Kod Livna pronađeni ostaci starohrvatske crkve iz 9. stoljeća

  2

  Na katoličkom groblju u Rapovinama kod Livna su završena arheološka istraživanja izvođena tokom 2010, 2012. i 2013. godine u organizaciji Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno.

  Prema pisanju Dnevnog avaza, istraživanja su potvrdila pretpostavke kako se radi o starohrvatskoj crkvi s kraja 9. i početka 10. stoljeća posvećenoj Petru Apostolu i građenoj u vrijeme kneza Muncimira i livanjskog Župana Želimira.

  Uz ostatke crkve koja je bila zatrpana kasnijim grobnicama pronađeni su i elementi crkvenog namještaja (oltara), raspela, nakit i novčići, a svi znanstveno obrađeni pokretni pronalasci su izmješteni u muzej na Gorici, dok se na nekima još radi. Istraživanje je sa ekipom stručnjaka, geologa i crtača predvodila arheologinja Marija Marić Baković, muzejska savjetnica.

  TKo je bio Knez Muncimir?

  Knez Muncimir najmlađi je Trpimirov sin i na prijestolju je zamjenio Kneza Branimira. On je došao na vlast po pravu nasljedstva, budući se ponosio da sjedi “na očinskom prijestolju” (“residente paterno solio”). Nije priznavao ni bizantskog ni rimsko-njemačkog cara, nego se nazivao “s Božjom pomoću knez Hrvata” (“divino munere Croatorum dux”).

  Pokoravali su mu se romanski gradovi bizantske Dalmacije u koje je dolazio i u njima boravio kad god je to poželio. Okruživali su ga i zasebni dvorski časnici, koji su mu uvijek bili na usluzi, a to su: dvorski župan (iupanus palatinus), buzdovanar (maccecharius iupanus), konjušnik (cavallarius iupanus), komornik (camerarius iupanus), peharnik (pincernarius iupanus), župan kneginje (iupanus comitissae) i župan oružjenoša (armiger iupanus). Hrvatski knez tada po prvi puta ima i svoj pečat (anulo nostro).

  Kneza Muncimira 910. naslijedio je njegov sin Tomislav koji je god. 925. postao prvim hrvatskim kraljem.
  Dnevnik.ba

  facebook komentari

  • Neka to svima bude jedan jasan dokaz da je Livno u Bosni, da je Bosna Hrvatska, da su tu živijeli Hrvati katoličke vjere, da su se tada Hrvatima priključivali i drugi koji su dolazili u hrvatsku Bosnu da se spase od progona sa istoka…

  • Neka to svima bude jedan jasan dokaz da je Livno u Bosni, da je Bosna Hrvatska, da su tu živijeli Hrvati katoličke vjere, da su se tada Hrvatima priključivali i drugi koji su dolazili u hrvatsku Bosnu da se spase od progona sa istoka…