Pero Vincetić: Ja sam križ

0

Ja sam križ

križ sam hrastov na kom ime i prezime piše
u zemlji sam crnice i gline
ravnica je na četiri strane
ima čega da se s mene skine.

oko mene vjenčići i svjeće
mali humci svuda oko mene
svud se ljulja i miriše cvjeće
uvjek cvjeta nikada ne vene

sa Save me sjeverac šibao
sa juga me krvnik pogledao
moj je čovjek sa mene skidao
i moj me je cjelog ogolio

pogaziše procvjetalo cvjeće
pogasiše svud okolo svjeće
pobacaše slova od imena
pogaziše slova prezimena
raskopaše crnicu i glinu

isčupaše mene iz korjena
goli križ sam na raskrižju duša
koje opet za svetinju ginu.

ja sam miran, ničeg se ne bojim
križevi se zovu raspećima
ja sam miran, ničeg se ne bojim
neko će me nosit na plećima ……

120px-Pleter52.svg
Pero Vincetić, 03. ožujak

facebook komentari