Novinari HRT-a pod totalitarnim Radmanovim režimom

0

U Novoj godini Etički kodeks, Opća pravila i Glavni ravnatelj koji poštuju ljudska prava i demokraciju – Karolina Vidović Krišto pozvala kolege na HRT-u: “Trebamo pomoći Radmanu da se oslobodi svih javnih funkcija!”

Unatoč nastojanju da provedu konstruktivnu raspravu o despotskom Etičkom kodeksu i Općim pravilima nametnutim Radmanovim politikatskim potezima, skupina novinara te sindikalna podružnica slike i tona, cirkularnim pismom pokušali su otvoriti interni, konstruktivni dijalog.
Za sada bezuspješno. U nastavku donosimo pismo sindikalnog povjerenika HRT-a Ive Hajon:

Sindikalna podružnica

SLIKE I TONA HRT-a

U Zagrebu, 10. studenog 2014.

H R T

Zagreb

n/p ravnatelju

Poštovani g. Radman,

 S obzirom na to da ste Glavni ravnatelj i da kao takav predstavljate HRT, ali i s obzirom da ste potpisnik Etičkog kodeksa HRT-a i Općih pravila HRT-a koje ste donijeli u svibnju 2013., obraćamo Vam se sa zahtjevom da izmijenite spomenute akte HRT-a budući da oba navedena akta u sebi sadrže članke koje zaposlenicima HRT-a uskraćuju temeljna ljudska prava koja su zajamčena Ustavom RH.

 Opća pravila o radu i ponašanju:

 – članak 3. točke 3.5. kojim je propisano da zaposlenici HRT-a ne smiju se služiti javnim istupima za napad na kolege, govorom mržnje, isticati političku, svjetonazorsku, gospodarsku, vjersku ni bilo koju drugu pripadnost ili sklonost koja bi objektivno mogla stvoriti dojam o njihovoj nesamostalnosti ili neobjektivnosti.

– članak 3. točke 3.6. kojim je propisano da zaposlenici HRT-a ne smiju u svojim javnim istupima i djelovanju te istupima na društvenim mrežama kršiti odredbe ovih Općih pravila ili drugih općih akata HRT-a,

– članak 8. točke 8.3. kojim je propisano da zaposlenici HRT-a moraju imati jasnu profesionalnu distanciju prema svim nositeljima i instrumentima vlasti i interesnim skupinama kako ne bi ugrozili integritet javnog servisa za koji rade,

– članak 8. točke 8.4. kojim je propisano da zaposlenici HRT-a u svojem radu ne smiju isticati političku ni drugu pripadnost koja bi ograničavala njihovu samostalnost i objektivnost.

 Etički kodeks za novinare i kreativno osoblje:

– članak 15. kojim je propisano da novinari i kreativno osoblje moraju biti neovisni o vlasti, interesnim skupinama, tijelima i institucijama koje su pod utjecajem vlasti, politike, gospodarstva ili drugim sličnim utjecajima. U svom radu, javnim istupima i istupima na društvenim mrežama novinari i kreativno osoblje ne smiju isticati političku, svjetonazorsku, gospodarsku, vjersku ni bilo koju drugu pripadnost ili sklonost, koja bi objektivno mogla stvoriti dojam o njihovoj nesamostalnosti ili neobjektivnosti,

– čl. 42. stavak 1. kojim je propisano da novinari i kreativno osoblje ne smiju se baviti nikakvim stalnim ili povremenim poslovima ili aktivnostima koji bi mogli

stvoriti dojam o mogućem ugrožavanju njihove neovisnosti, objektivnosti ili vjerodostojnosti.

– članak 47. kojim je propisano da novinari i kreativno osoblje moraju biti vjerodostojni i odmjereni u javnim istupima te moraju izbjegavati sve istupe u javnosti, objektivno neprimjerene poslu koji obavljaju. Novinari i kreativno osoblje moraju biti svjesni da će u svemu što rade, pišu ili šalju javnosti biti smatrani dijelom HRT-a.

– čl. 74. st. 3. Pravilnika o radu kršenje odredaba Etičkog kodeksa za novinare i kreativno osoblje znači povrede radnih obveza.

U Ustavu RH stoji:

  1. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri,političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili 

socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

 Članak 16.

Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i 

prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.

Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za 

ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.

 

Članak 17.

Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili

ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi.

 Članak 20.

Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, 

osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.

Članak 38.

Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.

Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.

Zabranjuje se cenzura. (.)

 Članak 40.

Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Obraćamo Vam se u svrhu zaštite HRT-a kao javne medijske institucije, našeg ugleda kao objektivnog i javnog servisa, ali i u svrhu zaštite naših temeljnih ljudskih prava. HRT javna je radiotelevizija u slobodnoj, suverenoj i demokratskoj Republici Hrvatskoj, članici EU. Ovi i ovakvi akti koje potpisujete i koji su na snazi za sve radnike, u sukobu su s konvencijama, poveljama i međunarodnim ugovorima koje je RH kao članica EU potpisala, a navedeni članci Ustava RH po pitanju ljudskih prava jasni su.

Stoga predlažemo da što hitnije izmijenite Etički kodeks HRT-a i Opća pravila HRT-a kako bi radnicima osigurali ostvarivanje prava i sloboda zajamčenih Ustavom RH i EU poveljama.

S poštovanjem,

Sindikalni povjerenik:

Ivo Hajon


U prilogu: Odgovor ravnateljahrt odgovor glavnog ravnatelja str.1

 hrt odgovor glavnog ravnatelja str.2

facebook komentari