Pratite nas

Reagiranja

TONĆI MATULIĆ: Biskupi su ovim dokumentom raskrinkali ‘đavolsko lukavstvo’ rodne ideologije

Objavljeno

na

KOMENTAR TONČIJA MATULIĆA IZJAVE ‘MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH’ – Biskupi su ovim dokumentom raskrinkali ‘đavolsko lukavstvo’ rodne ideologije koja želi uništiti identitet čovjeka

Poruku hrvatskih biskupa ne treba, dakle, svoditi pod nazivnik volje za nadmudrivanjem, za pukim intelektualnim prepucavanjem oko smisla „biti čovjek“ i njegova uzvišenoga ljudskog dostojanstva, nego je treba uzeti u smislu pastirske službe koja bitno uključuje dužnost najodgovornijih u Crkvi da, radi istine, ispravne savjesti i čovjekove dobrobiti, javno i otvoreno raskrinkaju aktualno jalovo djelo tame takozvane rodne ideologije, upirući prstom u „sramotna shvaćanja“ koja ona promiče i podmuklo ih uvlači u zakonodavstva i odgojno-obrazovne sustave.
Duhovna situacija vremena otkriva da suvremeno društvo više nije sklono slaviti čovjeka kao krunu Božjega stvaranja koje je na vrhuncu urešeno dragocjenim i prekrasnim biserima žene i muškarca stvorenima na sliku Božju (usp. Post 1,26-27). Ideja čovjeka kao krune stvaranja i uresa svega stvorenja u suvremenom sekularnom kulturnom kontekstu, čini se, poprima obilježja koja se mogu lapidarno izreći uzrečicom njemačkoga pisca Gottfrieda Benna: „Kruna stvorenja, čovjek svinja“. U takvom se duhovnom ozračju smješta poruka hrvatskih biskupa „Muško i ženski stvori ih!“ koja kritički propituje konkretne izazove takozvane rodne ideologije koju smatra perjanicom najradikalnije i najnehumanije antropološke revolucije. Kad se radi o ideologiziranim pristupima čovjeku, ljudskoj spolnosti, braku i obitelji, onda upravo oni definiraju i snažno intoniraju duhovnu situaciju vremena koja je obilježena gubitkom smisla Boga i osjećaja za grijeh.

Duhovnu situaciju vremena odgonetavamo kroz prepoznavanje nosivih kulturalnih dinamika koje utječu na oblikovanje ljudske svijesti i savjesti ili, konkretno, ljudskoga djelovanja i ponašanja. Odgonetavanje ima prizvuk rješavanja zagonetke ili enigme, stoga je važno preciznije odrediti smisao i značenje te zadaće. U tome nam dragocjenu pomoć pruža Drugi vatikanski koncil koji je izjavio: „Da bi Crkva mogla izvršavati zadaću služenja čovjeku, dužnost joj je da u svako vrijeme ispituje znakove vremena i tumači ih u svjetlu Evanđelja“ (Gaudium et spes, 4). Dužnost ispitivanja znakova vremena je vlastita cijeloj Crkvi. Ipak, ta je dužnost naročito istaknuta u poslanju odgovornih u Crkvi. „Dužnost je svega Božjeg naroda, osobito pastira i teologa, da uz pomoć Duha Svetoga slušaju, razabiru i tumače razna mišljenja našega vremena te ih prosuđuju u svjetlu riječi Božje, kako bi se objavljena istina mogla uvijek dublje uočiti, bolje shvatiti i prikladnije izložiti“ (Gaudium et spes, 44).

Odgonetavanje ili prepoznavanje znakova vremena uključuje, dakle, i njihovo tumačenje koje ne može zaobići opomenu apostola Pavla: „A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je“ (Ef 5,10-13). Tomu treba dodati: što pak nije sjajno, tama je.

Poruku hrvatskih biskupa „Muško i žensko stvori ih!“ treba općenito shvatiti u duhu i smislu dužnosti prepoznavanja i tumačenja znakova vremena koja nema svrhu u samoj sebi, nego u tome da se objavljena istina bolje uoči, shvati i prikladno izloži, a da bi se to postiglo nužno je obući „svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim“ (Ef 6,11). Pastirska odgovornost nije prvotno zaokupljena samo kritičkim propitivanjem nekog mišljenja, neke znanstvene teorije koja ima svoje pobornike ili s nekog stava koji se žestoko nameće u društvu, nego je zaokupljena raskrinkavanjem „đavlovih lukavstava“ (perfidiae diaboli), a nošena temeljnom istinom o čovjeku i početku povijesti čovječanstva bez Boga: „Vama je otac đavao, i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini, jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži“ (Iv 8,44). To je najosnovnija zadaća razlučivanja dobra i zla, istine i laži u svjetlu evanđelja.

