Znali su da teško će biti al ljubav je bila jača

Već godinama kolovoza petoga sjećamo se Oluje i rata kad životom su branili svoje otac uz sina, brat do brata. Živote žalili nisu mladi i hrabri su bili o slobodi...

OD HRVATSKE PAMTI SINE, SAMO DOBRI BOG JE VEĆI

Pričat' ću ti, pamti sine, što Hrvatski bješe san i kako Hrvat za dom gine, zašto sablju drži ban. O krunidbi prvog kralja, Tomislav mu ime slavno, tu ti priču,...

KNIN – GRAD JE PONOSITI

Sjećanje mi čuva sliku tog ponosnog ljeta bila je to godina devedeset peta Molitva u srcu prati naše sokolove hrabro naprijed kreću domovina zove Knin, Knin - grad je ponositi pod barjakom svetim dragi...

Budućnost naša Olujom se piše i da rata nikad neće biti više!

Sjedili smo te zore na padinam Velikog Bata i gledali početak kraja Domovinskog rata!!! Gledali početak kraja toj hrvatskoj muci s ponosom u srcu i krunicom na ruci!!! Krenu Oluja u svitanju...

BRAĆI MRTVOJ NA VJEČNU SLAVU

"Kad' krenemo, gorit' će nebo i zemlja"!... ..reče to jednom, roda junak velik.. i desi se krenu, Oluja svih Ouja, lomeći pred sobom kamen i čelik. I začu...