Pratite nas

BiH

Rezolucija bošnjačkih stranaka je protudaytonska, protuustavna i protueuropska

Objavljeno

na

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine uputio je otvoreno pismo zastupnicima Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH povodom usvajanja „Rezolucije o osudi inicijativa za federalizaciju BiH i njenih entiteta s ciljem etno-nacionalnih podjela i snaženje separatističkih tendencija“. Pismo koje je potpisao predsjednik Glavnog vijeća HNS-a BiH Božo Ljubić prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Obraćamo vam se povodom činjenice da je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH 21. ožujka 2017. godine bez nazočnosti i sudjelovanja zastupnika hrvatskih stranaka, tj. članica Hrvatskog narodnog sabora BiH, usvojio „Rezoluciju o osudi inicijativa za federalizaciju BiH i njenih entiteta s ciljem etno-nacionalnih podjela i snaženje separatističkih tendencija“ (u daljem tekstu „Rezolucija“). Rezoluciju smatramo po više osnova suprotnom duhu i slovu Ustava BiH, te izrazito štetnom po primjenu europskih vrijednosti u našoj zemlji, stabiliziranje njezinog kronično nestabilnog političkog života, poboljšanje međunacionalnih odnosa i proces pristupanja BiH Europskoj uniji. Razloge takvog našeg stajališta navodimo taksativno:

  1. Rezolucija je antidaytonski i antiustavan čin jer negira temeljno načelo Daytonskog sporazuma i natkrovljujuće načelo Ustava BiH, načelo konstitutivnosti naroda

Rezolucijom se pozivaju potpisnice Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH na poštivanje i dosljednu primjenu njegovih odredbi, ali se potpuno ignorira Aneks IV tog Sporazuma, tj. Ustav BiH, čija Preambula koja nedvojbeno definira da su donositelji Ustava, a time i nositelji državnog subjektiviteta BiH „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine“. Podsjećamo da su ove odredbe Preambule naknadno i nedvojbeno potvrđene Odlukom Ustavnog suda BiH U 5/98-III iz 2000. godine, u kojoj nedvojbeno stoji da „Označavanje u Preambuli Ustava BiH Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih, mora biti shvaćeno kao jedan natkrovljujući princip ustava BiH kojim se entiteti moraju u potpunosti povinovati prema članu III/3.(b) Ustava BiH“, kao i Odlukom Ustavnog suda BiH U 23/14 iz 2016. godine koja također daje pun legitimitet ustavnom konceptu konstitutivnih naroda, te upućuje i na puno poštivanje njihovih prava u domeni legitimnog i demokratskog političkog zastupanja.

S obzirom da je Rezolucija antidaytonski i antiustavan čin, podsjećamo vas da je rušenje ustavno-pravnog poretka ne samo politički neprihvatljivo nego i zakonski kažnjivo djelovanje.

  1. Rezolucija produbljuje međunacionalne podjele, provodi unitarističku, nacionalističku velikobošnjačku agendu i promovira entitetsku državnost

Već sama činjenica da su za Rezoluciju glasovali zastupnici svih bošnjačkih stranaka u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, a njezinom usvajanju se protivili zastupnici svih hrvatskih stranaka, u potpunosti dezavuira njezinu deklariranu namjeru osude nacionalnih podjela. Usvajanje Rezolucije je, naprotiv, osnažilo i produbilo nacionalne podjele, te još jednom nedvojbeno pokazalo da se bošnjačke stranke zalažu za unitarističku, a hrvatske za federalističku agendu. S obzirom na činjenicu da je Ustav BiH federalistički ustav par excellence, bošnjačke su stranke, stoga, po tko zna koji put zauzele poziciju izravno suprotnu načelima Ustava BiH.

S obzirom da je Zastupnički dom Parlamenta FBiH samo jedna komponenta zakonodavne vlasti, i to samo jednoga od entiteta BiH, usvajanje Deklaracije s postojećim tekstom i pretenzijama, te namjera njezinog slanja inozemnim institucijama jasno pokazuje namjere donositelja Rezolucije da entitetu Federacija BiH dodijele državne karakteristike i ovlasti.