Poruku hrvatskih biskupa ne treba, dakle, svoditi pod nazivnik volje za nadmudrivanjem, za pukim intelektualnim prepucavanjem oko smisla „biti čovjek“ i njegova uzvišenoga ljudskog dostojanstva, nego je treba uzeti u smislu pastirske službe koja bitno uključuje dužnost najodgovornijih u Crkvi da, radi istine, ispravne savjesti i čovjekove dobrobiti, javno i otvoreno raskrinkaju aktualno jalovo djelo tame takozvane rodne ideologije, upirući prstom u „sramotna shvaćanja“ koja ona promiče i podmuklo ih uvlači u zakonodavstva i odgojno-obrazovne sustave. Takozvana rodna ideologija vuče za sobom prijetnje identitetu „biti čovjek“ kao žena i muškarac i svim bitnim dobrima koja odatle proizlaze: komplementarnost ženskog i muškog spola, uzajamno prožimanje biološkoga spola i rodnih društvenih uloga, brak kao heteroseksualna činjenica, obitelj kao životna zajednica roditelja i djece, odgoj kao autentična humanizacija i socijalizacija podmlatka za cjelovito čovještvo koje podrazumijeva ženski i muški element.

Hrvatski biskupi u ovoj poruci koriste dvije različite skupine izričaja. Jednu skupinu tvore izričaji koji djeluju poput milozvučne simfonije pravde i istine: Bog Stvoritelj, čovjek kao slika Božja, evanđelje, ljudsko dostojanstvo, ljubav, vjernost, brak, obitelj, roditeljstvo, dostojanstvo tijela i spolnosti, odgoj, identitet, savjest. Drugu skupinu tvore izričaji koji djeluju poput buke eksplozivnoga oružja od kojega zastaje dah i budi se strah. Ova skupina izričaja razotkriva prijetnje koje stvaraju razorni vrtlog rodne ideologije: relativistička i laicistička kultura, čovjekova samodopadnost, nehumani humanizam, antropološka revolucija – najradikalnija i najnehumanija od svih revolucija, kultura smrti, čovjekova samovolja, diktatura relativizma, ideologizirano shvaćanje čovjeka, ideologiziranje pojmova i lingvistički inženjering, seksualne devijacije, duhovna diktatura, izjednačavanje homoseksualnosti s heteroseksualnošću, bračni, obiteljski i spolni relativizam, smrtonosna mreža.

Upotreba dviju različitih skupina izričaja, svaka u svome kontekstu, pomaže da se ukaže na duhovnu situaciju vremena i na smisao kršćanske poruke o čovjeku u takvom ozračju. To su, s jedne strane, obmane takozvane rodne ideologije koje u svjetlu datosti kršćanske objave i općeljudskoga iskustva pokazuju vlastitu jalovost i tamu, a u društvenom kontekstu pokazuju brojne podmuklosti i lukavstva u nastojanjima da se čovjeka što dalje odvuče od izvornoga Božjeg nauma stvaranja i presvuče u ruho samovolje i samodopadnosti. Nastavno na raskrinkavanje obmana i lukavstava takozvane rodne ideologije ističe se, s druge strane, zabrinutost Crkve i svih ljudi dobre volje za grubo ponižavanje čovjeka i njegova ljudskog dostojanstva i izokretanje prirodnoga reda što ga je Bog usadio u samu ljudsku narav u činu stvaranja. Kad se s idolopoklonstvenom krutošću tvrdi da u ljudskom životu ne postoji i ne može postojati trajno i čvrsto uporište, onda se baš ta krutost drsko nameće kao jedino trajno i čvrsto uporište. Tada neminovno na mjesto istinske mudrosti i razbora dolaze ljudska glupost i prolazna znanja. To je stalna prijetnja čovjeku. Zbog nje se glavna poruka nauka sv. Tome Akvinskoga o razboritosti može lapidarno formulirati ovako: živite i djelujte razborito, a ne kao nerazumne životinje. Posljedično, umjesto da se danomice trsimo oko promicanja cjelovite dobrobiti čovjeka i cijeloga čovječanstva, prisiljeni smo baviti se pojedinačnim teorijama, neumjesnim željama i prohtjevima nekolicine i to u tragičnom ozračju vladavine instrumentalnoga razuma okovanog verigama koristoljublja, užitka i svojeglavosti.

