Pratite nas

Povijesnice

Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina (ulomak)

Objavljeno

na

“….Osvajanjem Bosne rukovodio je sam sultan Muhamed II., to je najbolji dokaz kako je osmanlijska vlast spoznala i stratešku i političku važnost bosanske zemlje.Osvojenu zemlju radikalno se pretvara u tvrdo uporište islama, bezobzirno se likvidira stari poredak, pripaja zemlju sustavu carstva. Sad definitivno propadaju ostanci hrvatskog plemenskog režima i njegovi nosioci, ukoliko su se još održali u posljednjem stoljeću.

katarina
Ti stari koljenovići hrvatski, premda su posljednjih stoljeća razvitkom feudalizma izgubili mnogo od svoje političke moći, budno su morali čuvati svoje plemenske tradicije.

Franjevac Josip JAKOŠIĆ nalazi u XVIII. stoljeću u fojničkom samostanu sačuvan stari popis hrvatskih plemićkih obitelji iz dana pada Bosne, te ga šalje prijatelju dr.martinu Jurju KOVAČIĆU, koji u Pešti 1789. izdaje djelo “O radu vitezova Božjaka” Gavre Kolinovića iz Šenkovca, nekadašnjega hrvatskog naselja u današnjoj Slovačkoj.

Jakošić je Kovačiću davao podatke o seobi hrvatskog življa iz Bosne i Hrvatske u ugarske krajeve te pripovjeda:
” Šaljem ti rado stari popis plemića nekada u kraljevstvu Bosni čuvenih po slavi,krvi i djedovskoj hrabrosti,što sam ga slučajno našao. Tko je bio popisivač ne znam,ali mislim da je bio pitomac reda sv.Franje provincije Bosne i da je živio pobožnim životom u samostanu Sv.Duha u Fojnici….

……Iz popisa razabirem da je bio napisan potkraj XV.stoljeća, tj.malo iza toga, što je Bosna opustošena na užasan način od sultana Mehmeda Hana, Treba znati,da nijesu popisane sve porodice bosanskog kraljevstva, nego samo one od kojih su nadjeni grobovi… kad je naime Turčin zauzeo bosansko kraljevstvo spalio je sve uspomene i uništio grobove, a kod Jajca je poklao 10.000 plemića”. (prof.Nikola Žic: “O nekim nepoznatim Hrvatima i njihovim djelima”, Napredak god.XIV.)

Turska vlast želi zatrijeti i samo sjećanje na tradicije koje vežu bosanski svijet sa svijetom onkraj save i Une, ništi svjedočanstva o porijeklu, sve koji su sumljivi novom poretku stavlja pod nož.
Dio plemstva, svakako onaj koji je već prije podržavao veze s Turcima, stavljao se pod njihov protektorat, prelazi na ISLAM i spašava time svoje privilegije i imetak.

To je koncesija koju osvajač pruža Bosni. Koncesija nesumljivo velika, jedino u Bosni turski poredak ostavlja feudalni sistem, priznaje NASLJEDNO PLEMSTVO kod tih velikaških porodica.

U tim hrvatskim porodicama koje su primile islam održao se jamačno najčišći stari hrvatski tip ljudstva; antropološka istraživanja utvrdiše da je među pučanstvom Bosne plavokosi tip najbolje sačuvan u aristokratskim muslimanskim porodicama.”

Željko Stanić / “Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina” Josip Horvat str.242

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori
Komentiraj

Povijesnice

25. rujna 1991. – Embargo na uvoz oružja

Objavljeno

na

Objavio

Vijeće sigurnosti UN-a 25. rujna 1991. jednoglasno je prihvatilo rezoluciju pod brojem 713 kojom se uvodi „potpuni embargo na sve isporuke oružja i vojne opreme Jugoslaviji“.

Rezoluciju je činilo osam točaka koje su trebale pomoći u rješavanju jugoslavenske krize, pri čemu je naglašena potreba za mirnim rješenjem i dijalogom, iako je, naravno, zabrana državama članicama UN-a da Jugoslaviji isporučuju bilo kakvo oružje i streljivo imala najveću važnost.

Državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država James Baker na sjednici Vijeća sigurnosti istaknuo je srpsku vladu i Jugoslavensku narodnu armiju kao glavne krivce za tragične posljedice rata na području Hrvatske, ali međunarodna je zajednica rezolucijom 713 upravo napadnutoj republici najviše naštetila, piše HRT

Naime, Hrvatskoj je prije rata oduzeto gotovo sve oružje Teritorijalne obrane, dočim je JNA, koja je već u tom razdoblju otvoreno stala na stranu srpskih pobunjenika, odnosno velikosrpske politike, bila jedna od najbolje naoružanih europskih vojski. UN –u je potvrda ispravnosti odluke bila činjenica da je Budimir Lončar, ministar vanjskih poslova Jugoslavije, podupro donošenje  rezolucije.

