Od kuda je Zlatar Violić koja otplaćuje dva velika kredita dala 30.000 kuna za Josipovića?

3

SDP i HNS su dvije najvažnije stranke koje podupiru Josipovića sudjeluju u financiranju kampanje, iako je SDP kao stranka obilato financirao Josipovićevu kampanju nitko od viđenijih SDP­ovaca nije donator ­ osim Zvonimira Mršića koji je donirao 15 tisuća kuna, svi HNS­ovi ministri u Vladi dali su maksimalne donacije.

Donacija dvostruko osuđenog Ferenčaka

Vesna Pusić, Anka Mrak­ Taritaš, Andrea Zlatar Violić i Ivan Vrdoljak dali su po 30 tisuća kuna, a osim njih tu je i HNS­-ov glavni tajnik Srećko Ferenčak koji je također donirao 30 tisuća kuna.

Zanimljivo je da Ferenčak sudjeluje u doniranju kampanje unatoč tome što je već dva puta od suda proglašen krivim zbog zloporabe položaja u tzv. aferi Nanbudo jer  je od grada Zagreba 1996. po povoljnim uvjetima otkupio zemljište namijenjeno izgradnji centra za invalide, a potom ga po višestrukoj cijeni prodao  Konzumu, čime je oštetio oštetio invalide i grad za višemilijunski iznos.

Točno je da se čeka pravomoćnost presude, no to nije nikoga spriječilo da osudi Ivu Sanadera i prije pravomoćne presude polovicom lipnja prošle godine.

U svakom slučaju Ferenčak novce nije vratio, ali je zato financirao Ivu Josipovića u maksimalnom iznosu.

Od kuda je Zlatar Violić koja ima dva velika kredita donirala 30.000 kuna?

“Isto tako kampanju maksimalnim iznosom donira i ministrica kulture Zlatar Violić koju je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo s 15 tisuća kuna zbog propusta prenošenja upravljačkih prava s trgovačkog društva Druga strana d.o.o. u kojem ima suvlasništvo, a koje je od Ministarstva kulture na čijem je čelu, primilo 1.200.000 kuna kroz 2012. i 2013. godinu radi financiranja časopisa Zarez.”

U svojoj imovinskoj kartici navodi da mjesečno prima neto plaću od 16.450 kuna što joj je jedini izvor prihoda te da otplaćuje dva kredita u iznosima od 32 tisuću eura i 36 tisuća kuna, oba na 10 godina, ispada da je ministrica donirala Josipoviću svoje dvije plaće odnosno da je deset mjeseci odvajala po 3 tisuće kuna samo kako bi donirala kampanju maksimalnim iznosom?

HNS stranka s najvećim donacijama

Inače Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranka za 2013. godinu, koje je nedavno obavio glavni državni revizor Ivan Klešić otkrio je zanimljivu je situaciju s HNS-om: Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija) su ostvareni u iznosu 2.727.373,00 kn. Tijekom 2013. HNS je primio dobrovoljne priloge (donacije) uplaćene u novcu od 75 fizičkih osoba u iznosu 1.248.115,00 kn i od 28 pravnih osoba u iznosu 1.479.258,00 kn. Donacije su pojedinačno iznosile od 500,00 kn do 200.000,00 kn. Ne računajući članarine, HNS-u je svaka od tih fizičkih osoba prosječno godišnje uplatila 19.700 kn!

Usporedbe radi, HDZ, koji ima mnogo više članova, ostvario je donacije u novcu u iznosu 2.170.702,00 kn, pri tom je taj iznos prikupio od višestruko većeg broja donatora u odnosu na HNS – njih 357 fizičkih osoba u iznosu 1.077.253,00 kn i od 96 pravnih osoba u iznosu 1.093.449,00 kn te u proizvodima i uslugama u iznosu 272.636,00 kn, od čega od 19 pravnih osoba u iznosu 243.811,00 kn i devet fizičkih osoba u iznosu 28.825,00 kn. Pojedinačni dobrovoljni prilozi (donacije) primljeni od fizičkih osoba su iznosili od 50,00 kn do 30.000,00 kn, a od pravnih osoba od 500,00 kn do 85.000,00 kn.

Državno izborno povjerenstvo zaprimilo je financijska izvješća predsjedničkih kandidata Ive Josipovića i Kolinde Grabar Kitarović. Ovo je nepotpuno izvješće dosadašnjih troškova kampanje, a završno izvješće kandidati trebaju dostaviti najkasnije 30 dana nakon izbora.

Prema predanim podatcima Kolinda Grabar Kitarović na kamapanju je potrošila 3.950.000 kuna, od čega na donacije otpada 3.020.000 kuna. SDP­ov kandidat Ivo Josipović do sada je potrošio oko 2 milijuna kuna više, odnosno 5.800.000 kuna od čega na donacije otpada 2.600.000 kuna.

Najviše novca Josipović je potrošio na promidžbu u medijima i to oko 2.900.000 kuna.

Narod.hr

facebook komentari

  • Agromentum

    Nitko dobrovoljno ne uplaćuje velike iznose. Sve je to ili neko reketarenje ili neka usluga za uslugu.

  • peppermintt

    kamenjar je objavio komentar na ovu temu , a ovaj uradak na narod hr se čini malo kao preslik…http://kamenjar.com/sto-hrvatska-kultura-ima-jamaicanska-nema/

  • EMINƎM

    afera bankomat još nijeokončana , a već nova afera 30tisućica kreće