Ovih 20 zemalja najbolje su za poslovanje

0

Prema analizi Bloomberga, Hrvatska nije dospjela ući na popis prvih 50 zemalja.

Prema analizama iz 2013. godine Bloomberg je sastavio popis 20 zemalja koje su najbolje za poslovanje. Rangirajući zemlje, koristili su se različiti ekonomski  kriteriji poput stupnja ekonomske integracije, cijene za pokretanje poslovanja i cijene za rad zaposlenika, cijena te kretanje robe. Također su se kao kriteriji koristili infrastrukturni parametri zemalja poput razine korupcije i inflacije.

Za potrebe analize, koristili su se podaci 157 zemalja od čega su izdvojili najboljih 20 zemalja:

20. Irska

19. Danska

18. Švicarska

17. Portugal

16. Luksemburg

15. Norveška

14. Finska

13. Južna Koreja

12. Japan

11. Francuska

10. Švedska

9. Španjolska

8. Nizozemska

7. Velika Britanija

6. Njemačka

5. Australija

4. Singapur

3. SAD

2. Kanada

1. Hong Kong

 

poslovni.hr

facebook komentari