PROPISNIK, ZADAĆA I STVARNO USTROJSTVO RADA “USTAŠE” (prvi (1) dio)

  0

  (U nastavcima ću donijeti pojašnjenja Ustaških Načela koja su izišla u časopisu “Ustaša” br. 950 još za vrijeme postajanja nezavisne Države Hrvatske. Mnogi Hrvati nikada za ovo nisu čuli a kamoli imali priliku o ovome znati išta. Sve što su znali o Ustašama i NDH je iz beogradskih i neprijateljskih izvora. Zato bi bilo i dobro i koristno da današnji hrvatski naraštaji prostudiraju ovaj PROPISNIK i stave na papir sve one riječi iz ovih “Ustaških Načela” i ovog “Propisnika” odišu, mirišu, odsijevaju – ili kako god hoćete – idejama “fašizma” “nacizma” i “komunizma”. Otporaš.)

  Na temelju točke 13. ustava «USTAŠE» – Hrvatskog oslobodilačkog pokreta – po odredbi Poglavnika – izdajem sliedeći 

  PROPISNIK

  O ZADAĆI, USTROJSTVU, RADU I SMJERNICAMA «USTAŠE» – HRVATSKOG OSLOBODILAČKOG POKRETA

  I.
  ZADAĆA, BITNE OZNAKE, USTROJSTVO I STVARNA SREDSTVA RADA «USTAŠE»

  § 1. Zadaća «Ustaše»

  1. b)  Hrvat – jedino izvorno i poviestno naše ime, koje nitko ne smije i ne može zamieniti ni s jednim drugim imenom;
  2. c)  Hrvatska – jedino izvorno i naravno ime, koje je naš
   narod dao u pradavna vremena svojoj domovini, koje nitko nesmije i ne može zamieniti ni s jednim drugim imenom;
  3. d)  Država Hrvatska – jedinstvena, te da se ne može dieliti na pokrajine;
  4. e)  «Ustaša» – izvorni i samonikli hrvatski oslobodilački pokret, utemeljen na hrvatskoj sviesti, poviesti i državnom pravu – čedo vjekovnih borbi hrvatskog naroda za slobodu, samostalnost i državnu nezavisnost.
  5. § 5. «Ustaša» je politički pokret

  «Ustaša» u svojim članovima, pristašama i cielom hrvatskom narodu jača državnu i narodnu sviest, duh samostalnosti i narodne osebujnosti. Zato:

  1. a)  upoznaje cio narod s hrvatskom narodnom i državnom poviešću od prvih početaka do danas;
  2. b)  upućuje na važnost, vriednost, potrebu i značenje vlastite države;
  3. c)  stalno goji i uviek visoko podiže sviest na rodne slobode i samostalnosti;
  4. d)  održava, jača i produbljuje u dušama i srdcima cielog naroda živo uvjerenje u poviestnu činjenicu, da se hrvatski narod nije nikada bilo kojim činom ili bilo kojom zakonitom odlukom odrekao prava na svoju vlastitu državu i da to svoje pravo nije nikada na bilo koga drugoga prenio, tek mu je koncem svjetskog rata tudjinska sila spriečila, da dalje vrši svoja vrhovnička (suverena) prava u vlastitoj državi, u Hrvatskoj.
  5. § 6. «Ustaša» je vojnički pokret

  «Ustaša» svrstava narod u uredjene borbene redove, vojniški ga odgaja, te njeguje vojničke i vitežke vrline hrvatske – vjekovima posvjedočene. Zato:

  1. a)  iznosi pred svoje članove, pristaše i cio narod naše tisućljetne borbe za domovinu i zapadnu uljudbu na svim bojištima i ratištima svieta;
  2. b)  predočuje svojim članovima, pristašama i narodu kao uzor svietle likove naših proslavljenih junaka, njihove živote, pregaranja i žrtve, a posebno vjekovnu, krvavu i neprestanu borbu cielog naroda, da sažuva svoje ime, domovinu, državu, slobodu i pravo na obstanak;
  3. c)  uzvisuje junačke, plemenite, požrtvovne i paćeničke likove žena i majki našeg naroda, koje su čuvale domaće ognjište, radjale i odgajale nove naraštaje, te u potrebi i same oružjem u ruci branile dom i ognjište;
  4. d)  odgaja tjelesno zdrav narod radom, umjerenošću i tjelovježbama razne vrste.
  5. § 7. «Ustaša» je radni pokret

