IvanAnusic
IvanAnusic
IvanAnusic
IvanAnusic

Široki Brijeg: 9. sjednica OV: Donesena Odluka o pokretanju postupka proglašenja Općine Široki Brijeg...

Nakon što je usvojen Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća donesena je odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o prijenosu prava korištenja na...