Krčma “Kod Tri Predsjednika”

2

[quote]Veliki novac troši se na vanjske suradnike iako institucija ima 88 svojih djelatnika[/quote]

Uredi i tajništvo trojice članova Predsjedništva BiH u prošloj godini opet su pokazali veliku dozu rastrošnosti unatoč upozorenjima Ureda za reviziju institucija BiH. Najveće zamjerke državnih revizora odnose se na nepotrebno trošenje novca po osnovi angažiranja osoba po ugovoru o djelu iako u ovoj instituciji radi čak 88 djelatnika 80 zaposlenih u Predsjedništvu i osam zaposlenih u uredima časnika za vezu.

Troškovi bez objašnjenja

Za angažiranje vanjskih suradnika koji su obavljali poslove u Predsjedništvu BiH Predsjedništvo BiH u 2012. platilo je 389.299 KM. Prekoračeni su izdaci koji se odnose za isplatu stimulacije, naknada za produženi rad, plaćanje troškova mobilne telefonije i usluge reprezentacije. Ured za reviziju smatra da je Predsjedništvo BiH u prošloj godini nepotrebno na ime naknade produženog rada isplatilo sredstva u neto iznosu 77.247 KM. Naknada za produženi rad uglavnom je isplaćivana zaposlenim u Odjelu za protokol, Odjelu za logistiku, Odjelu za financije i uredima članova Predsjedništva, uglavnom tajnicima i vozačima. “Revizijom je ustanovljeno da su ukupni izdaci za prekovremene sate povećani u odnosu na prethodnu godinu, da se još uvijek određenim zaposlenim ova naknada isplaćuje svaki mjesec te da je u većem broju slučajeva prekovremeni rad isplaćen preko 40 sati mjesečno” stoji u izvješću revizora.

Novac za reprezentaciju

Revizijom je utvrđeno da su nisu dokumentirana obrazloženja vezana uz troškove reprezentacije na koju je Predsjedništvo BiH u 2012. potrošilo 151.141 KM. U određenim slučajevima obično se radi o reprezentaciji izvan službenih prostorija Predsjedništva BiH, odnosno u javnim restoranima i kafićima dana su uopćena obrazloženja (npr. ‘radni sastanak’ ili ‘poslovna večera’) bez odgovarajuće dokumentacije i jasnog navođenja povoda kao dokaza o transparentnom i namjenskom korištenju proračunskog novca. Simptomatično je da ova najveća izvršna institucija vlasti u državi još nije usvojila Akcijski plan provedbe strategije za borbu protiv korupcije s, kako stoji u izvješću revizije, “utvrđenim linijama odgovornosti i vremenskim okvirom za provedbu, osiguravanje dobrog upravljanja i njene efikasne provedbe”. Tijekom prošle godine ukupni rashodi Predsjedništva BiH u 2012. iznosili su 7,817.514 KM. Od toga Predsjedništvo BiH je potrošilo 6,166.344 KM, a časnici za vezu s Haaškim sudom 1,651.170 KM. Ukupno ostvarene bruto plaće i naknade iz plaća iznose 3,359.116 KM, od čega su uredi trojice članova Predsjedništva BiH potrošili 2,805.967 KM, a tri ureda časnika za vezu u Haagu 553.149 KM.

VLM

facebook komentari

  • daj mi duplu lozu i daj tamo ministrima šta tuču..Štaš ti konobar popit.. i sve stavi na elektroprivredu Aja! More!

  • daj mi duplu lozu i daj tamo ministrima šta tuču..Štaš ti konobar popit.. i sve stavi na elektroprivredu Aja! More!