Pratite nas

Vijesti

Špekulacije oko devete Međugorske tajne po Ronald L. Conteu Jr.

Objavljeno

na

Špekulacije oko devete Međugorske tajne po Ronald L. Conteu Jr. Idemo vidjeti što govori i DRŽE LI MU PRETPOSTAVKE VODU?

Napomena autora: 

„Please understand that my writings about the future are speculative eschatology, based on study and interpretation, not based on knowledge that is absolute or certain“.

4 Svjetski Rat, što je šesti pečat, sveopći nuklearni rat između SAD (sa svojim saveznicima) i arapsko – muslimanskih ekstremista sa svojim nacijama i na okupiranim teritorijima ( na primjer golemi teritorij koji su osvojili u 3 Svjetskom ratu).

Špekulacije oko devete Međugorske tajne po Ronald L. Conteu  Jr. Idemo vidjeti što govori i DRŽE LI MU PRETPOSTAVKE VODU?Kad: 4 Svjetski rat traje oko tri i pol do četiri godine.

Tko i Gdje: SAD i Europa će biti najteže pogođeni, zajedno sa arapsko-muslimanskim nacijama Bliskog Istoka i sjeverne Afrike. Ali ni Rusija ni Kina nisu ni na jedan bitan način umiješane u nuklearni sukob.

Zašto: Sjedinjene Američke Države čine prvi udar zato jer su ekstremisti zadobili kontrolu nad velikim brojem nuklearnih interkontinentalnih balističkih projektila i namjeravaju ih upotrijebiti (misleći uništiti sve one koji se protive njihovom ekstremnom verzijom Islama) i zbog toga što ekstremisti ubijaju milijune krščana (osma tajna) na okupiranim teritorijima sa namjerom da pobiju sve krščane koji se odbiju obratiti na islam.

4 Svjetski Rat

Na rat su iznimno utjecali događaji prošlih tajni. Upozorenja i Čuda su muslimanskim ekstremistima ( ne onim predanim pobožnim muslimanima) usadili dubok strah od krščanstva i od njegovih čuda, znamenja, proročanstava i naukovanja. Njihov uspon  3 Sv.ratu im je stvorio aroganciju i obijest zbog kojeg misle da mogu ovladati čitavim svijetom. Muslimani odavno imaju proročanstvo da će islam osvojiti Europu.

Također imaju proročanstvo da će islam osvojiti svijet: tako da ekstremisti misle da će pobijediti u ovom sljedećem ratu. (Neće pobijediti)
Progon krščana pokazao ekstremistima da ne mogu koristiti represiju i progon da bi nametnuli obračenje na islam i odvukli ljude od krščanstva

 Ujedinjenje svih krščana u jednu Katoličku Crkvu  i odlučnost vjernih kršćana da trpe i umru, radije nego da napuste vjeru, i uspjeh 3 Koncila opet ekstremistima usađuje dubok strah od krščanstva.
Stoga odlučuju pobiti sve krščane na okupiranom teritoriju koji se odbiju obratiti na islam. Ovo veliko mučeništvo krščana je osma tajna. Poduzimaju pogrom, sustavno istrebljenje kršćana u nacijama koje kontroliraju. Iako će mnogi kršćani otpasti od vjere zbog svih poteškoća koje će ih zadesiti, broj vjernih krščana će, još tada, biti velik.
SAD sa svojim saveznicima je u nedoumici što učiniti. Sada znaju da su ekstremisti zadobili kontrolu nad mnogim nuklearnim interkontinentalnim balističkim projektilima (atomsko-hidrogenski tip). Ne vide način za započeti učinkovit konvencionalni rat. Ekstremsti su čvrsto utvrdili svoj teritorij i imaju vrlo velik broj snaga. SAD i njegovi saveznici imaju zapreku što su tisućama kilometara daleko od okupiranih teritorija. Bilo kakav konvecionalni napad od strane SAD i saveznika bi uzrokovao protunapad sa nuklearnim projektilima. Ali SAD i saveznici su nevoljni koristiti atomsko-hidrogensko naoružanje (osnovano na plutoniju ili uranu) u prvom udaru jer bi rezultirajuće radioaktivne padavine pobile milijune nedužnih ljudi čak ako bi se i gađali samo vojni ciljevi. Ipak, organizirani pokolj krščana na okupiranim teritorijima se uvečava do nepodnošljivih i nezamislivih razmjera. I prijetnja direktnog i neisprovociranog nuklearnog udara od strane ekstremista je očita.

