Od 1. siječnja 2015. potrošači će moći birati dobavljača električne energije

0

Obzirom na odredbe direktiva Europske Unije iz oblasti energije vezane za dinamiku i preduvjete do potpunog otvaranja tržišta 1.1.2015. godine, te dužnosti i ovlasti regulatornog organa, a u vezi preuzetih obveza iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na 18. redovnoj sjednici održanoj u petak, 24.10.2014. godine donijela je nove Opće uvjete za isporuku električne energije, Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i usvjeta za priključak na distributivnu mrežu i novi Pravilnik o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene opskrbljivača.

Ovi dokumenti značajni su za proces otvaranja tržišta električne energije, doprinijet će konkurentnosti na tržištu električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim toga otvorenost tržišta utiče na poboljšanu sigurnost opsrkbe, pruža kupcu slobodu u izboru opskrbljivača, dok će mogućnost promjene opskrbljivača biti bez dodatnih troškova.

Novi Opći uvjeti za isporuku električne energije su prilagođeni novim tržišnim uvjetima, kada kupac može birati svoga opskrbljivača, te su jedan od važnijih podzakonskih akata iz područja uređenja međusobnih odnosa u elektroenergetskom sektoru. Posebno jer u sebi sadrže kriterije kvalitete električne energije na mjestu preuzimanja/predaje, način i uvjete izdavanja elektroenergetske suglasnosti, uvjete, rokove i način zaključenja ugovora o priključenju – povećanju – smanjenju priključne snage, ugovora o opskrbi električnom energijom i ugovora o korištenju distributivne mreže.

Također, predmet Općih uvjeta je i definiranje uvjeta kada se krajnjem kupcu može obustaviti isporuka ili ograničiti isporuka električne energije, način obračuna i naplate električne energije, uključujući i metodologiju za utvrđivanje količina i cijene za obračun električne energije po osnovu neovlaštene potrošnje, prava na naknadu štete nastale zbog prekida u opskrbi električnom energijom, isporuke nekvalitetne ili ograničene isporuke električne energije.

Definirani su i odnosi sa kupcima kojima se ne smije obustaviti isporuka električne energije, uključujući i slučajeve neplaćanja potrošene električne energije, te način reguliranja međusobnih obaveza u ovakvim slučajevima, uvjeta i načina mjerenja električne energije i snage i drugih odnosa između operatora i korisnika distributivnog sistema, kao i drugih odnosa između elektroprivrednih subjekata i kupaca električne energije.

Novi Opći uvjeti za isporuku električne energije primjenjuju se od 1.1.2015. godine, bit će objavljeni u službenim novinama, internet stranici FERK-a i dostupni kod svih operatora distributivnog sistema i opskrbljivača.

Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distributivnu mrežu uređuje priključenje na distributivnu mrežu objekata novih krajnjih kupaca – proizvođača i investitora posebne zone, povećanje – smanjenje priključne snage postojećih krajnjih kupaca – proizvođača, prenos odobrene priključne snage, kao i način izračuna naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca – proizvođača i investitora posebne zone na distributivnu mrežu.

Njime je propisana nova metodologija po kojoj će operator distributivnog sistema dati prijedlog cijene priključenja kupaca – proizvođača na distributivnu mrežu, a FERK će dati suglasnost ili utvrditi cijenu priključenja.

Novi Pravilnik o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene opskrbljivača koji propisuje da kvalificirani kupac ima pravo slobodno izabrati opskrbljivača električne energije, te da svi kupci izuzev kupaca iz kategorije domaćinstava imaju status kvalificiranog kupca, dok kupci iz kategorije domaćinstava ovaj status stiču 01.01.2015. godine.

Svi kvalificirani kupci će se moći opskrbljivati električnom energijom od slobodno izabranog opskrbljivača na tržištu, po cijenama koje ugovore, a kupci na 0,4 kV naponskom nivou, osim kupaca iz kategorije javna rasvjeta, će imati mogućnost da budu opskrbljivani i od javnog opskrbljivača u okviru univerzalne usluge.

To znači, da će kupac imati mogućnost da odluči od kojeg će opskrbjivača nabavljati električnu energiju i da izabere onu ponudu za opskrbu koja mu najbolje odgovara. Pravilnik sadrži i obaveze javnog opskrbljivača, odnosno onog opskrbljivača koji ima obavezu da opskrbljuje kupca kada on ne odabere svog opskrbljivača na tržištu električne energije na način i pod uvjetima koje propisuje FERK.

Osim toga, pravilnik definira prava i obaveze kvalificiranih kupaca, postupak i uvjete promjene opskrbljivača, usluge rezervnog opskrbljivača, uvjete pod kojima kvalificirani kupac može koristiti usluge rezervnog opskrbljivača, kriterij za njegov odabir, vrijeme trajanja usluge rezervnog opskrbljivača. Kvalificirani kupac ima pravo bez naknade i u roku od 21 dan od dana podnošenja zahtjeva za promjenom, promijeniti opskrbljivača. Pravilnik sadrži i metodologiju za utvrđivanje cijena javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge i način formiranja cijena električne energije rezervnog opskrbljivača.

Početak primjene ovog pravilnika je od 1.1.2015. godine i bit će dostupan na internet stranici FERK-a. Iz FERK-a pozivaju sve zainteresirane koji se žele detaljnije informirati o skorim događanjima na tržištu električne energije da ih kontaktiraju na mail [email protected] ili da posjete internetsku stranici ferk.ba, priopćeno je iz ove institucije.

facebook komentari