Dvije različite skupine izričaja spontano iznose na vidjelo bolna proturječja koja mrcvare suvremenoga čovjeka, a ona su posljedica radikalizacije prosvjetiteljske kulture koja se definira isključivo pravima na slobodu i hotimičnim, a nerijetko i nasilnim potiskivanjem Boga iz života ljudi u javnome prostoru. Čovjek i njegovo pravo na slobodu izbora nisu problem, nego je problem postavljanje tog prava na mjesto jedinog izvora i krajnjeg mjerila istine i dobra. Budući da stvari stoje drugačije od toga, onda je čovjek prisiljen koprcati se u bolnim proturječjima. Biskupska poruka skreće pozornost na silnu i bjesomučnu borbu za zaštitu prirode i okoliša, s jedne strane, te na razornu volju koja pod svaku cijenu hoće mijenjati čovjekovo genetsko ustrojstvo i biološku osnovu i identitet spola.

U svemu tome je lako uvidjeti da se iza tog proturječja krije jedan te isti čovjek koji je svojim djelovanjem i ponašanjem najprije razorio prirodu, zagadio okoliš i opasno zaprijetio svome opstanku, a danas se s prometejskom vatrom u rukama okomio na samoga sebe, potpaljujući požar na vlastitoj ljudskoj naravi kao nositeljici i čuvarici spomena i vrijednosti autentičnoga čovještva. Riječ je o jednom te istom čovjeku koji samo s novim idejama i prohtjevima odbacuje Boga kao svoga Stvoritelja i, posljedično, veleprevratnički prisvaja sebi ono što je isključivo Božje – gospodstvo nad životom i smrću.

U duhu pastirske službe hrvatski biskupi poručuju da je „najbolji odgovor na izazove nove ideologije autentičan navještaj i življenje evanđelja“. Budući da je kršćanski vjernik obasjan Svjetlom istinskim koje prosvjetljuje svakog čovjeka (usp. Iv 1,9), onda se od vjernika očekuje da „kao po danu, pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomori, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo, ne pogodujte požudama“ (Rim 13,13-14). Raskrinkane jalove ideje i djela takozvane rodne ideologije ne dovode automatski do autentičnoga navještaja i življenja evanđelja. Na tom se planu treba svakodnevno, svatko osobno kao vjernik i svi zajedno kao Crkva, zlopatiti da izvorna ljepota i zanos evanđeoske poruke zahvate naša srca i usmjere ih na put evanđeoske preobrazbe „obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno“ (Rim 12,2).

Tonči Matulić, KBF Sveučilišta u Zagrebu

Izvor: bitno.net

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori
Komentiraj

Reagiranja

Ivica Todorić: Aktivaciju zakona potpisao sam pod ucjenom i prijetnjama

Objavljeno

na

Objavio

Ivica Todorić oglasio se u petak objavom na svojem novom blogu koji je otvorio danas i na kojem će idućih dana objavljivati tekstove na dnevnoj bazi.

U priopćenju Todorić prijeti da će poduzeti sve pravne korake koji su mu na raspolaganju kako bi dokazao da je donošenje lex Agrokor bilo neustavno i usmjereno prema nacionalizaciji privatne imovine. Za njega je to slučaj otimanja privatnog vlasništva kakav nije zabilježen u suvremenoj Europi.

Tvrdi i da su on i Uprava Agrokora potpisali aktivaciju zakona “pod ucjenom, prisilom, prijetnjama, manipulacijama zakonskim odredbama i neviđenim medijskim linčem”. Navodi i da su protiv Agrokora pokrenute brojne sudske tužbe, da je prihod pao za oko 20 posto, a sinergije koje vrijede milijarde nesmiljeno se uništavaju.

Priopćenje donosimo u cijelosti.

Nakon nevjerojatnih događaja oko Agrokora po prvi put izlazim u javnost s činjenicama vezanim uz kompaniju i mene osobno. Vjerujem kako se očekuje da ću rasvijetliti sve događaje, a upravo mi je i cilj da u narednim danima i tjednima baš niti jedno pitanje ne ostane neodgovoreno. Razlog mojeg dosadašnjeg neistupanja u javnosti je želja da ne učinim nikakvu štetu Agrokoru, zaposlenicima, investitorima niti drugim dionicima dok s timom pravnih, financijskih i drugih stručnjaka ne utvrdim  činjenice oko ovog, pokazat će se, najvećeg skandala u novijoj hrvatskoj povijesti.

