Razdraživanje

  10

   

  Kukuriku koalicija proživljava teške dane. Popularnost joj pada. Zaduženost zemlje raste. Rasprodali što su mogli a stigle kiše jesenje, ciča zima, a s njima i dodatne tjeskobe. Siromaštvo i jurišanje na kontejnere. Operušali su nas do gole kože pa zdvojno kukuriču i kokodaču po opustjelim dvorištima. No, čini se da obnavljaju svoje članstvo. Evo ovih dana vjenčali se Emilija Kokić i Miljenko Kokot. Slaba je to nada u spas, jer ne znam pouzdano je li ovaj poznati par pernatih prezimena ljevičarski nastrojen. Smiljanići, Zokijevci pokislo vam perje. Dijele svoju „pravdu „ po gradu na Dunavu. Jedva se usudi biti Zoki blizu našem dalekom istoku. Zazire od Slobine salate i vukovarskih branitelja. Hrvatska mu sve izduljenija. A Schengen sve udaljeniji. Onaj pak drugi ljubitelj Regiona bio u posjetu Beogradu i drugu Nikoliću. Tamo je u njihovoj skupštini održao svoj povijesni  govor i primio po tri puse u dva obraza. Ipak se preventivno, za svaki slučaj išao pomoliti kod Pape Franje. Zasigurno se prisjetio onoga što je snašlo Stipicu Radića prigodom obračuna s Punišom Račićem kod O kej Topčidera. Zabavlja nas činjenica  da smo još pred koji dan proslavljali naš najveći praznik Dan neovisnosti, spomendan na razDRAŽAvajuće razdruživanje s Jugoslavijom i JNA. Upravo s istima, kojima pravedni Joso tako žustro i radosno hrli u ponovni zagrljaj. Navodno je pritom našoj istočnoj braći postavljao latinične natpise na zgradu Skupštine. A Zoki i Rajko mu pomagali srpom, čekićem, čavlima i selotejpom. Pa ljudi moji gdje je tu logika? Na domaći praznik razdruživanja, istovremeno odlaziti u ponovno razdraživanje bez privole tihe većine ili raspisivanja referenduma.

  RINO

  facebook komentari

  • peppermintt

   Dobar Rino 🙂

  • peppermintt

   Dobar Rino 🙂

  • EMINƎM

   Kakav je uopće bio plan 21 drugarske ekipe kuku’rikavaca, po svemu priloženom samo kako zasjesti vlast i niša više od tog, besciljno lutanje teško da će izaći na dobro.

   • peppermintt

    Čak i njihov fan Stanković kaže da ovi nemaju nikakve ideje, eto dotle je došlo

    • EMINƎM

     pojma nemaju, kao da to nisu više oni stari komunisti 😉

     • Gabro Vuskic · Top Commenter · Bowie, TexasTreba
      tu doći na snagu Poglavnikova Odredba o dsvojezičnosti. To se razumije.
      Pročitajte priloženo, i to na glas i nekoliko puta.

      Evo šta su hrvatski antifašistima učinili. Pročitajte pažljivo ovo prije nego dadne svoj glas SDP-u

      domobran.prkos.com
      (Autor: Otporaš Mile Boban) NASLOVNICA
      .

      Hrvatska i Ustaštvo (162)

      PARTIZANSKI ZLOČINI četrdesetšesti dio (46)

      Pise mi jedan korisnik ovog portala da je pronasla svojeg djeda (
      br.654) streljana.Moli za pomoc kako bi pronasla posmrtne ostatke
      svojeg..

      Donosim ovdje cetredset sesti dio (46) opisa
      partizanskih zlocina pocinjenih nad hrvatskim narodom poslije predaje
      hrvatske vojske na Bleiburgu 15 svibnja 1945. godine. Takodjer mi jedan
      korisnik pise da je vrlo emocionalan citajuci ove opis partizanskih
      zlocina…

      Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
      Autor: Insomnia na 06 Rujan 2008, 19:16:11

      23. maja 1945.
      Jedinice naše Armije završile pokret i zaposjele određene prostorije prema zapovjesti ove Armije Str. Pov. broj 348/45.

      GUBITCI U BORBAMA

      A/ VLASTITI:
      Poginulo 142
      Ranjeno 374
      Nestalo 55

      B/ NEPRIJATELJSKI
      Poginulo 25.000
      Ranjeno 4.000
      Zarobljeno preko 105.000 Nijemaca, ustaša i četnika .

