Pratite nas

Program “Sufinanciranje zapošljavanja”

Objavljeno

na

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju:
JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

da se prijave za učešće u Programu: Sufinansiranje zapošljavanja

Bosna i Hercegovina je aplicirala za kredit kod Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u cilju implementacije projekta Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) i namjerava utrošiti dio sredstava kredita za implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada. Finansijska sredstva za programe se obezbjeđuju putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike – Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Broj korisnika programa i finansijska sredstva ograničena su po kantonima Federacije BiH. PIU SESER i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, pozivaju poslodavce iz FBiH koji su zainteresirani da uz finansijsku podršku zaposle osobe iz ciljne grupe projekta da se prijave na Javni poziv.

CILJNE GRUPE
1. Nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, i to:
1a. Osobe sa onesposobljenjem (civilne, ratne vojne, civilne žrtve rata); Potreban dokaz: rješenje o prestanku prava na invalidninu,
1b. Demobilizirani borci (koji su bili korisnici prava iz Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica). Potreban dokaz: rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu.
2. Nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, koje su teško zapošljive, i to:
2a. Osobe nezaposlene duže od 12 mjeseci, u kontinuitetu; Potreban dokaz: uvjerenje o nezaposlenosti.
2b. Osobe starosne dobi preko 40 godina, nezaposlene duže od 3 mjeseca u kontinuitetu; Potreban dokaz: uvjerenje o nezaposlenosti.
2c. Socijalno ugrožene osobe – korisnici prava na stalnu novčanu pomoć; Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.
2d. Bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, starosne dobi do 30 godina; Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad i/ili Doma za nezbrinutu djecu.
2e. Žrtve nasilja; Potreban dokaz: potvrda o statusu žrtve nasilja (sigurna kuca, mup, csr, nadležni Sud).
2f Osobe sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen. Potrebni dokazi: uvjerenja o nezaposlenosti i kućna lista.
2g Osobe sa statusom samohranog roditelja, staratelja, hranitelja. Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.
2h Osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama. Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.

POTICAJNE MJERE
Programom sufinansiranja zapošljavanja je predviđeno da se sufinansira zapošljavanje kod poslodavaca s ciljem smanjenja i prevencije dugoročne nezaposlenosti i povećanja stope zaposlenosti fokusirajući se na neaktivne grupe i posebno ugrožene kategorije. Obaveza poslodavca je da osobu zaposli na period od najmanje 6 ili 12 mjeseci (potpiše ugovor o radu, te izvrši prijavu na obavezna osiguranja: penziono- invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti). Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi za ugovore na 12 mjeseci, odnosno 1.100,00 KM za ugovore na 6 mjeseci. Sve međusobne obaveze između finansijera i poslodavca će se regulirati Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Poslodavci koji imaju potrebu za zapošljavanjem radnika (iz ciljne grupe nezaposlenih osoba) podnose nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje ili nadležnom općinskom birou za zapošljavanje orginal ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:
– zahtjev za ucešče u programu i K3-1 obrazac za svaku osobu za koju se aplicira dokaz/e da osobe za koje se aplicira ispunjavaju kriterije postavljene ciljne grupe
– rješenje iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti ili rješenje o registraciji samostalne djelatnosti identifikacioni broj
– dokaze – uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
– uvjerenje o trenutnom broju zaposlenih, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva broj transakcijskog računa

Nezaposlene osobe koje su prethodno koristile podršku po bilo kojem programu SSNESP-a, ne mogu sudjelovati u ovom Javnom pozivu.

Poslodavac ne može otpustiti već uposlene radnike radi upošljavanja korisnika po osnovu ovih programa. Poslodavci koji ne izmiruju obaveze prema javnim prihodima, ne mogu učestvovati u ovim programima.

Poslodavci koji su koristili sredstva iz podsticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje ili kantonalnih službi za zapošljavanje, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima ne mogu učestvovati u ovim programima.

Također, poslodavci koji su koristili sredstva za sufinansiranje zapošljavanja po bilo kojem programu u prethodne dvije godine, a nisu zadržali najmanje 80% sufinansiranih osoba u radnom odnosu, po okončanju perioda sufinansiranja, ne mogu učestvovati u ovom programu.

Pravna lica koja se finansiraju iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (budžetski korisnici) ne mogu učestvovati u ovom programu.

