Pronađena krstionica koja ukazuje na postojanje kasnoantičke crkve kod Stoca

0

Prije dva dana je na lokalitetu Crkvina-Ćemalovina u Rivinama kod Stoca započela četvrta kampanja arheološkog istraživanja.

Na lokalitetu se odvija terenska nastava za studente Odjela za arheologiju Sveučilišta u Mostaru. Voditelj iskopavanja je prof. dr. sc. Brunislav Marijanović i doc. dr. sc. Dario Vujević, a lokalitet nadziru i Nina Čuljak, ml. asist. te Tino Tomas, asist., sa Sveučilišta u Mostaru.

Radi se o kasnoantičkom lokalitetu gdje su tijekom godina pronađeni vrijedni nalazi. Tako su već prve godine pronađeni raskošno ukrašeni ulomci crkvenog namještaja.

Ostatci crkve nisu utvrđeni, međutim jučer je pronađena krstionica koja ukazuje na postojanje kasnoantičke crkve.

U sklopu lokaliteta se već sada može primjetiti da postoji više graditeljskih faza i pregradnja, pojavljuju se i strukture koje su starije ngo što se mislilo (antika), a pretpostavlja se da je između ostalog postojao i kasnoantički objekat (turnjačnica?).

Iskopavanja, čija je prva kampanja započela u listopadu 2011., će i ove godine trajati dva tjedna, javlja arheon.org.

facebook komentari