      ——————————-

      ako se pogleda datum dokumenta jasno je da je riječ o žestokom strijeljanju zarobljenih vojnika, a ne borbama.

      Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
      Autor: Insomnia na 06 Rujan 2008, 19:16:34

      1945., lipanj 18.

      Primljena depeša 17. brigade XXVIII. divizije JA o bijegu petorice
      ustaša sa strijeljanja 312 osoba u Gradcu kod Virovitice, koji su to
      zatim opisivali narodu
      _____________

      Jedinica Datum Broj Grupa Sadržaj depeše
      Primjedba
      /28. div./ 18/VI

      /1945./ 23 59 16 o.m. u s. Donjim došlo je 5 ustaša, koji su pobjegli
      sa strijeljanja iz Graca gdje je bilo strijeljanje i određeno 312 da se
      strelja. Isti su pričali narodu da su utekli sa streljanja. Drugih
      promjena nema.
      Hamdo Hamdo”
      Lj

      19./VI
      _____________

      Izvornik, rukopis
      VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 1136, reg. br. 1-15/6.

      Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
      Autor: Insomnia na 06 Rujan 2008, 21:39:08

      Iz operativnog izvješća Štaba III. JA upućenog Generalštabu JA o
      borbenim djelovanjima podređenih postrojbi u razdoblju od 8. do 23.
      svibnja 1945., te o ukupnom broju zarobljenika
      _____________

      ŠTAB
      III. JUGOSLOVENSKE ARMIJE
      OPERATIVNO ODELJENJE
      O. Broj: 349
      Dana: 24/V. 1945. god.
      III. armija
      14
      5
      Operacijski izveštaj
      za vreme od 8.-23. maja
      t.g., dostavlja.

      GENERALŠTABU JUGOSLOVENSKE ARMIJE

      Dostavlja se operacijski izveštaj ove Armije za vreme od 8. do 23. maja t.g.

      1.) OPŠTA SITUACIJA

      Neprijateljske snage po gubitku varaždinske kotline 8 maja t.g. počele
      su se naglo povlačiti ka zapadu uglavnom uz Dravu. Na našem levom krilu u
      prostoru Huma i Breznice neprijatelj daje žilav i organizirani otpor
      kao i dalje na jug pred frontom I Armije na liniji Komin -Sesvete. To je
      u stvari linija neposredne odbrane Zagreba i osiguravanje otstupnih
      komunikacija, koje iz Zagreba vode ka Celju i Ljubljani.
      Jedinice
      naše Armije, po oslobođenju Varaždina i izbijanja na auto-stradu
      Varaždin – Zagreb, po zapovijesti ovog štaba O. broj 292 od 7. V u 24.00
      č. produžavaju sa energičnim gonjenjem neprijatelja u pravcu Maribora i
      Rogateca, opštim pravcima:
      – 16. divizija pravcem: Krapinske Toplice – Rogatec – Slov. Konjice.
      – 17. divizija opštim pravcem: Krapina – Đurmanec – Rogatec – Lušečka Vas – Slov. Bistrica.
      – 40. divizija pravcem: Hum – Lepoglava – Kozminci – Ptujska Gora – Pragersko.
      – 12. divizija opštim pravcem: Ivanec – Jazbina – Lancova Vas (preko Kozminaca) – Sv. Lovrenc – Orehova Vas.

      – 36. divizija opštim pravcem: s. Ladanje (zapadno od Varaždina) –
      Solini – Bedenec – Višnjica – Jazbina – Leskovec – područje južno od
      Maribora.
      – 51. divizija opštim pravcem: Varaždin – Ptuj – Maribor.

      Na našem desnom krilu, na sjevernoj strani Drave, jedinice I Bugarske
      armije, prema naređenju maršala Tolbuhina, vrše pokret ka zapadu do
      linije Maribor – Lajbnic.
      Na levom krilu jedinice I i II Armije u svom napredovanju vode bitku za sam Zagreb.

      2.) RAZVOJ OPERACIJA

      /…/
      14. maja 1945.
      Protekle noći i tokom dana u području Dravograda vode se borbe nesmanjenom žestinom.