Nadalje, muslimanski ekstremisti će nastojati uništiti krščane na cijelom svijetu, tako da bi mogli nametnuti svoju ekstremnu verziju islama kao jedine religije na svijetu i da mogu zadobiti moč nad svim nacijama (oni misle da je to njihova sudbina). S obzirom da su prije koristili nuklearno oružje protiv velikih gradova (New York, Rim), poubijali milijune krščana i sada imaju kontrolu nad velikim brojem nuklearnih KBM-a, prijetnja je ozbiljna i neos****a. Njihova odluka je da potpuno unište krščanske nacije, a osobito one moćne, poput SAD.

Ako SAD ne reagiraju, milijuni krščana će i dalje biti ubijani na okupiranim teritorijima. Ekstremisti će zadovoljno započeti masovni nuklearni napad na SAD i druge nacije u nakani da unište krščanstvo, tako je dubok njihov strah od Vjere i tako velika njihova žudnja za moći. Da, bit će opijeni od moći i željeti će osvojiti i kontrolirati čitav svijet. Jedina opcija je preventivni nuklearni udar SAD-a sa novim oružjem koje je razvijeno tokom međuratnog perioda: čisto hidrogensko oružje (PFW eng. Pure fusion weapon). Ovo oružje postiže nuklearnu fuziju bez razbijanja atoma; radioaktivni materijal je nepotreban, a radijacija je skoro ravna nuli. Također, takvo oružje se može napraviti sa manjom količinom eksploziva, tako da se eksplozija može ograničiti na manje područje. Koristeći ovo oružje, SAD će moći uništiti veliki broj KBM-a koje posjeduju ekstremisti, ali samo ako SAD prve napadnu sa hidrogenskim oružjem (PFW).

Odluka o tome ići ili ne ići u rat, nije ništa drugo doli odluka o tome da li prvi započeti ili ne, masovni nuklearni napad koristeći nove (nedovoljno testirane) bombe (PFW). Nema druge vidljive opcije.

Bilo kakav napad sa konvecionalnim snagama bi neposredno uzrokovao nuklearni protunapad od strane ekstremista na SAD u saveznike. Ali neki sumnjaju u moralnost ovakvog prvog udara od strane SAD-a. Srećom, uspjeh katoličkog krščanstva koji toliko plaši ekstremiste je svijetionik za SAD i saveznike. Na odluku SAD uvelike utječe veliki katolički vladar i Papa Rafael.

Napad je samo djelomično uspiješan.Ekstremisti su uspjeli lansirati protunapad.Koliko će uspješni biti-nesigurno je.SAD i saveznici će u svojoj razboritosti razviti metode za presretanje takvih projektila i postaviti takve kapacitete na masovnoj razini, međutim, ne znam koliko će oprezni biti. U svakom slučaju, neprijatelj će lansirati nebrojene projektili. 4 Sv.rat je vrlo okrutan, najokrutniji rat u svjetskoj povijesti. Milijuni i milijuni ljudi će izginuti. Nebrojeni gradovi će biti uništeni u potpunosti. Nuklearna radijacija od protivnikovog atomsko-hidrogenskog oružja će biti razarajuća. Milijuni preživjelih će pobijeći iz gradova u planine i brda bez dostatne hrane, vode ili utočišta.

Opis ovog rata u knjizi Otkrivenja je odgovarajući:

Deveta tajna u Sv. Pismu

(Otkrivenje)

6. 12 I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv.
6. 13 I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar.
6. 14 Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta.
6. 15 Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u spilje i pećine gorske
6. 16 govoreći gorama i pećinama: » Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve.
6. 17 Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!«

Velik potres bi mogao biti pravi potres, ali to bi se moglo i slikovito odnositi na učinak nuklearnih bombi na zemlji. Upućivanje na promjenu boje sunca i mjeseca znači da će biti nuklearna zima: toliko materijala će se uzdignuti do atmosfere od nuklearnih eksplozija da će se sunčeva i mjesečeva svjetlost zatamniti i izgledat će kao da mijenjaju boje.
Prikaz zvijezda koje padaju s neba se odnosi na nuklearne projektile koji su, kad eksplodiraju, vrući poput površine sunca. Slika smokvinog stabla je kao slika gljive od oblaka, što se odnosi na nuklearne eksplozije; smokve koje padaju predstavljaju projektile.

Redak 14 slikovito pokazuje da će učinci ovog nuklearnog rata biti globalni: sam rat nije globalan, samo njegovi učinci. Tada će zbog radijacije i radioaktivnih padavina, ljudi bježati u planine i brda. Zapaža se da ljudi priznaju da je ovaj događaj kazna Božja,Onoga koji sjedi na nebeskom prijestolju i od Jaganjca Isusa Krista.
Kako se rat razvija,koriste se mnoga nuklearna oružja.Međutim,ovo nije rat između SAD,Rusije i/ili Kine(kako su mnogi netočno predviđali).
U Međugorju i Garabandalu (Španjolska)Blažena Djevica Marija je rekla da neće biti svjetskog rata pritom misleći da neće biti globalnog rata uistinu,gdje su sve veće nacije umiješane,niti rat koji će zaratiti sve velesile jednu protiv druge.
Ovo je rat između SAD i njihovih saveznika i ekstremista koji su prethodno osvojili veče djelove Europu u prošlom ratu.Ta dva rata se nazivaju 3 i 4 svjetski rat,međutim,to su svjetski ratovi u određenom smislu.

