Podaci o udjelu manjina u parlamentima

1

Manipuliranje Hrvatskim narodom u Hrvatskom Saboru

Podaci o udjelu manjina u parlamentima:

 • Austrija (8,9% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Belgija (58% Flamanci + 31% Valonci + 11% manjina, 1 rezervirano mjesto u parlamentu)
 • Bugarska (23,1% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Hrvatska (9,6% manjina, 8 rezerviranih mjesta u parlamentu)
 • Cipar (77% Grci + 18% Turci + 5% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu osim podjele 70:30 Grci:Turci)
 • Češka Republika (37,5% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Danska (10,4% manjina, 4 rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Estonija (31,3% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Finska (6,6% manjina, 1 rezervirano mjesto u parlamentu)
 • Mađarska (7,7% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Italija (6% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Latvija (38,9% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Litva (15,9% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Luksemburg (36,9% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Malta (4,8% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Nizozemska (19,3% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Poljska (3,1% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Rumunjska (16,6% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Slovačka (19,3% manjina, nemaju rezervirana mjesta u parlamentu)
 • Slovenija (16,9% manjina, 2 rezervirana mjesta u parlamentu)

Podaci o udjelu manjina, službeno objavljeni od ECMIa (European Centre for Minority Issues).

Pupovac-ugroženHrvatska sluganska politika prema manjinama na razini parlamentarne demokracije značajno odstupa od europskog standarda. Ponajviše zbog posljedice velikosrpske ekspanzionističke politike, dugogodišnje stigmatiziranje Hrvata kao genocidnog naroda, naslijeđe jugoslavenske komunističke ideologije bratstva i jedinstva koje podgrijava i živim održava Socijaldemokratska partija (SDP) kao platformu za velik broj vlastitih glasača te uz ogromnu cijenu osigurava vlastiti politički opstanak utemeljen na “etničkoj ravnopravnosti”, a u stvari na diskriminaciji većinskog Hrvatskog naroda.

Članak 15. Ustava, “Zakonom se može, pored općega biračkog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor”, pa posljedični Članak 19.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Članak 17. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stvaraju nered na hrvatskoj političkoj sceni.

Zbog navedenih zakona imamo manjince po profesiji, koji navodnom borbom za prava vlastite etničke skupine, a u stvari često iz vlastitih interesa, potiču međuetničku netrpeljivost i nebrojeno puta viđeno ucjenjuju aktualnu političku Vlast odabranu od strane većine (Hrvatskog naroda).

Na ovo je moguć samo jedan odgovor. Odmah po okupljanju dvotrećinske većine zastupnika, neopterećenih sitnim interesima, uskladiti parlamentarna prava hrvatskih manjina s europskim standardima.

Komentar izvornog teksta: Guido Hornik

facebook komentari

 • antifa

  Talijanska manjina u cijelo Hrvatskoj broji knap 20.000 osoba dok u Istarskoj županiji 12.542 ili 6,03 % . Istarska županija ima 208.000 žitelja ili 4,85% nacionalnog stanovništva u HR.

  Ima naselja u Istri gdje talijanska nacionalna manjina ne prelazi niti 1% ali to nije razlog da sva ta naselja imaju ulice na dvojezičnom hrv. i ital. jeziku.

  Isti je slučaj s javnim i državnim ustanovama, školama, zakladama, neprofitnim medijima, radio i tv programu, Prava koja sazlužuju nacionalne manjine s određenim postotkom udjela u stanovništvu imaju i Talijani u Istri koji ne ispunjavaju zakonski postotak predviđen zakonom.

  Furio Radin je već odavno italijanski fetišist (dobro čitajete, ne piše fašist) jer se koristoljubno drži za fetiš od pozitivne diskriminacije koja mu obezbjeđuje doživotne povlastice saborskog zastupnika u HR. I to mu je malo, pa iz dosade zahebava Hrvate i državu tužakajući ih za navodno ugrožavanje prava nacionalnih manjina.