Međunarodni dan djeteta

0

20. studenog obilježava se međunarodni dan djeteta i dan kada je 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina poslije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta.

medunarodni-dan-prava-djeteta

Za razliku od većine dragocjenih stvari djecu ne dobivamo s uputama za „uporabu“. Iako su na neki način začuđujuće čvrsti, zapravo su ipak jako nježni. Zbog toga je rano djetinjstvo najkritičnije i najranjivije razdoblje u razvoju svakog djeteta. Stoga je uloga roditelja u tom razdoblju neizmjerno važna. Način na koji se roditelji brinu o djetetu ima značajan utjecaj u razvoju djeteta.

I baš zato, drage mame i tate, nemojte nikada zaboraviti: djeca su naša najveća radost i bogatstvo, stoga im treba pružiti mogućnost da žive i odrastaju u zdravoj i sretnoj okolini.

Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva. Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl.

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima na svijetu.

Osnovna dječja prava su:

  • Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
  • Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
  • Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
  • Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Dokument “Konvencija o pravima djeteta”:

facebook komentari