      Prije podne uspelo je našim snagama razbiti neprijatelja i potisnuti ga
      sa područja Dravograda i proširiti mostobran za oko 3 km, te povratiti
      Poljanu i Guštanj. Dok je jedan dio snaga 51. divizije nastavio sa
      pritiskom na tom pravcu, dotle je drugi dio snaga te divizije hitno
      upućen preko Labuda, da odstupajućim neprijateljskim snagama zatvori put
      ka Blajburgu, u čijem području su bile engleske jedinice, što je i
      uspelo.
      12. divizija čim je pristigla u područje Dravograda upućena
      je preko Labuda za Blajburg, radi šireg opkoljavanja neprijateljske
      grupacije u tom prostoru sa sjevera i zapada.
      U prostoru St. Ilj –
      Misljina – Pušnik 17. divizija u žestokim borbama razbila je
      neprijateljsku odbranu i do podne oslobodila Sl. Gradec, a potom
      napredujući ka Dravogradu u toku dana izbila do Bukovske Vasi, i spojila
      se sa 51. divizijom. U ovim borbama neprijatelj je pretrpio teške
      gubitke. Ubijeno preko 1.500, a zarobljeno preko 7.000 neprijateljskih
      vojnika.
      Glavnina 16. divizije jutros je kamionima upućena pravcem:
      Celje – Ljubljana – Kranj, da preko Jezerskog, Ajzenkapelja, Izberndorfa
      obuhvati neprijateljsku grupaciju kod Blajburga sa zapada i onemogući
      joj probijanje ka Celovcu.
      Prema obaveštenjima IV Operativne zone,
      njihove četiri brigade zaposjele su mostove na Dravi kod Rudena,
      Velikovca, Grafenštajna i Celovca. Na taj način, neprijateljska
      grupacija na prostoru Drava – Dravograd – Sl. Gradec – Guštanj –
      Jezersko – Blajburg potpuno je opkoljena.
      Neprijatelj pretrpjevši
      teške gubitke u borbama vođenim posljednjih dana, sa svih strana
      opkoljen i bez ikakve mogućnosti snabdevanja prisiljen je na predaju.
      Samo toga dana predalo se preko 20.000 ustaša i domobrana sa oficirima,
      među kojima je bilo više ratnih zločinaca. Razoružavanje ove grupe vrši
      se na dravogradskom mostu. Sa ovom neprijateljskom grupom oslobođeno oko
      4.000 građanskih lica /djece, žena i službenika/.

      15. maja 1945.

      Jednovremeno sa razoružavanjem neprijateljske grupacije kod Dravograda
      otpočele su naše snage sa taktičkim opkoljavanjem posljednje
      ustaško-četničke grupacija /preko 30.000 vojnika i oficira sa preko
      20.000 građanskih lica/ na sektoru Poljana – Blajburg. Pod snažnim
      pritiskom koncentričnog okružavanja naših snaga i ova grupacija
      primorana je na predaju zajedno sa svojim rukovodstvom, među kojima se
      nalazi 12 ustaških generala, četničko vodstvo i crnogorska četnička
      vlada. Sa ovim je završena ova historijska bitka naše Armije za konačno
      oslobođenje naše zemlje, uništenjem žive sile Paveličeve
      ustaško-domobranske vojske, kao i razbojničkog ustaškog aparata. U
      posljednjem momentu sprečeno je ustaško-četničkim bandama bježanje iz
      zemlje i predavanje Englezima i ako su oni s njima već bili počeli sa
      pregovorima.
      Ovoga dana prestao je svaki organizirani otpor neprijatelja ispred fronta naše Armije.

  • EMINƎM

   Kakav je uopće bio plan 21 drugarske ekipe kuku’rikavaca, po svemu priloženom samo kako zasjesti vlast i niša više od tog, besciljno lutanje teško da će izaći na dobro.

   • peppermintt

    Čak i njihov fan Stanković kaže da ovi nemaju nikakve ideje, eto dotle je došlo

    • EMINƎM

     pojma nemaju, kao da to nisu više oni stari komunisti 😉

     • Gabro Vuskic · Top Commenter · Bowie, TexasTreba
      tu doći na snagu Poglavnikova Odredba o dsvojezičnosti. To se razumije.
      Pročitajte priloženo, i to na glas i nekoliko puta.

      Evo šta su hrvatski antifašistima učinili. Pročitajte pažljivo ovo prije nego dadne svoj glas SDP-u

      domobran.prkos.com (Tko želi čitati druge opise partizanskih zločina koje je Otporaš na ovoj stranici pisao, samo kliknite na link i uživajte u čitanju, mo)
      (Autor: Otporaš Mile Boban) NASLOVNICA
      .

