Osam točaka Europe za BiH

0

”Vijeće za vanjske poslove složilo se s obnovljenim pristupom Europske unije prema Bosni i Hercegovini na njezinom putu uključenja u EU. Svi uvjeti za realizaciju tog puta, uključujući i ‘Sejdić-Finci’ morat će biti ispunjeni”, stoji u zaključcima Vijeća za vanjske poslove (FAC) koji su danas usvojeni u Bruxellesu.

bih-europskaunija-zastaveVijeće je, prenosi Dnevni avaz, raspravljalo i o situaciji u BiH i odlučilo prihvatiti inicijativu Njemačke i Velike Britanije, kao inicijativu EU, te zadužiti tijela i institucije EU za njihovu realizaciju.

U osam zaključaka, između ostalog, istaknuta je podrška perspektive članstva BiH u EU, te potvrđeno jednoglasno opredjeljenje da je “BiH suverena i jedinstvena država s neupitnim teritorijalnim integritetom i suverenitetom”.

”Vijeće poziva političke lidere BiH da utemelje reforme potrebne za EU integracije u rad svih relevantnih institucija BiH”, jedan je od zaključaka.

Ističe se i važnost programa za rast i zapošljavanje, kako bi se fokus preusmjerio na pitanja koja se najizravnije tiču svakog bh. građanina. Podsjeća se i na prosvjede u veljači koji su “naglasili krhkost ekonomsko-socijalne situacije”.

Pozdravljena je nedavna posjeta BiH potpredsjednice Europske komisije Federice Mogherini i tajnika za proširenje Johannesa Hahna, te su njih dvoje pozvani da nastave svoj angažman u BiH. Oni bi imali zadatak i “osigurati da se u najranijem mogućem roku postigne nepovratna pisana obveza koju bi potpisali bh. lideri, na provođenju potrebnih reformi u okvirima procesa pristupanja EU”.

”Generalni cilj je da se osigura funkcionalnost i efikasnost na svim razinama vlasti i omogući BiH da se pripremi za buduće pristupanje EU. Taj tekst, također, sadržavao bi opredjeljenje da se radi u konsultacijama s EU na realizaciji početne agende reformi, u skladu s pravnim stečevinama i propisima (acquis) EU”, stoji u zaključcima.

Ističe se da se potrebne reforme za približavanje BiH Uniji moraju provoditi uz striktno poštivanje Kopenhagenških kriterija (funkcionalnost institucija), te uz usvojeni mehanizam koordinacije i program “Rast i zapošljavanje”, posebno njegove segment socio-ekonomskih reformi.

”Vodstvo BiH će se obvezati na napredak u daljoj fazi reformi, kako bi se ojačala funkcionalnost svih razina vlasti”, navedeno je u zaključcima.

Mogherini i Hahn su zaduženi da redovno izvještavaju Vijeće o napretku u BiH, posebno po osnovi pisanog opredjeljenja bh. lidera da se provode reforme i kako se one provode u nadležnim tijelima u BiH.

”Kada se pisano opredjeljenje usuglasi u Predsjedništvu BiH, te potpisano u tom organu, ali i od strane političkih lidera i podržano u Parlamentu BiH, Vijeće će odlučiti o stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA). Mjerljiv napredak na provedbi reformske agende, uključiv “Rast i zapošljavanje“ bit će potreban kako bi se razmotrila aplikacija BiH za članstvo u EU. Kada Vijeće bude zatražilo od Europske komisije da razmotri aplikaciju za status za članstvo, morat će se posebna pažnja posvetiti provedbi odluke ‘Sejdić-Finci”’, stoji u zaključcima FAC-a.

Istodobno bh. stranke i politički lideri pozvane su da što prije formiraju vlast na svim razinama.

Avaz

facebook komentari