Zahtjevi koji nisu u potpunosti popunjeni (uključujući i K3-1 obrasce ) ili zahtjevi sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Obaveze nakon odobravanja sredstava:
Ukoliko se poslodavcu odobri zahtjev, kao uvjet za potpis Ugovora sa Službom, poslodavac dostavlja, najdalje u roku od kalendarskih 30 dana:
JS 3100 obrazac – kopiju obrasca prijave na obavezna osiguranja kod Poreske Uprave, osobe čije se zapošljavanje sufinansira (datum prijave na obavezna osiguranja ne smije biti prije datuma odobrenja zahtjeva od strane komisije Službe).
sredstvo osiguranja avansnog plaćanja – bjanko mjenicu i mjeničnu izjavu, ili bezuvjetnu bankovnu garanciju, na odgovarajuci iznos za ugovore vrijednosti preko 8.800 KM u cilju uplate avansa.

Obaveze poslodavca:
Isplatiti osobi, čije se zapošljavanje sufinansira, neto plaću u skladu sa zakonskim propisima i izvršiti uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa; U toku dvanaest (12) ili šest (6) mjeseci, za osobe čije se zapošljavanje sufinansira, protekom svakog mjeseca, dostavljati dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim porezima i doprinosima za sufinansirane osobe (spisak sufinansiranih osoba, njihove potpisane i ovjerene platne liste i specifikacije plaća ovjerene u Poreskoj upravi); Obavijestiti nadležnu kantonalnu službu za zapošljavanje o svakoj promjeni koja se može odraziti na izvršenje ugovornih obaveza potpisnika ugovora u roku od 8 dana;

Javni poziv ostaje otvoren do 30.04.2014. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje i nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje. Prijave poslodavaca za učešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom nadležnom općinskom birou za zapošljavanje ili nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje.

mreza-mira.net

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori
Komentiraj

Iz Svijeta

Konačni pad: Raka je pala, ruši se kalifat IS

Objavljeno

na

Objavio

Foto: AFP

Bitka za Raku završila je, objavile su utorak sirijske milicije istaknuvši svoj barjak na gradskom stadionu, posljednjem džepu otpora džihadističke Islamske države (IS) koja je taj grad učinila svojom prijestolnicom za Siriju 2014. i iz nje krenula u osvajanja kako bi proglasila kalifat koji se upravo urušava.

Pošto su noću na utorak Sirijske demokratske snage (SDF), savez kurdskih i arapskih milicija, osvojile bolnicu u Raki, preostalo je još istjerati posljednje džihadiste koji su pružali otpor na stadionu.

“Vojne operacije u Raki završile su. Grad je potpuno pod nadzorom” SDF-a, rekao je Talal Selo, glasnogovornik saveza koji je u lipnju počeo prodirati u taj grad.

“Sada se provode operacije čišćenja kako bi se uklonile preostale ćelije i razminirao grad”, rekao je Selo.

Najavio je da će SDF objaviti službeno priopćenje o oslobođenju Rake.

Pad Rake, grada u kojem su džihadisti organizirali pobjedničke parade nakon velikih vojnih uspjeha 2014., simbol je propasti kalifata pošto je IS u susjednom Iraku izgubio svoju tamošnju ‘prijestolnicu’ Mosul i potisnut je u pojas doline Eufrata i obližnju pustinju.

U bitki za Raku 3240 žrtava

SDF je završni napad na Raku pokrenuo u nedjelju pošto je skupina sirijskih džihadista napustila grad prema dogovoru s vijećem plemenskih staraca, pa je u gradu ostalo tek 300 džihadista braniti posljednje položaje. Evakuirano je 275 džihadista i njihovih obitelji i ne zna se jesu li se povukli u druga područja koja su još u rukama IS-a, piše agencija AFP.

Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Države neprestance je ponavljala da strani borci neće smjeti napustiti grad. “Najmanje želimo da strani borci budu oslobođeni i da im se dopusti povratak u zemlju porijekla gdje će sijati teror”, rekao američki pukovnik Ryan Dillon.

U nešto više od četiri mjeseca ubijeno je 3250 ljudi, od kojih 1130 civila, objavila je u utorak nevladina udruga Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR).

Sukobi i bombardiranja koji su razorili bivšu prijestolnicu IS-a odnijeli su od 5. lipnja živote “1130 civila, od kojih su 270 bila djeca, a 2120 borci IS-a i snaga koje je podržavala vojska Sjedinjenih Država, navodi SORH.

Raka je bila prvi veliki sirijski grad koji je pao u ruke IS-a, odakle su počeli pohodi džihadista na ostatak Sirije te Irak i proglašenje “kalifata”.

