Nina Obuljen Koržinek: Deklaracija o zajedničkom jeziku politička je inicijativa

4

Informacija da će u Sarajevu u četvrtak biti objavljena Deklaracija o zajedničkom jeziku uzburkala je duhove u Hrvatskoj. I dok dio javnosti nije želio komentirati Deklaraciju, jer “ne želi raditi reklamu” njenim autorima, neki su je komentirali.

Klasično izvrtanje teza

Pretpostavljam da se radi o političkoj inicijativi koja je vjerojatno povezana i s činjenicom da u Hrvatskoj ovih dana obilježavamo 50 godina od potpisivanja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnoga jezika.

Problematiziranje pitanja postojanja “četiriju političkih” jezika na prostoru nekadašnje hrvatsko-srpske/srpsko-hrvatske jezične prakse, što se nameće kao osnovna namjera ovoga projekta, klasično je izvrtanje teza jer je “srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik” zapravo politički konstrukt, nastao kao rezultat određene ideologije i državne politike koji u praksi nikada nije realiziran.

Nikada nije (spontano) razvijen ili u lingvističkim krugovima izgrađen srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezični sustav koji bi se u govornoj praksi realizirao u vidu srpsko-hrvatskih ili hrvatsko-srpskih govora. U svim četirima državama kojima je politički nametnut naziv srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik govornici su govorili hrvatskim, srpskim ili nekim trećim jezikom i svoje su jezike nazivali hrvatskim, srpskim ili nečim trećim.

Među tim jezicima postoje velike sličnosti (ali i strukturne i leksičke razlike koje posljednjih 25 godina sve više divergiraju) i govornici se u vrlo velikoj mjeri razumiju i mogu više ili manje nesmetano komunicirati. I to je ona dodana vrijednost koju uživaju zemlje u susjedstvu, vrijednost koja omogućuje čitanje literature na izvornim jezicima pisaca, komunikaciju i razvijanje dobrih susjedskih odnosa – rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, prenosi Večernji list

Glavni tajnik Matice hrvatske Zorislav Lukić rekao je da je Matica i utemeljena zbog zaštite i promicanja hrvatskog jezika. – Za Maticu je hrvatski jezik samostalan. Za nas ne postoji jezik u koji bi hrvatski jezik trebao ili mogao ući – veli Lukić.

MLADEN PAVKOVIĆ: S „Deklaracijom o zajedničkom jeziku“ možete si obrisati onu stvar!

facebook komentari

 • Luka Dragan

  Frljiću ti nas iznevjeri. Govori se o Jugoslavenstvu, a tebe tu nema.

 • Sivooki

  Nije “za MH hrvatski jezik samostalan”, već hrvatski jezik JEST samostalan, ima artefakte još prije 8.i 9. stoljeća, svoja pisma, svoja književna djela, povijest, pisce, govornike… kakvi su to papani po institucijama?! UHLJEBI brz znanja i osjećaja!!!

 • Netko Nepoznat

  “Plenković: Na “Deklaraciju o zajedničkom jeziku” ne treba trošiti riječi.”

  Vas, gospodine predsjedniče vlade Republike Hrvatske, u ovom slučaju, nitko ništa ni ne pita.

  Ustav Republike Hrvatske

  Članak 2.

  “Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv

  Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nađ njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.

  Republika Hrvatska ostvaruje, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskoga mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima.

  Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje:
  – o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj;
  o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;
  – o udruživanju u saveze s drugim državama.

  Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa.”

  Iz navedenog je očito, da predsjednik vlade nema nikakav utjecaj na očuvanje i korištenje kulturnog bogatstva Republike Hrvatske u što nedvojbeno spada i hrvatski jezik nego o tome ODLUČUJE izrijekom slova Ustava Republike Hrvatske isključivo Hrvatski sabor ili narod.

  U “Deklaraciji o zajedničkom jeziku”, prema za sada dostupnim izvorima, stoji:

  “Mi. potpisnici ove Deklaracije, smatramo da:
  • činjenica postojanja zajedničkog policentričnog jezika ne dovodi u pitanje individualno pravo na iskazivanje pripadnosti različitim narodima, regijama ili državama;
  • svaka država, nacija, etno-nacionalna Ili regionalna zajednica može slobodno i samostalno kodificirati svoju varijantu zajedničkog jezika;
  • sve četiri trenutno postojeće standardne varijante ravnopravne su i ne može se jedna od njih smatrati jezikom, a druge varijantama tog jezika;
  • policentrična standardizacija je demokratski oblik standardizacije najbliži stvarnoj upotrebi jezika;
  • činjenica da se radi o zajedničkom policentričnom standardnom jeziku ostavlja mogućnost svakom korisniku da ga imenuje kako želi;
  • između standardnih varijanti policentričnog jezika postoje razlike u jezičnim i kulturnim tradicijama i praksama, upotrebi pisma, rječničkom blagu kao i na ostalim jezičnim razinama, što mogu pokazati i različite standardne varijante zajedničkog jezika na kojima će ova Deklaracija biti objavljena i korištena;
  • standardne, dijalekatske i individualne razlike ne opravdavaju nasilno institucionalno razdvajanje, već naprotiv, doprinose ogromnom bogatstvu zajedničkog jezika.

  Stoga. mi. potpisnici ove Deklaracije, pozivamo na:
  • ukidanje svih oblika jezične segregacije i jezične diskriminacije u obrazovnim i javnim ustanovama;
  • zaustavljanje represivnih, nepotrebnih i po govornike štetnih praksi razdvajanja jezika;
  • prestanak rigidnog definiranja standardnih varijanti;
  • izbjegavanje nepotrebnih, besmislenih i skupih “prevođenja” u sudskoj i administrativnoj praksi kao i sredstvima javnog informiranja;
  • slobodu individualnog izbora i uvažavanje jezičnih raznovrsnosti;
  • jezičnu slobodu u književnosti, umjetnosti i medijima;
  • slobodu dijalekatske I regionalne upotrebe;
  • i, konačno, slobodu “miješanja”, uzajamnu otvorenost te prožimanje različitih oblika i izričaja zajedničkog jezika na sveopću korist svih njegovih govornika.”

  Iz navedenog se vidi da potpisnici “Deklaracije” krše više članaka Ustava Republike Hrvatske, počevši od citiranog članka 2.

  Stoga, ovim putem, pozivam sve časne zastupnike u Hrvatskom saboru, a ispred njih i vodstvo Hrvatskog sabora na čelu sa predsjednikom gospodinom Božom Petrovom, da neodgodivo poduzmu potrebne korake kako bi se spriječilo ovo evidentno narušavanje SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE.

  Postoje i drugi načini.

  • Lilith

   ova tzv deklaracija je prije svega udar na Ustav RH, tako je!