Stožer za obranu hrvatskog Vukovara: Ne igrajte se institutom referenduma

0

Stožer za obranu hrvatskog Vukovara oglasio se kratkim priopćenjem u kojem je naglasio da se ne igraju referendumskim institutom jer se tako igraju sa vatrom, zasigurno misleći na Vladu RH i njene institucije što u priopćenju nije imenom pomenuto, ali se naravno podrazumjeva.

Naime SOHV je ostao uskraćen i konsterniran, jednako kao i onih 650.000 hrvatica i hrvata koji su podržali referendum o dvojezičnosti koji je provodio SOHV, sa stotinama volontera, da bi se na kraju cijele priče oko referenduma sve pravno urušilo na navodno loše postavljenom referendumskom pitanju te su na kraju svi pravnovaljani glasovi njih 650.000 “završili negdje u košu”, dok SOHV i dalje ustrajava na tezi da je njihovo referendumsko pitanje u skladu s Hrvatskim ustavom, što je Ustavni sud RH u svojoj, tvrde iz SOHV katastrofalnoj odluci potvrdio. To je urušavanje trodiobe vlasti i ustavnopravnog poretka, to je oduzimanje suvereniteta narodu,poručuju iz SOHV.

U Vukovaru, 19.rujna

Referendumi  se moraju održati – narod je jedini suveren

 Prikupili smo gotovo 650.000 potpisa za referendum, što je Sabor potvrdio.

Referendumsko pitanje nije u neskladu s Ustavom, što je Ustavni sud RH u svojoj katastrofalnoj odluci potvrdio.

 Zašto katastrofalnoj?

Unatoč tome što ne postoji ni jedan zakonski ni ustavni razlog za zabranu referenduma – referendum je zabranjen!

 To je urušavanje trodiobe vlasti i ustavnopravnog poretka, to je oduzimanje suvereniteta narodu.

Od toga dana, gospodo, Hrvatska je u ustavnoj krizi.

 Narod je iznad Ustava.

Narodni referendum je iznad Sabora i Vlade.

Nitko nema ovlasti ni pravo zabraniti referendume, kako  referendum o dvojezičnosti,  tako ni referendum o izbornom zakonu koji aktivno podržavamo, i  opet pozivamo sve simpatizere SOHV da se odupru stranačkoj stezi i podupru referendumske izmjene izbornog zakona.

Referendumi se moraju održati, a gospodi u poziciji i opoziciji poručujemo:

Ne igrajte se referendumskim institutom – igrate se s vatrom.

S vjerom u Boga i hrvatski narod.

Stožer za obranu hrvatskog Vukovara

facebook komentari