video

Bitka za Odžak 1945 – Berlin pao, Odžak nije

Bitka za Odžak je posljednja bitka koju su na prostoru NDH organizirano vodile oružane snage NDH protiv Jugoslavenske armije. Bitka je također poznata i...

“Prodaja Dalmacije”, Rapallski ugovor, Rimski ugovori. Kronološka istina

Rapallski ugovor, ugovor između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije, zaključen u Rapallu kraj Genove 12.XI.1920. Ugovorom je trebalo riješiti sporna teritorijalna...

KAKO SMO PROMIJENILI TIJEK RATA: Operacija “ZIMA ’94”

Povijesna događanja vezana uz tzv. Prvu bihaćku krizu i njenu povezanost s operacijom "Zima '94" Hrvatske vojske gotovo su potpuno nepoznata široj hrvatskoj javnosti. Međutim,...

BITKA NA LIJEVČE POLJU

Ustaše satrli četnike i izbjegli partizane, ali ne i kasniju zlu kob kod Bleiburga 30.3.1945. – počela je bitka na Lijevče polju u današnjoj BiH...

Hercegovački ustanak (1875-1878)

Pobuna protiv otomanske vlasti poznata pod nazivom Hercegovački ustanak, započela je 1875. u Dračevu kraj Čapljine pod vodstvom don Ivana Musića. Hercegovački ustanak jedan...