Na početku 2017. godine, kad smo Agrokor vodili moj management i ja, kompanija je imala čvrst plan za napredak i uspješan rast te isplatu vjerovnika u skladu sa zakonskim obvezama. To je bila politika Agrokora i svih desetljeća postojanja i uspješnog poslovanja.

Vlada Republike Hrvatske u to vrijeme povlači političke poteze želeći steći kontrolu nad Agrokorom kroz, očito, unaprijed pripreman plan. Ciljano širenje dezinformacija i negativnih glasina kroz izjave najviših dužnosnika zakonodavne i izvršne vlasti tijekom prvih mjeseci 2017. godine destabiliziralo je Agrokor. Lažima i manipulacijama Vlada u zabludu dovodi i cjelokupnu javnost.  Služeći se konstrukcijama, te potpuno neprimjerenim medijskim djelovanjem, stvoren je okvir za pridobivanje političkih saveznika. Umjesto činjenica i istine Agrokor su htjeli prikazati kao slučaj Parmalat sugerirajući otuđenje ogromnih suma novaca, no danas, sedam mjeseci kasnije, slučaja Parmalat nema.

Cilj takvog djelovanja najviših dužnosnika Vlade i Sabora, kroz izravni politički intervencionizam, bio je donošenje neustavnog zakona  Lex Agrokor i nacionalizacija privatne imovine, a ovakav slučaj otimanja privatnog vlasništva nije zabilježen u suvremenoj Europi. Ja i Uprava Agrokora potpisali smo aktivaciju zakona, a sada posebno naglašavam, pod ucjenom, prisilom, prijetnjama, manipulacijama zakonskim odredbama i neviđenim medijskim linčem.

Gdje su drugi rušili, mi smo gradili mostove – ulagali smo MILIJARDE – kako u Hrvatsku, tako i u susjedne zemlje, opremali ljude najmodernijim znanjima i tehnologijama. Gdje su političari svojim nedjelovanjem i neznanjem raseljavali stanovnike, mi smo stvarali pretpostavke za ostanak i prosperitet uspješnih i zadovoljnih ljudi, svojih na svome.

U našem ambicioznom razvoju, uvijek smo se, kao i brojne druge tvrtke, osobito u tranzicijskim zemljama, susretali s izazovima. Međutim, uvijek smo ih i uspješno rješavali. Početkom 2017. g niti jedan izvanredni događaj nije bio prisutan u poslovanju Agrokora. Dapače,  stajali smo bolje nego ranije i imali velike perspektive.

Naši su rezultati mjerljivi, a mjerljivi su i rezultati izvanredne uprave koja danas upravlja otetom kompanijom.

Pod izvanrednom upravom značajan dio Agrokorove imovine je blokiran i izgubljena je kontrola nad dijelom operacija u susjednim zemljama. Protiv Agrokora su pokrenute brojne sudske tužbe koje prijete ukupnoj stabilnosti i održivosti kompanije. Prihod je pao za otprilike 20% , a sinergije, u koje su uložene, a i koje vrijede milijarde, se nesmiljeno uništavaju. Izvanredna uprava dobavljače tretira nejednako. Agrokor je opterećen nepotrebnim i nelegalnim kreditom, koji su za sebe dizajnirali strvinarski fondovi, a založena je i sva ključna strateška imovina, i to trustu Madison Pacific ltd sa sjedištem u Hong Kongu.

Ako se ovakvo stanje nastavi svi će vjerovnici, osim Ramljakovih povlaštenih fondova, njemu bliskih dobavljača, partnera, savjetnika i suradnika izgubiti ogromne vrijednosti. To je prava istina. Sve ostalo su laži i obmane izvanredne uprave i njezinih političkih sponzora, što će budućnost i činjenice vrlo brzo pokazati.

U trenutku kada je Agrokor napadnut najprljavijom političkom i medijskom kampanjom u povijesti naše zemlje, Vlada Republike Hrvatske nije, kao što to čine vlade svih svjetskih država, od SAD-a do Njemačke, nije podržala svoje ključne industrije i najvećeg poduzetnika. Dapače, Vlada je bila ključni sudionik te kampanje i provoditelj protuustavne i nezakonite nacionalizacije, koja će, uvjeravam vas (pokazat će vrijeme), po posljedicama za hrvatsko gospodarstvo i industriju biti ravna veleizdaji.

Danas se kula od karata, koju su lažima izgradili Martina Dalić, Ante Ramljak i njihovi partneri i pomagači, ruši.

