnji s vojnicima HVO-a muslimanske...

Znamo da je bitno biti Bošnjak, ali je li još išta bitno?

Poprilično je teško zaboraviti popis stanovništva koji se u BiH proveo 2013. godine. Prije takvih, u svijetu rutinskih, a u BiH kompleksnih događaja, pojave...