  1. Rezolucija se izravno protivi politici EU prema BiH i dovodi u pitanje europski put BiH

Inicijativa za usvajanje Rezolucije potekla je neposredno po usvajanju Rezolucije Europskog parlamenta od 15. veljače 2017. o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2016. (2016/2313(INI)). S obzirom da se u Rezoluciji Europskog parlamenta eksplicitno navodi „….da BiH neće biti uspješna kandidatkinja za članstvo u EU-u dok se ne uspostave odgovarajući institucijski uvjeti; poziva sve političke vođe da rade na uvođenju nužnih promjena, uključujući reformu izbornog prava, uzimajući pritom u obzir načela iznesena u ranijim rezolucijama, kao što su načela federalizma, decentralizacije i legitimnog zastupanja,…“ Rezolucija Zastupničkog doma koja se i na principijelnoj razini protivi načelima federalizma izravno je suprotstavljena Rezoluciji Europskog parlamenta, što izravno ugrožava perspektive daljnjeg puta BiH prema članstvu u EU.

  1. Rezolucija negira postojeći ustavni ustroj BiH i zagovara ustroj na načelima suprotnim i duhu i slovu Ustava BiH

Rezolucija spominje federalizaciju BiH i njezinih entiteta kao proces koji treba osuditi i spriječiti, iz čega bi se moglo zaključiti kako niti BiH kao država niti bilo koji od njezinih entiteta danas nisu federalno ustrojeni, odnosno kao postojeći Ustav BiH ne sadržava federalističke elemente i načela. To je ne samo netočno, nego u oštroj suprotnosti s postojećim ustavnim ustrojem zemlje, s obzirom da institucionalna struktura BiH s njezinim dvodomnim predstavničkim tijelom i nacionalnim paritetom u strukturi nekih među ključnim tijelima vlasti već predstavlja izrazito prepoznatljiv primjer federalnog ustroja. U slučaju entiteta Federacija BiH njegov je federalni karakter neporecivo potvrđen ne samo njegovim ustavnim ustrojem, već i službenim ustavnim imenom, te je plašenje javnosti navodno predstojećom i prijetećom federalizacijom bilo tog entiteta bilo cijele BiH ne samo štetan već i apsurdan čin.

Stoga, osporavajući federalistička načela i na njima temeljen ustroj BiH, Rezolucija zagovara antifederalistička, odnosno unitaristička načela ustroja i uređenja, suprotno i duhu i slovu Ustava BiH.

  1. Rezolucija promatra konstitutivne narode kao zatvorene etničke zajednice

U BiH doista postoji etnička supremacija, suprotna duhu vremena u kojem živimo i europskim, pa i univerzalnim demokratskim vrijednostima. Mi, međutim, suprotno vašim stavovima iznesenim u Rezoluciji, izvor te supremacije ne vidimo u federalizmu, već u negiranju federalističkih načela, prije svega u primjeni načela „pripadničke demokracije“ pri izboru članova Predsjedništva BiH. To načelo je utemeljeno na shvaćanju konstitutivnih naroda kao zatvorenih etničkih zajednica kojima pojedinac mora osobno pripadati kako bi se mogao kandidirati za određene dužnosti. Takvoj retrogradnoj i antieuropskoj praksi mi suprotstavljamo primjenu načela suvremene, predstavničke demokracije, u kojoj za dolazak na bilo koju dužnost namijenjenu političkom zastupanju konstitutivnih naroda mora biti presudna većinska izborna volja glasača koji se na službenom popisu deklariraju kao pripadnici tih naroda. Konstitutivni narodi pri tomu moraju biti shvaćeni kao otvorene nacionalne zajednice u koje pojedinci neovisno o svojoj etničkoj pripadnosti slobodnom voljom mogu u političkom smislu stupati i iz njih istupati, te iz toga povlačiti pravo glasa za određena tijela vlasti sukladno zakonskim procedurama.

