Pad Klisa 1537. godine, i smrt Petra Kružića

1

 Osvajanjem Klisa, Turci su uspjeli zauzeti i Solin te prodrijeti preko Kaštela do Splita koji nisu nikada uspjeli osvojiti.

Sam Klis postao je centar Kliškog sandžaka, iako su kliški begovi stolovali obično u Livnu. Prvi beg je bio Hrvat poturica Murat beg Tardić.

Prvo oslobađanje Klisa godinu dana kasnije nije bilo uspješno, ali 1596. Klis je bio nakratko vraćen u hrvatske ruke. Sandžak beg Mustafa ga je sa 10 000 Turaka ponovno osvojio nakon dva mjeseca, no to privremeno oslobođenje dalo je veliku nadu Hrvatima da će se osloboditi od turske okupacije. Klis je 1648. oslobođen turske vlasti za vrijeme Kandijskog rata.

[ad id=”40551″]

facebook komentari