Ostaju još bilance Agrokora i njegovih društava u kojima izvanredna uprava na čelu s Antom Ramljakom konstrukcijama i pritiscima omogućuje ljudima iz fonda Knigthead da direktno upravljaju i manipuliraju bilancama. To čine kako bi stvorili pretpostavke za stjecanje  stotina milijuna eura nepripadajuće financijske koristi.  Agrokorove milijarde doista su izgubljene. No ne mojom, niti krivnjom  mojih suradnika, nego vladinim aktivnostima uoči i nakon donošenja  Lex Agrokora. O tome  ću uskoro javno govoriti.

Građani Hrvatske i regije uvjerit će se da je nacionalizacija Agrokora koju je dizajnirala Vlada politički projekt koji je u potpunoj suprotnosti s interesima Republike Hrvatske.

Vladinom odlukom o nacionalizaciji Agrokora prouzročene su dalekosežne gospodarske i financijske štete koje se već mjere u mlijardama kuna. Uništava se industrija i njezina tržišna pozicija u Europskoj uniji. Hrvatska i regija pritom gube sinergijske učinke u EU. Takve odluke Vlade Republike Hrvatske zemlju  su uvukle u poziciju visokog društvenog i političkog rizika za što neće moći izbjeći odgovornost jer iza svakog protupravnog otimanja, iza svakog kriminala, uvijek stoje pojedinci s konkretnim imenima i prezimenima.

Stoga ću u narednom vremenu, a u cilju zaštite vrijednosti ulaganja u Agrokor, radnih mjesta i gospodarstava država u kojima poslujemo te svih naših dionika, pokrenuti sve pravne radnje koje su mi a raspolaganju, kako u Hrvatskoj, tako i pred međunarodnim tijelima. Pritom ću javnim istupima i objavom relevantnih dokumenata u potpunosti razotkriti spregu politike, privatnih interesa čelnika fondova i važnih ljudi iz samog Agrokora, a koja je stvarni razlog donošenja neustavnog Lex Agrokora.

Ivica Todorić na svojoj je službenoj stranici kasno popodne objavio i kako podržava osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor. Zasad je uz tu objavu navedeno samo kako će uskoro o tome pisati opširnije

facebook komentari

Nastavi čitati

Reagiranja

Tuđman o prisluškivanju iz BiH: “Oni naprosto ne žele uspostaviti prijateljske odnose s Hrvatskom”

Objavljeno

na

Objavio

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatske Ranko Ostojić u četvrtak je izvijestio javnost kako je to tijelo zatražilo očitovanje sigurnosno-obavještajnih-agencija vezano uz navodno prisluškivanje hrvatskih dužnosnika od strane BiH.

“Odbor je zatražio očitovanje Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) i očitovanje hrvatskih sigurnosno-obavještajnih agencija vezano za izjave ministra sigurnosti BiH o tome da se prisluškuju dužnosnici Republike Hrvatske.

To je bio i povod za traženje dodatnog izvješća ima li takvih slučajeva i s drugim zemljama i imat ćemo zatvorenu sjednicu odmah po primitku očitovanja naših sigurnosnih službi”, rekao je Ostojić, javlja Dnevnik.hr.

“Nedopustivo je da se dogodi, a pogotovo da netko tako javno navodi, da se prisluškuju dužnosnici. Bez obzira na opravdanje i kasnije demantije tražimo da naše sigurnosne službe izvijeste ovaj Odbor o tome što se konkretno događa i koje su mjere poduzete s naše strane. Mislim da na to treba imati adekvatan odgovor i izvršna vlast”, kazao je Ostojić.

Agrokor i širenje HEP-a, ali i odnosi hrvatske vlade i mađarskog mol-a, teme su koje, piše tjednik, zanimaju tajnu službu susjedne države. Miroslava Tuđmana, brinu izjave koje stižu iz BiH.

“Prvi zaključak koji se može izvući jest da se tamo radi po interesima pojedinih grupacija ili političkih opcija”, smatra Miroslav Tuđman iz HDZ-a.

Hrvati u BiH, jedno su od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva vlade Andreja Plenkovića. U toj je zemlji bio već nekoliko puta pa ovakvi postupci tajne službe BiH, za Tuđmana, su jasna poruka.

Podsjetimo, mediji u BiH su prenijeli u srijedu riječi ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića koji je potvrdio da je Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH, u skladu sa zakonima i Ustavom BiH, prisluškivala određene hrvatske dužnosnike s ciljem zaštite ekonomskih interesa BIH i njenih građana.

facebook komentari

Nastavi čitati