Nastavljaju se radovi na kanalizacijskoj mreži u Širokom Brijegu

0

Općinski načelnik Miro Kraljević i Aleksandar Cvijanović direktor Zavoda za izgradnju Banjaluka a.d. potpisali su Ugovor za izardu izvedbenog projekta kolektora „B” II. faza. Vrijednost ugovora je 56.000 KM, a rok za izradu je 200 dana.

Općinski načelnik Miro Kraljević i Faruk Šabeta direktor Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o pružanju usluga izrade projektne dokumentacije (idejno rješenje i idejni projekt) za sanaciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Vrijednost ugovora je 58.149 KM, a rok izrade je 200 dana

sirokibrijeg.ba

facebook komentari