Ministarstvo financija neodgovorno prema proračunu?!

1

Ured za reviziju institucija Federacije BiH utvrdio je da federalno Ministarstvo financija, kršeći niz zakona u 2012. godini, nije obavljalo adekvatnu kontrolu javnih sredstava deponiranih kod komercijalnih banaka. Prema revizorskom izvještaju za prošlu godinu proizilazi da je stotine milijuna maraka proračunskih sredstava, za čije je upravljanje odgovorno Ministarstvo financija sa ministrom Antom Krajinom na čelu, praktično bilo bez ikakvog nadzora.

[quote]Revizija je utvrdila i kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH, piše “Dnevni avaz”.[/quote]

Iako su istekli, na ranije potpisane ugovore s dijelom poslovnih banaka nisu potpisani aneksi ugovora za produženje roka trajanja, a nisu potpisani ni novi ugovori kojima bi se regulirali međusobna prava i obaveze, odnosno plaćanje kontrola obračuna i bankarskih usluga, navodi se u revizorskom izvještaju.

Dodaje se da se, s obzirom da nije vršena adekvatna kontrola obračuna i plaćanja bankarskih usluga, ne može potvrditi ni iskazani iznos izdataka po navedenom osnovu.

Ministarstvo financija FBiH nije ispoštovalo ni Zakon o proračunima ni Zakon o trezoru FBiH prilikom sačinjavanja planova ogromnih novčanih tokova koji predstavljaju osnov za izvršenje federalnog proračuna.

Revizori su zapanjeni i zbog činjenice da to ministarstvo nije adekvatno planiralo ni likvidnost proračuna za prošlu godinu.

On su podvukli da resorno ministarstvo nije knjigovodstveno evidentiralo neizmirene dospjele kamate emitiranih obveznica za ratna potraživanja u iznosu od 489.679 KM. Također, sredstva u iznosu od 5.021.232 KM, uplaćena po osnovu Uredbe o šumama, nisu evidentirana u Glavnoj knjizi trezora, niti su prenesena na poseban transakcijski račun.

Avaz

facebook komentari

  • peppermintt

    malo sam listala rebalans proračuna HNŽ i tamo na poziciji tekućih transfera piše lipo za Radioteleviziju Herceg Bosne doo Mostar 300.000 km ????