      Hrvatska i Ustaštvo (162)

      PARTIZANSKI ZLOČINI četrdesetšesti dio (46)

      Pise mi jedan korisnik ovog portala da je pronasla svojeg djeda (
      br.654) streljana.Moli za pomoc kako bi pronasla posmrtne ostatke
      svojeg..

      Donosim ovdje cetredset sesti dio (46) opisa
      partizanskih zlocina pocinjenih nad hrvatskim narodom poslije predaje
      hrvatske vojske na Bleiburgu 15 svibnja 1945. godine. Takodjer mi jedan
      korisnik pise da je vrlo emocionalan citajuci ove opis partizanskih
      zlocina…

      Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
      Autor: Insomnia na 06 Rujan 2008, 19:16:11

      23. maja 1945.
      Jedinice naše Armije završile pokret i zaposjele određene prostorije prema zapovjesti ove Armije Str. Pov. broj 348/45.

      GUBITCI U BORBAMA

      A/ VLASTITI:
      Poginulo 142
      Ranjeno 374
      Nestalo 55

      B/ NEPRIJATELJSKI
      Poginulo 25.000
      Ranjeno 4.000
      Zarobljeno preko 105.000 Nijemaca, ustaša i četnika .

      ——————————-

      ako se pogleda datum dokumenta jasno je da je riječ o žestokom strijeljanju zarobljenih vojnika, a ne borbama.

      Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
      Autor: Insomnia na 06 Rujan 2008, 19:16:34

      1945., lipanj 18.

      Primljena depeša 17. brigade XXVIII. divizije JA o bijegu petorice
      ustaša sa strijeljanja 312 osoba u Gradcu kod Virovitice, koji su to
      zatim opisivali narodu
      _____________

      Jedinica Datum Broj Grupa Sadržaj depeše
      Primjedba
      /28. div./ 18/VI

      /1945./ 23 59 16 o.m. u s. Donjim došlo je 5 ustaša, koji su pobjegli
      sa strijeljanja iz Graca gdje je bilo strijeljanje i određeno 312 da se
      strelja. Isti su pričali narodu da su utekli sa streljanja. Drugih
      promjena nema.
      Hamdo Hamdo”
      Lj

      19./VI
      _____________

      Izvornik, rukopis
      VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 1136, reg. br. 1-15/6.

      Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
      Autor: Insomnia na 06 Rujan 2008, 21:39:08

      Iz operativnog izvješća Štaba III. JA upućenog Generalštabu JA o
      borbenim djelovanjima podređenih postrojbi u razdoblju od 8. do 23.
      svibnja 1945., te o ukupnom broju zarobljenika
      _____________

      ŠTAB
      III. JUGOSLOVENSKE ARMIJE
      OPERATIVNO ODELJENJE
      O. Broj: 349
      Dana: 24/V. 1945. god.
      III. armija
      14
      5
      Operacijski izveštaj
      za vreme od 8.-23. maja
      t.g., dostavlja.

      GENERALŠTABU JUGOSLOVENSKE ARMIJE

      Dostavlja se operacijski izveštaj ove Armije za vreme od 8. do 23. maja t.g.

      1.) OPŠTA SITUACIJA

      Neprijateljske snage po gubitku varaždinske kotline 8 maja t.g. počele
      su se naglo povlačiti ka zapadu uglavnom uz Dravu. Na našem levom krilu u
      prostoru Huma i Breznice neprijatelj daje žilav i organizirani otpor
      kao i dalje na jug pred frontom I Armije na liniji Komin -Sesvete. To je
      u stvari linija neposredne odbrane Zagreba i osiguravanje otstupnih
      komunikacija, koje iz Zagreba vode ka Celju i Ljubljani.
      Jedinice
      naše Armije, po oslobođenju Varaždina i izbijanja na auto-stradu
      Varaždin – Zagreb, po zapovijesti ovog štaba O. broj 292 od 7. V u 24.00
      č. produžavaju sa energičnim gonjenjem neprijatelja u pravcu Maribora i
      Rogateca, opštim pravcima:
      – 16. divizija pravcem: Krapinske Toplice – Rogatec – Slov. Konjice.
      – 17. divizija opštim pravcem: Krapina – Đurmanec – Rogatec – Lušečka Vas – Slov. Bistrica.
      – 40. divizija pravcem: Hum – Lepoglava – Kozminci – Ptujska Gora – Pragersko.
      – 12. divizija opštim pravcem: Ivanec – Jazbina – Lancova Vas (preko Kozminaca) – Sv. Lovrenc – Orehova Vas.

