Nikada Turci nisu niti na obali Kleka niti na obali Sutorine posjedovali bilo čamce bilo brodice

4

Požarevački mir 1718. god. je odredio da područje Kleka ima poseban status: uloga mu je razdvajanje Dubrovačke i Mletačke Republike na kopnu, a ne izlaz Turske na more,kako se u novije vrijeme često piše.

Nakon ovog mira Turcima se priznaje kopno ali more nije njihovo,tu im je bilo zabranjeno “držanje i najmanjih barki i obavljanje bilo kakve pomorske djelatnosti”. Uostalom i dio ovog kopna je u posjedu dubrovačkih građana.

Zabunu kod nekih pisaca izaziva naziv Klek.  Klek je prvenstveno poluotok pred Neumom. Kako je mala uvalica koja je služila Dubrovčanima kao skela za istovar i prodaju soli,pod Slivnom nakon pada Drijeva, smještena uz sami kraj poluotoka nazvana je i ona Klek. To je pristanište Klek. Nakon spomenutih Ratova ostalo je ono u rukama Mlečana.

Ovaj Klek je danas u Republici Hrvatskoj uz jadransku cestu,turističko naselje s plažom. Kad su u početku ratovanja Mlečani zauzeli čitavo ovo područje,uskoci su (“puk kaže Senjani) podigli malu kulu i pristanište uz stijenu u vrhu poluotoka Kleka u mjestu Jazina.
Taj predio zove se danas (skupa s okolicom) Gornji Klek.
Naselje na kraju poluotoka pod brdašcem Opuće mještani također zovu Klek, ponekad Donji Klek i Rep (Rep Kleka).

Za mletačke vladavine Turska je poštivala ulogu Neuma i Kleka u razdvajanju dubrovačkog i mletačkog zemljišta. Mlečani su brodovima-stražarima trajno nazirali more te kažnjavali prestupnike. Takav status obale ostaje i nakon Francuske okupacije. Pa i prvih decenija austrijske uprave, turska ne pokazuje zanimanje za more ,tek pod kraj 18. st. Austrijske će vlasti na ta turska nastojanja uvijek odgovarati inzistiranjem na ne promjenjivosti statusa Kleka i Sutorine ističući kako :
“Nikada Turci nisu niti na obali Kleka niti na obali Sutorine posjedovali bilo čamce bilo brodice”, te da je takvo stanje Kleka “važeće otkada se pamti” i da je tako utvrđeno “odredbom međunarodnog prava i pomorskog prava”!

Hercegovina Zemlja Svjetlosti

facebook komentari

 • srka

  Cuj nismo???
  A sto nije, ne mora znaciti da nece biti…ili pak da ne bi trebalo biti.
  Povijesno, moralno, premoralno zasluzujemo i mi izlaz na Jadranu.
  To je tak i nikako drugacije.
  by Srka®

  • kvot

   Prijetiš poturice?

   “”””sto nije, ne mora znaciti da nece biti””””

   Dogovorite se vi sa svojim partnerima kako će izgledati vaš odnos,
   samo nemojte više ratovati.

   Ja ti priznajem pravo na pačiju kloaku.

 • srka

  Cuj nismo???
  A sto nije, ne mora znaciti da nece biti…ili pak da ne bi trebalo biti.
  Povijesno, moralno, premoralno zasluzujemo i mi izlaz na Jadranu.
  To je tak i nikako drugacije.
  by Srka®

  • kvot

   Prijetiš poturice?

   “”””sto nije, ne mora znaciti da nece biti””””

   Dogovorite se vi sa svojim partnerima kako će izgledati vaš odnos,
   samo nemojte više ratovati.

   Ja ti priznajem pravo na pačiju kloaku.