To je moja HERCEGOVINA!

Di se kava peče, a kruv kuva, Di se gonjaju papiri, razbijaju pare, di se spava k'o zaklan dok u kući televizija gori, di se noge čuju,...

Hercegovački kamen

Pod njim se rađalo, prehranjivalo i živjelo, a isto tako umiralo i sahranjivalo. U sjeni kamenih zidova i krovova se molilo, a na hladnoj...

Koja je zemlja poput Hercegovine tako posna, škrta i siromašna, a koja opet tako...

Na čitavoj zemaljskoj kugli nema čudnije zemlje od Hercegovine. Pogrešno je i predrasudno svako jednostrano i kruto određenje ove zemlje, jer što god se...

Hercegovačka ganga

Hercegovačka seljačka muzika nosi posebna obilježja pučke pjesme. U mnogočemu je tuđa i oprečna poimanju pjesme kultumih europskih naroda, njezinu ukusu i estetskom osjećanju. Školovanom...

Materice – stari narodni običaj 3. nedjelje došašća

Materice su stari narodni običaj koji se obilježava 3. nedjelje došašća, a sačuvan je u nekim krajevima, kao npr. među bunjevačkim Hrvatima, u Posavini i...