SOHV upozorava na kršenje zakona i odluke ustavnog suda

0
-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Trg svetog Marka 4
10 000 Zagreb
-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Trg svetog Marka 2
10 000 Zagreb
Predmet: Provedba odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-VIIR-4640/2014 od 12. kolovoza 2014. g.
bosnjakOd Vlade Republike Hrvatske tražimo poštivanje odluke U.s., prekid daljnjih postavljanja dvojezičnih/dvopisanih ploča te uklanjanje postavljenih.
Dobiveno vrijeme treba iskoristiti za otklanjanje uzroka ovih prijepora koji već duže vrijeme destabiliziraju prostor i unose nemir među ljude i zajednice Grada Vukovara. Vukovar naprosto više ne može podnijeti neriješene probleme i odnose te biti njihov talac.
Također, radi izbjegavanja daljnjih incidentnih situacija koje izaziva nezakonito i nasilno, uporno postavljanje ćiriličnih ploča te sama najava ponovnog postavljanja istih na zgradama državnih tijela i ustanova na području Grada Vukovara, molimo Ustavni sud RH da temeljem odredbi članka 31. stavak 4. i 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 49/02.) dodatno i žurno precizira način provedbe svoje odluke od 12. kolovoza 2014.g., obveze Vlade Republike Hrvatske kao i obveze Gradskog vijeća Grada Vukovara u provedbi te odluke.
Navedena odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske je objavljena u „Narodnim novinama” i stupila je na snagu 28. kolovoza 2014. godine.
Navedena odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske nedvojbeno implicira da Vlada RH ne smije postavljati dvojezične ploče u Vukovaru prije nego što Gradsko vijeće Grada Vukovara donese odluku o tome jesu li ispunjene zakonske pretpostavke za primjenu službene dvojezičnosti na cijelom ili dijelu područja Grada Vukovara te u kojem će se opsegu primjeniti ili neće primjeniti pojedina individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma, kao i javnopravne obveze tijela državne i javne vlasti između onih navedenih u Zakonu o službe noj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina.
Vlada Republike Hrvatske, nažalost, nije ni do danas (dva mjeseca od stupanja na snagu naprijed navedene odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske), ispoštovala tu odluku i izdala nalog za skidanje nezakonito postavljenih dvojezičnih ploča sa zgrada državnih tijela i ustanova na području Grada Vukovara i o ponovnom postavljanju ranijih ploča na hrvatskom jeziku i pismu latinici sve dok Gradsko vijeće Grada Vukovara, u skladu s naprijed navedenom odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, ne pristupi usklađivanju Statuta Grada Vukovara s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i ne donese izmjene Statuta Grada Vukovara koje odgovaraju životnim i činjeničnim okolnostima u Gradu Vukovaru.
Ustavni sud Republike Hrvatske je u točki III. izreke svoje odluke broj: U-VIIR-4640/2014 od 12. kolovoza 2014. g. („Narodne novine“ broj: 104/14.):
-obvezao Gradsko vijeće Grada Vukovara “da u roku od jedne godine od dana objave te odluke u “Narodnim novinama”, vodeći se člankom 6. Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj:51/00. i 56/00-ispr.), a u duhu članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj: 155/02., 47/10.- odluka USRH, 80/10. i 93/11. – odluka USRH), u Statutu Grada Vukovara izrijekom propiše i uredi, za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja Grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma te javnopravne obveze tijela državne i javne vlasti između onih navedenih u Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj:51/00. i 56/00.- ispr.), za koje smatra da odgovaraju životnim činjenicama i faktičkim okolnostima u Gradu Vukovaru, i to u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda koje izviru iz, još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom 90-ih godina 20. stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara;”
-obvezao Vladu Republike Hrvatske “da u roku od jedne godine od dana objave te odluke u”Narodnim novinama” uputi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj:51/00. i 56/00.-ispr.) u kojima će urediti prikladan pravni mehanizam za slučajeve kad predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave ne provode obveze iz Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ( “Narodne novine”, broj: 51/00. i 56/00.-ispr.), odnosno opstruiraju njegovu provedbu;”
-odredio da “u razdoblju do donošenja izmjena i dopuna Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ( “narodne novine”, broj:51/00. i 56/00. -ispr.) nadležna državna tijela neće provoditi taj zakon na području grada Vukovara uporabom prisilnih mjera.”, priopćeno je iz stožera SOHV.

facebook komentari