Za Osječko-baranjsku županiju najviše novca iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice

0

Od jučer je otvoren javni poziv Program održivog razvoja lokalne zajednice. Program je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Riječ je o projektu koji je iznimno važan za male i slabije razvijene lokalne i područne samouprave jer apliciranjem prema njemu mogu poboljšati kvalitetu života mještana izgradnjom nogostupa, ulične rasvjete, dječjih igrališta i parkova, obnovom škola i nizom drugih ulaganja u svojim sredinama.
Od ukupnog iznosa 72,7 milijuna kuna za cijeli program, za područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije na raspolaganju je po 6,08 milijuna kuna. Najveći je to iznos koji jedna županija ima na raspolaganju otkako je prije nekoliko godina ovaj projekt započet. Time Vlada RH i Ministarstvo regionalnog razvoja još jednom pokazuju kako se stavlja naglasak na razvoj Slavonije i Baranje.

Financira se održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vrijednosti sufinanciranja projekata od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja.
Nakon najavljene pravednije raspodjele statističkih regija, ovaj je Projekt još jedna u nizu mjera koje su uključene u Projekt Slavonija.


Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Godišnjim programom za 2017. Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s člankom 36. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14) stekle status potpomognutog područja.

Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova, a Ministarstvo potiče transparentnost kroz podijeljene aktivnosti pripreme, odlučivanja i provedbe Programa.

Korisnici ovoga Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na prihvatljivim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

U užem smislu, krajnji korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva i na korist široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Poziv za iskaz interesa za Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2017. godinu kao i svu popratnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

facebook komentari