Nekad prijestolnica Abasida, a 2014. simbol džihadističkog terora

Očevici prenose da su borci SDF-a u utorak slavili izvikujući slogane na ulicama među ruševinama zgrada na središnjem trgu. Zastava istaknuta na gradskom stadionu ima žutu pozadinu i crveni amblem kurdske vojne formacije YPG, najjače milicije u sastavu SDF-a, piše Reuters.

Raka je postala simbol najvećih okrutnosti džihadističke organizacije koja je u tome gradu planirala krvave napade počinjene po svijetu, a mnoge od njih u Europi.

Raka je svoj procvat doživjela u doba dinastije Abasida. Godine 772. kalif al Mansur naredio je gradnju, po uzoru na Bagdad, grada vojarne al Rafike, pored antičke Rake. Dva grada poslije su se stopila u jedana. Od 796. do 809., moćni kalif Harun al Rašid preselio je prijestolnicu Abasida iz Bagdada u Raku koja leži na raskrižju puteva između Bizanta, Damaska i Mezopotamije. Niknuo je grad palača i džamija.

Većinom grad sunitskog islama, Raka je smještena u dolini Eufrata, nedaleko od Turske i 160 kilometara istočno od Alepa te 200 km od iračke granice. Gradnja brane blizu grada Tabke omogućila je da Raka postane ekonomski važna zbog razvoja poljoprivrede.

Kada je 2014., Islamska država osvojila Raku i proglasila svoj kalifat, nametnula je svoj zakon terorom i užasom. Odrubljivanja glava, masovna pogubljenja, silovanja, otmice, etničko čišćenje, kamenovanje žena, ubijanje homoseksualaca strahote su koje su džihadisti snimali i postavljali na internet kao sredstvo propagande i oružje za ušutkavanje svakog otpora.

Raka i Mosul oslobođeni, ali IS još nije mrtav

Ultraradikalni džihadistički IS mjesecima trpi poraze u Siriji i Iraku pred ofenzivama koje vode lokalni borci uz pomoć Rusije ili Sjedinjenih Država.

U pokrajini Deir Ezor blizu Rake, džihadisti su napadnuti s dva bojišta. S jedne strane ofenzivu vodi sirijski režim uz potporu ruskih zračnih snaga, a s druge SDF uz zračne udare međunarodne koalicije predvođene SAD-om.

Rat u Siriji izrastao je iz protuvladinih prodemokratskih prosvjeda 2011., na koje je represijom odgovorila sirijska vojska. Rat je postao sve složeniji, upletale su se strane zemlje te razne džihadističke skupine, sirijski teritorij se mrvio, a milijuni Sirijaca izbjegli su i milijuni raselili. Rat je odnio više od 330.000 života.

facebook komentari

Nastavi čitati

Šport

Zlatko Dalić: Poštujem Grčku, bit će teško, ali optimist sam, vjerujem svojoj momčadi

Objavljeno

na

Objavio

Hrvatska je izvukla neugodne Grke za suparnike u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Prvi dvoboj Hrvatske i Grčke bit će odigran u četvrtak, 9. studenoga, na stadionu Maksimir, a uzvrat u Pireju na rasporedu je 12. studenoga. Obje utakmice započet će u 20.45 sati.

Izbornik Zlatko Dalić komentirao je odmah nakon izvlačenja u Zuerichu rezultate ždrijeba: Poštujem Grčku, bit će teško, ali optimist sam, vjerujem svojoj momčadi. Bit će teško i jer drugu utakmicu igramo u gostima. Imat ćemo vremena sve pripremiti za suparnika, ali najvažnija je moja momčad, sve ovisi o nama, rekao je.

Nadam se da će svi biti spremni i zdravi za ove utakmice. Nadam se punom stadionu i da će cijela zemlja stati iza nas, dodao je.

Radujemo se susetu s Hrvatskom, iako su vrlo kvalitetna momčad. Hrvatska je dobra momčad, vrlo čvrsta. Ofenzivni su, ali mi smo dobri u obrani. Vidjet ćemo što će biti na travnjaku. Možda je dobro što igramo drugu utakmicu kući, možda ćemo malo kalkulirati i odigrati defanzivnije u prvoj utakmici, pa čekati drugu i završiti posao, rekao je grčki izbornik Michael Skibbe.

 

HNS potvrdio: Dalić ostaje do kraja doigravanja, dodatne kvalifikacije u Zagrebu!

facebook komentari

Nastavi čitati