  1. Rezolucija želi održati i pojačati nacionalnu supremaciju (prevlast, dominaciju) Bošnjaka nad Hrvatima u FBiH

Nacionalna supremacija koja se spominje u Rezoluciji definitivno postoji u BiH, ali se ona ogleda prije svega u institucionaliziranoj mogućnosti da Bošnjaci izaberu hrvatskog člana Predsjedništva BiH čak i u slučaju da svi Hrvati u FBiH glasuju za drugog kandidata, te da zastupnici županijskih skupština izabrani glasovima Bošnjaka izaberu dvotrećinsku većinu izaslanika u klubovima Srba i Ostalih, te trećinu izaslanika u Klubu Hrvata Doma naroda Parlamenta FBiH. Time je Federacija BiH, de facto, pretvorena u bošnjački entitet, odnosno entitet s bošnjačkom dominacijom. Rezolucija, načinom usvajanja potvrđuje spomenutu dominaciju Bošnjaka nad Hrvatima u FBiH.

Ustavno-pravna teorija i politička praksa nedvojbenu su pokazale da svi oblici nacionalne supremacije u pojedinim dijelovima, pa i u cijeloj BiH, postoje upravo zbog nedosljedne primjene i izigravanja Ustavom propisanih federalističkih aranžmana, a ne zbog samog federalističkog karaktera tih aranžmana, kako se implicira Rezolucijom. Namjera Rezolucije, stoga, nije ukidanje nego jačanje nacionalne supremacije, i to u prvom redu Bošnjaka nad Hrvatima u Federaciji BiH. O tome, među ostalim, zorno svjedoči i činjenica da su Rezoluciju podržali svi nazočni zastupnici svih bošnjačkih stranaka, a odbacili i bojkotirali svi nazočni zastupnici svih hrvatskih stranaka u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

  1. Rezolucija ruši hijerarhiju, ovlasti i nadležnosti tijela vlasti u BiH

Zastupnički dom Parlamenta FBiH zahtjeva od Predsjedništva BiH i Ministarstva vanjskih poslova BiH da Rezoluciju upute inozemnim tijelima, premda niti jedno od ta dva tijela državne izvršne vlasti ne podnosi političku odgovornost Zastupničkom domu Federacije. Ukoliko ste kao zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH željeli u ime svoga entiteta poslati zahtjev državnim izvršnim tijelima ovlaštenim za vođenje vanjske politike, da Rezoluciju proslijede inozemnim akterima, logično bi bilo da ste prije toga usuglasili tekst Rezolucije s kolegama iz druge polovine vrhovnog entitetskog zakonodavnog tijela, tj. iz Doma naroda Parlamenta FBiH. Rezolucijom se, doduše, predlaže ostalim tijelima zakonodavne vlasti na razini oba entiteta i države BiH da usvoje isti tekst, ali ste odbili sačekati svoje kolege iz drugih parlamentarnih tijela da to i urade prije upućivanja zahtijeva državnim vlastima, stavivši ih time pred svršen čin. Ovakvim postupkom se Predsjedništvu BiH i MVP-u BiH sa zahtjevom obratio samo jedan dio entitetske zakonodavne vlasti, te oni takav zahtjev mogu jedino odbiti, bez ikakvog utemeljenja da se zbog toga pozovu na političku odgovornost. U suprotnom bi čak mogli s pravom biti optuženi za rušenje ustavnog poretka BiH, tj. za davanje supremacije vašem domu nad svim ostalim tijelima državne i entitetske zakonodavne vlasti.

Uslijed svih pobrojanih razloga, pozivamo sve zastupnike bošnjačkih stranaka u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH da povuku Rezoluciju. Ukoliko se našem zahtjevu žurno ne iziđe u susret postarat ćemo se da o antidaytonskom, antiustavnom,  antieuropskom, nedemokratskom, unitarističkom i hegemonističkom karakteru čina usvajanja Rezolucije obavijestimo sva nadležna tijela Europske unije i njezinih članica, te poduzeti odlučne političke mjere u cilju zaštite Daytonskog sporazuma i Ustava BiH, europskog puta, te hrvatske konstitutivnosti i jednakopravnosti.

dr. Božo Ljubić

Predsjednik Glavnog vijeća HNS BiH

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori
Komentiraj

BiH

Božo Ljubić: Belgijski model, kojeg za BiH predlaže Asdown i sam sam bezbroj puta zagovarao