Već je 1. listopada JNA iskoristila odluku o embargu i uputila ultimatum Vladi Republike Hrvatske da će napasti sve vitalne objekte ili poduzeti akciju velikih razmjera ne prekine li se oružani sukob, nakon čega su počeli granatirati Dubrovnik i zatvarati obruč oko opkoljenog Vukovara i drugih napadnutih hrvatskih gradova.

Rezolucija broj 713 bila je prva UN -ova rezolucija  donesena za rješavanje krize u Jugoslaviji, no za napadnute Hrvate bila je pogubna. Embargo na uvoz oružja imao je dalekosežne posljedice jer je, s obzirom na goleme zalihe streljiva i nemjerljivu nadmoć u naoružanju, UN praktično olakšao srpskom agresoru osvajanje novih teritorija.

Napadnuta Hrvatska, a uskoro i Bosna i Hercegovina, platile su ovu nepravednu odluku tisućama izgubljenih života.

facebook komentari

Nastavi čitati

Povijesnice

KAKO SU SUĐENA 33 HRVATSKA GENERALA: TITOVA “PRAVDA”

Objavljeno

na

Objavio

Časopis DRINA br. 2/3 1962. strana 17 donosi opis pukovnika Korana: KAKO SU SUDJENA 33 HRVATSKA GENERALA . TITOVA “PRAVDA”.

Donijet ću ovdje za portal Kamenjar.com samo jedan mali izvadak pukovnika Korana kako bi se popunila praznina hvale vrijedna opisa Vinka Vice Ostojića:

O S U D A

Obtuženi (1)Gustović Artur, (2)Gruić Djuro, (3)Gregurić Mirko, (4)Sertić Tomislav,(5)Skolibar Slavko, (6)Fritz Julije, (7)Tomašević Ivan, (8)Metikoš Vladimir, (9)Slaher Miroslav, (10)Mikec Nikola, (11)Majetić Bogdan, (12)Čanić Dragutin, (13)Nardeli Anton i (14)Šolić Josip krivi su, jer su plan okupatora za uništenje našeg naroda provadjali i da su pored zločina izdaje pod 1/,2/, kao komadanti domobranskih i ustaških formacija, bilo u zajedničkim akcijama sa njemačkim, talijanskim ili četničkim formacijama, bilo samostalnim akcijama, protiv medjunarodnog ratnog prava i ratnog postupka, nečuvene zločine na jugosl. narodima počinili i obtućeni Markulj, Džal i Mikec takodje na rarodima Sovjetske unije u kojoj su oni na čelu svojih formacija, na ubijanju nezaštićenog pučanstva žena, djece i staraca, ranjenih boraca NOV. djelovali, sela i gradove palili i pljačkali. Civilno pučanstvo u masama uništavali i te koncentracione logore ili na prisilni rad u Njemačku slali. Srbske i hrvatske patriote u Hrvatskoj izkorijenili i tako počinili u najtežim danima historije našeg naroda, ratne zločine za račun okupatora, njemačkih i talijanskih osvajača.

Sa svim njihovim činima, počinili su svi obtuženi od 1-33 izdaju domovine, predvidjenu u Art. 3. točka 2,4,5, i 6 zakona o kaznenom postupku protiv naroda i države i obtuženi Gregorić Mirko takodjer ratni zločin predvidjen u Art. istog zakona. Povodom toga osudjuju se prema Art. 2.i 4 te Art. 6 točka 1. kaznenog zakona protiv naroda i države

N A    S M R T    S T R E L J A N J E M

i stalan gubitak političkih i gradjanskih prava, te na konfiskaciju imetka.

Ova presuda je IZVRŠIVA.

Obrazloženje: NEPOTREBNO!

Smrts fašizmu – sloboda narodu! Zapisničar nadporučnik Novak Todorović

Predsjednik Senata: pukovnik Dr. Josip Hrnčević v.r.

Da je ovaj izvadak iz osude suda I. Br. 72/45 vjeran originalu potvrdjuje i ovjerovljuje: načelnik ureda: Andja Spadijer. Vrhovni sud FNRJ.

Prepisao Mile Boban, Otporaš iz časopisa DRINA br. 2/3 1962., strana 19 i 20.

Podsjetimo: U nedjelju 24. rujna 2017. u 17.00 sati je u Bazilici Srca Isusova, Palmotićeva 31. u Zagrebu služena misa za 18 ustaških generala i ostale visoke časnike NDH-a.

facebook komentari

Nastavi čitati