Prije 163 godine otkrivena Baščanska ploča

2
Kršćanska invokacija i iskazi opata Držihe i Dobrovita uklesani su na Baščanskoj ploči koju je pronašao župnik Petar Dorčić 15. rujna 1851.godine u podu crkve sv. Lucije u Jurandvoru na otoku Krku.
V ime Oca  i Sin i Svetoga Duha. Az  opat Držiha pisah se o ledine juže da Zvanimir, kralj hrvatskij v dni svoje v Svetuju Luciju i svedo mi: župan Desimira Krbave, Mratin v Lice,…

Kršćanska invokacija i iskazi opata Držihe i Dobrovita uklesani su na Baščanskoj ploči koju je pronašao župnik  Petar Dorčić 15. rujna 1851. godine u podu crkve sv. Lucije u Jurandvoru na otoku Krku.

Iskaz opata Držihe utvrđuje da je hrvatski kralj Zvonimir darovao Sv. Luciji ledinu, navodi svjedoke toga darivanja i prijeti kletvom onima koji bi to ga osporili. Iskaz opata Dobrovita govori o gradnji crkve sv. Lucije, koju je podignuo s devetero redovničke braće.

Baščanska ploča izvorno je bila lijeva pregrada u crkvi, što dijeli redovnički kor od prostora za puk. Natpis u trinaest redaka  uklesan je oko 1100. godine na bijelom vapnencu, glagoljicom prijelaznog tipa, tj. prijelaza iz „oble“  u hrvatsku „uglatu“ glagoljicu, i na hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Duž cijeloga gornjeg ruba Ploče teče bordura s motivom lozice. Budući da je na nekim mjestima oštećena, postoje i različita čitanja istoga teksta. Čitali su ga i proučavali  mnogi istraživači, a najpotpunijim se smatra čitanje Branka Fučića.

Baščanska ploča sadržava najstariji spomen hrvatskog nacionalnog imena na hrvatskom jeziku – kralj hrvatski i pokazuje da se vlast kralja Zvonimira protezala  i na otok Krk. Zbog  dokumentarne vrijednosti teksta naziva se „dragim kamenom hrvatskoga jezika“, „zlatnom pločom hrvatskoga jezika“,“hrvatskim krsnim listom“, „hrvatskom narodnom svetinjom“. Baščanska ploča bila je nadahnuće mnogim našim skladateljima i pjesnicima, danas  se orginal čuva u atriju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Laudato.hr

facebook komentari

  • Gabro Vuskic

    Treba svakako to Baščansku Ploču i knjigu Fra Silvija Grubišć (1909-1985) “OD PRADOMOVINE DO DOMOVINE”staviti zajedno i čuvati kao oči u glavi, jer i jedno i drugo svjedoči našu hrvatsku baštinu.

    • zdenka

      Već mi je netko spominjao fra Grubišića,doduše u drugom kontekstu i njega se moram dočepat.Riječ je bila o ‘nalazištu u Sinju na predjelu zvanom Ruduša’ na kom su komunisti napravili ciglanu. Samo nalazište mora bit jako,jako staro. Drago mi je da je spomenut,skoro sam bila i zaboravila na njegovo ime. Mislim da je fra Grubišić bio prisutan kad se na Kupresu pronašao i ‘Kupreški plašt’ najstariji plašt u Evropi, star negdje oko 3800 godina.