      – 36. divizija opštim pravcem: s. Ladanje (zapadno od Varaždina) –
      Solini – Bedenec – Višnjica – Jazbina – Leskovec – područje južno od
      Maribora.
      – 51. divizija opštim pravcem: Varaždin – Ptuj – Maribor.

      Na našem desnom krilu, na sjevernoj strani Drave, jedinice I Bugarske
      armije, prema naređenju maršala Tolbuhina, vrše pokret ka zapadu do
      linije Maribor – Lajbnic.
      Na levom krilu jedinice I i II Armije u svom napredovanju vode bitku za sam Zagreb.

      2.) RAZVOJ OPERACIJA

      /…/
      14. maja 1945.
      Protekle noći i tokom dana u području Dravograda vode se borbe nesmanjenom žestinom.

      Prije podne uspelo je našim snagama razbiti neprijatelja i potisnuti ga
      sa područja Dravograda i proširiti mostobran za oko 3 km, te povratiti
      Poljanu i Guštanj. Dok je jedan dio snaga 51. divizije nastavio sa
      pritiskom na tom pravcu, dotle je drugi dio snaga te divizije hitno
      upućen preko Labuda, da odstupajućim neprijateljskim snagama zatvori put
      ka Blajburgu, u čijem području su bile engleske jedinice, što je i
      uspelo.
      12. divizija čim je pristigla u područje Dravograda upućena
      je preko Labuda za Blajburg, radi šireg opkoljavanja neprijateljske
      grupacije u tom prostoru sa sjevera i zapada.
      U prostoru St. Ilj –
      Misljina – Pušnik 17. divizija u žestokim borbama razbila je
      neprijateljsku odbranu i do podne oslobodila Sl. Gradec, a potom
      napredujući ka Dravogradu u toku dana izbila do Bukovske Vasi, i spojila
      se sa 51. divizijom. U ovim borbama neprijatelj je pretrpio teške
      gubitke. Ubijeno preko 1.500, a zarobljeno preko 7.000 neprijateljskih
      vojnika.
      Glavnina 16. divizije jutros je kamionima upućena pravcem:
      Celje – Ljubljana – Kranj, da preko Jezerskog, Ajzenkapelja, Izberndorfa
      obuhvati neprijateljsku grupaciju kod Blajburga sa zapada i onemogući
      joj probijanje ka Celovcu.
      Prema obaveštenjima IV Operativne zone,
      njihove četiri brigade zaposjele su mostove na Dravi kod Rudena,
      Velikovca, Grafenštajna i Celovca. Na taj način, neprijateljska
      grupacija na prostoru Drava – Dravograd – Sl. Gradec – Guštanj –
      Jezersko – Blajburg potpuno je opkoljena.
      Neprijatelj pretrpjevši
      teške gubitke u borbama vođenim posljednjih dana, sa svih strana
      opkoljen i bez ikakve mogućnosti snabdevanja prisiljen je na predaju.
      Samo toga dana predalo se preko 20.000 ustaša i domobrana sa oficirima,
      među kojima je bilo više ratnih zločinaca. Razoružavanje ove grupe vrši
      se na dravogradskom mostu. Sa ovom neprijateljskom grupom oslobođeno oko
      4.000 građanskih lica /djece, žena i službenika/.

      15. maja 1945.

      Jednovremeno sa razoružavanjem neprijateljske grupacije kod Dravograda
      otpočele su naše snage sa taktičkim opkoljavanjem posljednje
      ustaško-četničke grupacija /preko 30.000 vojnika i oficira sa preko
      20.000 građanskih lica/ na sektoru Poljana – Blajburg. Pod snažnim
      pritiskom koncentričnog okružavanja naših snaga i ova grupacija
      primorana je na predaju zajedno sa svojim rukovodstvom, među kojima se
      nalazi 12 ustaških generala, četničko vodstvo i crnogorska četnička
      vlada. Sa ovim je završena ova historijska bitka naše Armije za konačno
      oslobođenje naše zemlje, uništenjem žive sile Paveličeve
      ustaško-domobranske vojske, kao i razbojničkog ustaškog aparata. U
      posljednjem momentu sprečeno je ustaško-četničkim bandama bježanje iz
      zemlje i predavanje Englezima i ako su oni s njima već bili počeli sa
      pregovorima.
      Ovoga dana prestao je svaki organizirani otpor neprijatelja ispred fronta naše Armije.