Objavljeno

na

Objavio

Božo Ljubić: Belgijski model, kojeg za BiH predlaže Asdown i sam sam bezbroj puta zagovarao

Ovakva Bosna i Hercegovina je najveći problem svojim građanima bez obzira kojoj naciji pripadaju

Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog Narodnog Sabora BiH i zastupnik u Hrvatskom saboru dr. Božo Ljubić smatra izuzetno važnim što je u tako važnoj zemlji, kao što je Ujedinjeno kraljevstvo i u tako važnoj instituciji, kao što je Dom lordova raspravljano o BiH, pri čemu je bivši visoki predstavnik u BiH lord Paddy Ashdown kazao upravo ono na što već godinama upozoravaju hrvatski političari u BiH, da je Bosna i Hercegovina disfukcionalna država i da će se raspasti bez ustavnog preuređenja. Uz to, lord Ashdown kao riješenje za BiH predložio je belgijski model, kojeg godinama predlažu upravo Hrvati.

-Ovakva Bosna i Hercegovina je najveći problem svojim građanima bez obzira kojoj naciji pripadaju ali kao što vidimo iz zbivanja u BiH i oko BiH zadnjih godina pa i zadnjih dana, da spomenem samo aferu nezakonitog prisluškivanja vlastitih i susjednih dužnosnika, ona sve više postaje problem za susjedstvo a time i za Europu, kaže dr. Ljubić za Hrvatski Medijski Servis.

Ono što se moglo čuti u više navrata u ovoj debati lordova je to što su oni Bosnu i Hercegovinu okarakterizirali kao distopijsko društvo i državu. Ljubić kaže kako mi koji živimo tu realnost u BiH na svojoj koži osjećamo što to znači.

-Lord Asdown se ne zadržava na konstataciji stanja već kao netko tko je u stanju problem Bosne i Hercegovina malo „dublje zagrebati“, predlaže i put rješenja i s time se potpuno slažem. Naravno ne i sa svime što je uradio i ostavio kao nasljeđe svog mandat u BiH, kaže dr Ljubić.

Predsjednik GV HNS BiH dr Božo Ljubić: Slažem se s Peddy Ashdownom kako je potrebno da se taj proces odvija uz pomoć SAD-a i EU uz sudjelovanje susjednih država Hrvatske i Srbije

I sam je, veli, nebrojeno puta, o tome govorio, spominjući Belgiju kao najbliži model za državno uređenje Bosne i Hercegovine.

-Ja, koji nisam politolog, to bih definirao kao dvodimenzionalnu Federaciju tj. federaciju teritorijalnih jedinica-entiteta, republika…- u kojima bi, svaki, jedan od tri naroda bio većina te drugu dimenziju federalizma tj. federaciju tri zajednice, od kojih svaka ima vlastiti kulturni, religijski i jezični identitet, što bi omogućilo svakom od tri naroda da u potpunosti realiziraju svoj identitete bez obzira, da li će živjeti u entitetu(republici) vlastite ili heteroetničke većine, kaže Ljubić.

Ono gdje se još slaže s Peddy Ashdownom je potreba da se taj proces odvija uz pomoć SAD-a i EU uz sudjelovanje susjednih država Hrvatske i Srbije, kao potpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma.

On smatra kako je ova debata britanskih lordova bila važna.

-Iako, nitko od sudionika nije eksplicitno to ustvrdio, iz sadržaja debate nalazim potvrdu za svoju tezu, koju treba uporno ponavljati našim partnerima iz EU i SAD kao i susjedima; pokušaj zadržavanja statusa quo je za Bosnu i Hercegovinu i sve nas mnogo veći rizik nego poduzimanje korjenite ustavne reforme.

Lordovi uzburkali duhove zbog izjava da BiH prijeti raspad

facebook komentari

Nastavi čitati

BiH

Prisluškivanje gospodarstvenika bio je očito paravan da bi se motrilo poteze političara

Objavljeno

na

Objavio

U skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH i Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, Sud bi povrijedio navedene zakone ukoliko bi odgovarao na pitanja koja su postavljena”.

