U hrvatsko se zakonodavstvo mora uvesti kazneno djelo negacionizma saborske Deklaracije o Domovinskomu ratu

1

Suočavamo se sa sve brojnijim napadima koji dovode u opasnost temeljne vrjednote na kojima je nastala suvremena hrvatska država; to je razlog zašto je zakonska zaštita Deklaracije Hrvatskoga državnog sabora o Domovinskom ratu od 13. listopada 2000. postala neophodna. U hrvatsko se zakonodavstvo mora uvesti kazneno djelo negocionizma saborske Deklaracije o Domovinskog ratu.

Ivan Jurašinović

Većina velikih europskih demokracija imaju zakon kojim se kažnjava zlouporaba slobode govora koja dovodi u pitanje osnovne vrjednote demokracije, autoritet države, javni red i mir i državnu sigurnost. Iako je sloboda govora temeljno pravo u demokratskom društvu, takvo ograničenje je zakonito. Član 10. Europske Konvencije o ljudskim pravima predviđa da ta sloboda sadrži obveze i odgovornosti i da »Može podlijegati takvim formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili sankcijama predviđenim zakonom i koje su neophodne u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javne sigurnosti, sprječavanja nereda ili zločina«.

Zakonitost takvih ograničenja je također predviđeno članom 19. Međunarodnog pakta UN-a za civilna i politička prava. U Francuskoj je na snazi zakon broj 90-615 od 13. srpnja 1990. koji kažnjava negiranje zločina protiv čovječnosti iz Drugoga svjetskog rata. Europska komisija za ljudska prava je utvrdila da je francuski zakon u skladu s Europskom konvencijom (24. lipnja 1996. – zahtjev broj 31159/96.). Odbor za ljudska prava UN-a također prihvaća kazneno djelo negocionizma. (CCPR/C/58/D/550/1993 Faurisson / Francuska). Negiranje Deklaracije Hrvatskoga državnog sabora o Domovinskom ratu od 13. listopada 2000. dovodi u pitanje državnu sigurnost, javni red i mir i suzbijanje kriminala.

Prijedlog za novi zakon:

Član 1.: tko negira činjenice sadržane u točki 4. uvoda Deklaracije Hrvatskoga državnog sabora o Domovinskom ratu od 13. listopada 2000. i u četvrtoj točki iste kaznit će se kaznom zatvora do pet godina i novčanom kaznom do petsto dnevnih dohodaka. Negiranjem se smatraju govori, vikanje ili prijetnje izrečene na javnim mjestima ili skupovima, tekstovi, letci, crteži, grbovi, slike, plakati ili bilo koja vrsta pisanja, govora ili snimanja, prodana, dijeljena ili izložena koja dovodi u pitanje činjenice sadržane u članu 4. uvoda Deklaracije Hrvatskoga državnog sabora o Domovinskom ratu od 13. listopada 2000. i u četvrtoj točki iste.

Član 2.: smatraju se žrtvama kaznenog djela iz stavka 1. ovog zakona, društva koja postoje najmanje pet godina na dan kaznenog djela i koja imaju kao statutarni cilj obranu prava branitelja Domovinskoga rata ili promicanje sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

Član 3.: kazneni postupak za kazneno djelo iz člana 1. se pokreće po službenoj dužnosti ili privatnom tužbom.

Član 4.: rok zastare za kazneno djelo iz člana 1. je 3 mjeseca.

Izvadak iz saborske Deklaracije od 3. listopada 2000. :

Uvod, točka 4.: potvrđujući da je na Republiku Hrvatsku oružanu agresiju izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srpskoga pučanstva u Republici Hrvatskoj…

2. Republika Hrvatska vodila je pravedan i legitiman, obrambeni i osloboditeljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.

Ivan Jurašinović, Avocat à la Cour associé

1 rue François Coppée – 75015 PARIS

11 rue Lenepveu – 49100 ANGERS

Tel Paris: +33 1 45 57 97 63

Tel Angers:  +33 2 41 34 06 20

Fax commun: +33 2 41 42 93 01
E-mail: [email protected]

facebook komentari

  • peppermintt

    oće dašta će, naprotiv za jednu skupinu tzv naprednjaka što više laješ na domovinu veća si “faca ”
    to nigdi nema