  «Ustaša» naučava, da je rad temelj vriednosti narodnog žvota i blagostanja. Zato:

  1. a)  naučava, da rad označuje stupanj vriednosti svakog pojedinca;
  2. b)  iztiče načelo dužnosti savjestnog rada, te to i provodi putem radne službe;
  3. c)  visoko poštuje svakog radnika – bilo duhovnog, bilo tjelesnog;
  4. d)  čini sve, kako bi svojim savjetom i radom unapriedio blagostanje naroda i države.
  1. (1)  Točkom 1. i 2. ustava «Ustaše» – Hrvatskog oslobodilačkog pokreta označena je zadaća Pokreta.
  2. (2)  Prva zadaća Pokreta, naznačena u točki 1. ustava, koja predvidja borbu za oslobodjenje Hrvatske izpod tudjinskog jarma i za uzpostavu Nezavisne Države Hrvatske, izpunjena je.
  3. (3)  Druga, sadanja i buduća, zadaća «Ustaše» u smislu točka 2. ustava, u smislu ustaškog načela i suvremenih potreba hrvatskog naroda jest:
  1. a)  braniti svim sredstvima državnu samostalnost Hrvatske;
  2. b)  braniti svim sredstvima narodnu osebujnost hrvatskog naroda i ne dozvoliti nikada, da se hrvatski narod smatra
   dielom kojeg drugog naroda;
  3. c)  boriti se, da u hrvatskoj državi uviek vlada samo hrvatski
   narod;
  4. d)  boriti se da hrvatski narod bude podpunim i trajnim
   gospodarom svih tvarnih i duhovnih dobara u svojoj
   zemlji;
  5. e)  raditi, da Nezavisna Država Hrvatska bude napredna i
   pravedno uredjena, u duhu ustažkih načela;
  6. f)  postaviti i održati rad kao temelj svake vriednosti i svakog prava, vršenje dužnosti kao izvor prava na zaštićen život, a odgovornost prema cjelini kao temelj svakoj djelatnosti;
  7. g)  obnoviti i preporoditi hrvatskog čovjeka u duhu i na temelju ustaškog načela, časti, poštenja, pravednosti iljubavi;
  8. h)  u duše svih Hrvata i Hrvatica usadjivati vrline drevnog junačtva i vitežtva, po uzoru otaca i djedova – junaka ivitezova;
  9. i)  probuditi, razvijati i jačati životnu radost u radu i borbi;
  10. j)  uzgajati kod članova i pristaša i u narodu uobće odanost, poslušnost i vjernost prema Državi Hrvatskoj i Poglavniku, te pouzdanje u njega.
  11. § 2. Bitne oznake «Ustaše»

  «Ustaša» je pokret: 1. narodni, 2. nacionalistički, 3. politički, 4. vojnički, 5. radni, 6. družtvovni, 7. ćudoredni, 8. odgojni i 9. prosvjetni.

  § 3. «Ustaša» je narodni Pokret

  «Ustaša» je pokret, a nije i ne može biti stranka, jer:

  1. a)  u svojim redovima okuplja cio narod, bez obzira na stališ i zvanje,
  2. b)  u svojem radu i borbi uviek ima pred očima cio narod i
   njegove potrebe, a ne samo potrebe pojedinaca ili pojedinih narodnih skupina i stališa.
   Kako je najveći dio hrvatskog naroda seljački, to će Pokret prvenstveno misliti i raditi za dobro seljaka, ne zanemarujući ni dobro ostalih stališa.
  3. § 4. «Ustaša» je nacionalistički pokret

  Načelo «Ustaše» jest, da je hrvatski narod samosvojna narodna jedinica, te kod svojih članova, pristaša i svih Hrvata učvršćuje sviest i uvjerenje, da je:
  a) hrvatski narod – narod sam po sebi, te da nije istovjetan s nijednim drugim narodom, niti dio ili pleme bilo kojeg drugog naroda;

  Nastavlja se…

  Otporaš/kamenjar.com

  facebook komentari