Zbog prijetnje od neizbježnog nuklearnog napada od strane ekstremista i zbog ubijanja milijuna kršćana na okupiranim teritorijima,SAD i saveznici su prisiljeni ići u rat.
SAD prve započinju nuklearni udar protiv ekstremističkih arapskih snaga.Ovaj udar prati i napad konvecionalnim sredstvima;zrakom,kopnom i morem.Arapske snage uzvračaju nuklearnim napadom(koristeći visoko radioaktivna oružja).
Ovo je najrazorniji rat kojeg je čovječanstvo ikad vidjelo.Obje strane koriste mnoštvo nuklearnog oružja.Tijekom rata,ekstremisti koriste nuklearno oružje čak i unutar Europe,a protiv jednog ili više gradova kojeg drže saveznici.

Veliki vladar je istaknuti vojni vođa među saveznicima.On ima blagoslov Svetog Oca Pape Rafaela. Njegove snage su relativno male ali predane.Vojnici saveznika zovu u pomoć Boga,Njegove anđele i B.D.Mariju.Inače neće uspjeti.Imaju velikih uspjeha uz pomoć molitve i samoodricanja.Rat traje oko 3,5 do 4 godine.Saveznici pobjeđuju u ratu,osvajajući golemi teritorij otprije držan od arapsko-muslimanskih ekstremista,pobjeđujući ih čak i u njihovim nacijama,ali uz veliku i strašnu cijenu.Ubijanja kršćana prestaju,ali nuklearna radioaktivnost i nuklearna zima počinju.

Pečat Boga živoga

Negdje pri kraju 4 sv.rata,ostvaruju se događaji opisani u poglavlju 7 knjige Otkrivenja:

7.1 Nakon toga vidjeh:četiri anđela stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit ikojim drvećem.
7.2 I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga.On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru:
7.3 »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!«
7.4 I začujem broj opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih:stočetrdeset i četiri tisuće.

Pečat Boga živoga nije dan prije ovog vremena(osim jednom svećeniku iz Europe 199x)

Pečat je dan od anđela,ne od ljudi niti svećenika i nije rezultat pojedinih pobožnosti,molitava ili hodočašća.

Broj obilježenih osoba je simboličan-ne doslovan.Žene,muškarci i djeca će biti obilježeni.Neki židovi i muslimani će biti obilježeni;vidljivi znak pečata nije uvijek križ.Neće svi vjerni kršćani i svi vjerni sluge Božje biti obilježeni.Samo određene vjerne duše primaju pečat.Ne znam kako su odabrani od Boga,ali većina će biti katolički krščani .

Nakon 4 svjetskog rata

Mnogo ljudskih života je izgubljeno u ovom ratu i u pokolju krščana koji je prethodio ratu.Više života je izgubljeno nego u svim prethodnim ratovima zajedno.Saveznici pobjeđuju u ratu uz veliku cijenu.Mnogi gradovi su potpuno uništeni.SAD su sa velesile svedene na bijednu i jadnu naciju u stanju potpunog kaosa.Europa je oslobođena,ali smrt je svuda naokolo.
Cijeli svijet će plakati jao,jao,jao!
Sveti i mudri će željeti da veliki vladar vlada nad golemim teritorijem otprije okupiranog od strane ekstremističkih arapskih snaga.Ali lude svijeta će se protiviti toj ideji i ismijavati one koji vjeruju;mediji(ono što je ostalo od njih)će podržavati lude i govoriti protiv vladavine velikog vladara.
Čini se sigurnim i jasnim da se ta ideja,imati velikog vladara koji bi vladao nad golemim teritorijem prije držanog od strane ekstremista,neće dogoditi.Ali tada prvih šest trubalja sedmog pečata(što su događaji desete tajne)se ostvaruju. Tri dana tame

Izvor; 
http://www.catholicplanet.com/ Ipak, budimo strpljivi i pričekajmo http://glasbrotnja.net/religija/medugorje/deset-tajni

 

glasbrotnja.net

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori
Komentiraj

Vijesti

Sudac Mislav Kolakušić u intervjuu za Hrvatsku danas tvrdi: Lex Agrokor je protuustavan

Objavljeno

na

Objavio

Ivica Todorić nakon mjeseci šutnje obratio se javnosti i vrlo oštro kritizirao Vladu te zaprijetio tužbama, ali i otkrivanjem svoje istine. S obzirom na težinu optužbi protiv Vlade i hrvatske države, Hrvatska danas provjerila je kod istaknutog suca zagrebačkog Trgovačkog suda Mislava Kolakušića imaju li osnove neke od Todorićevih tvrdnji.