Tako su iz Suda BiH odgovorili na naše pitanje o tome je li Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) ove zemlje prisluškivala i pratila političke dužnosnike i gospodarstvenike iz Hrvatske i BiH da bi spriječila “ekonomsko podrivanje zemlje”, što je ustvrdio ministar sigurnosti Dragan Mektić, piše VečernjiList

Tjednik Nacional objavio je da agenti OSA-e, kojom upravlja Osman Mehmadagić Osmica, blizak suradnik vladajuće bošnjačke obitelji Izetbegović, prisluškuju gospodarstvenike, ali i državni vrh Hrvatske vezano za Agrokor i Konzum, Aluminij iz Mostara i njegovu privatizaciju te Elektroprivredu Herceg Bosne. Doznaje se da su upravo na meti bili i direktori Konzuma BiH, Velproa, Aluminija, a onda preko njih Vladin povjerenik Ante Ramljak, ali i potpredsjednica Vlade te ministrica gospodarstva Martina Dalić, a onda po logici stvari i sam premijer Andrej Plenković.

Prisluškivanje gospodarstvenika bio je očito paravan da bi se motrilo poteze političara. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić ustvrdio je da nije znao za tajne operacije OSA-e. – Činjenica jest da je u posljednje vrijeme jako velik pritisak na Hrvate u BiH, posebice na one koji obnašaju dužnosti na različitim razinama. OSA se ne smije miješati u takve aktivnosti jer ćemo svi platiti cijenu tih zloporaba. OSA nije privatna institucija, nego institucija BiH koju financiraju porezni obveznici – rekao je Krešić. Najspornije su tvrdnje koje je iznio Večernjakov sugovornik, bivši obavještajni djelatnik, da unutar struktura još uvijek postoje parastrukture nekadašnje bošnjačke tajne službe AID-a, kao i srpske službe pod nadzorom vladajućih stranaka. Sve donedavno bošnjačka politika u BiH pod svojim nadzorom imala je sve alate represivnog aparata, od toga da bi izabranu metu prisluškivala OSA, “hapsila” stranačka policija, optužnicu podizali podobni tužitelji i presuđivali suci po mjeri.

U sadašnjoj su strukturi OSA i Federalna uprava policije (FUP) stranački aparat SDA. Smjenom glavnog državnog tužitelja Gorana Salihovića i predsjednice Suda Meddžide Kreso doslovno je prekinuta ta nit od kompromitiranja dužnosnika preko namještanja dokaza do osude. U posljednje dvije godine u više navrata pokušavalo se na različite načine kompromitirati hrvatske dužnosnike, a ponajprije je meta bio hrvatski lider u BiH Dragan Čović – od pokušaja da ga se poveže s ubojstvom doministra unutarnjih poslova Joze Leutara, zatim s korupcijskom aferom smijenjenog direktora Uprave za neizravno oporezivanje Kemala Čauševića do tvrdnji da su njegovi suradnici povezani s otmicama ili tvrdnje da su Hrvati u BiH zagovornici ruske strane, a protiv članstva u NATO-u i EU…

Posljednja afera izašla je na vidjelo kada je BiH na vrhuncu kriza u odnosima bošnjačkih i hrvatskih stranaka, kao i dužnosnika SDA Bakira Izetbegovića i HDZ-a BiH Dragana Čovića o izmjenama sudbonosno važnih odredbi Izbornog zakona BiH koje bi trebale dovesti do jednakopravnosti bh. Hrvata, te prepucavanja predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i bošnjačkog vodstva o opasnostima od radikalnih islamista i njihova broja u zemlji.

Bošnjačka strana odbacila je prijedloge o izmjenama Izbornog zakona kako bi nastavili političko nasilje nad malobrojnijim Hrvatima po receptu Srba u bivšoj Jugoslaviji. I to upravo u vrijeme kada administracija SAD-a pokazuje ambicije da mijenja Daytonski sporazum da bi se i riješilo hrvatsko pitanje. Kako bi političko Sarajevo to spriječilo, kroz obavještajno podzemlje bh. Hrvate prikazuje se kao rusku ekspozituru.

 

facebook komentari

Nastavi čitati