Je li lex Agrokor u skladu s Ustavom? Ako nije, zašto?

Njime su prekršene temeljne odredbe Ustava RH o pravu vlasništva, slobodi poduzetništva i jednakosti svih pred zakonom. Ustav kaže da se prava stečena ulaganjem katpitala ne mogu umanjiti zakonom, itd. Ova prava su utkana i u temelje europskog i međunarodnog prava. Zakonom se narušava temeljni princip jednakomjernosti namirenja vjerovnika, jer je uveo mogućnost da se pojedini vjerovnici namiruju u cijelosti i za stare i nove obveze, a drugi samo djelomično.

Može li Todorić povući svoj potpis (zakon ne bi bio aktiviran da on nije pristao na prinudnu upravu)?

Postupak je pokrenut i sada više nema nazad. Zakon je tako napisan da postupak nije mogao pokrenuti nitko drugi bez suglasnosti uprave dužnika. U ovaj postupak su nažalost uvučene i tvrtke povezane s Agrokorom koje ni po jednom kriteriju nisu ostvarivale uvjete za stečaj, a sada je založena njihova imovina i priča bi mogla završiti na način da stranci postanu vlasnici naših polja i pitke vode.

Todorić prijeti tužbama, kakve su mu šanse ako se obratu sudovima izvan RH? Koji bi mogli imati nadležnost? Postoje li slični slučajevi u EU ili šire?

Nisam upoznat sa sličnim slučajevima. Ni jedna ozbiljna demokratska država ne bi donijela tako loš zakon koji omogućuje da je svi tuže i da na kraju njeni građani bez ikakvog razloga snose posljedice. Svakako bi se mogao obratiti sudovima RH te Europskom sudu za ljudska prava pred kojim se ostvaruje i zaštita prava vlasništva pravnih osoba, odnosno poduzetnika.
Ova situacija neodoljivo podsjeća na Zakon o predstečajnim nagodbama koji je također pisan za vrlo uski krug poduzetnika kojima se omogućilo da otpišu dugove temeljem nepostojećih potraživanja, da bi im na kraju blade drugi oteli carstva. Dakle, oni koji su na početku bili skupa na kraju su se jako ljutili jedni na druge.

Ivica Todorić je još uvijek vlasnik Agrokora, a s time ima i sva vlasnička prava. Tko će u ovom slučaju nadoknaditi gubitke (izravne i neizravne) nastale za vrijeme prinudne uprave?

Upravo tako, nije došlo do promjene vlasništva, ali je došlo do promjena u pravu upravljanja, a to je bit samog vlasništva. Ovdje se radi o kompliciranim pravnim odnosima. Međutim, potrebno je istaknuti da nije donošen posebni zakon, već da su primjenjeni postojeći instituti predstečaja i stečaja, RH i njezini građani ne bi bili izloženi riziku dvostruke štete.

Može li imati utjecaja eventualni kazneni postupak prema Todoriću i pravomoćna presuda protiv njega na tužbe koje on pokrene pred sudovima izvan RH?

Pravomoćna presuda bi mogla imati značajan utjecaj u parničnim i arbitražnim postupcima iako ne i odlučujući.

facebook komentari

Nastavi čitati

Vijesti

Pero Kovačević: Kako je šaptom izbrisano kazneno djelo ugrožavanja državne neovisnosti

Objavljeno

na

Objavio

U važećem Kaznenom zakonu više nema kaznenog djela: “Ugrožavanje državne neovisnosti

Članak 137.

Građanin Republike Hrvatske koji pokuša Republiku Hrvatsku dovesti u položaj podređenosti ili ovisnosti prema kojoj drugoj državi, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. ”

Izbrisano je potiho, bez bilo kakve javne rasprave – da čak u obrazloženju nije navedeno zašto se i zbog čega ukida ovo kazneno djelo. Izbrisano je sračunato “složnim rukama” zastupnika SDP-a i HDZ-a, jer treba voditi računa o “svojim dužnosnicima”da jednog dana ne bi kojim slučajem bili odgovorni i odgovarali za svoja “djela”.
Eto,vidite -kad je riječ o zaštiti i sprečavanju kaznene odgovornosti njihovih bivših i sadašnjih dužnosnika odmah se slože.

facebook komentari

Nastavi čitati