Viktor Orban: Migracija je trojanski konj terorizma

0

Migracija je trojanski konj terorizma, a trenutno zatišje u priljevu migranata je samo privremeno, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

“Migracija je trojanski konj terorizma. Ljudi koji kod nas dođu ne žele da žive u skladu sa našom kulturom i običajima, već prema svojim – ali po europskim standardima života”, rekao je Orban na svečanosti polaganja zakletve 462 nova graničara, koje vlada zove “pogranični lovci”

Orban je naredio da se ojača ograda na južnim granicama Mađarske kako bi se zaustavili migranti, većinom muslimani, za koje smatra da predstavljaju pretnju kršćanskom identitetu Europe i njenoj kulturi.

Orban je rekao da će problem sa migrantima nastaviti da postoji dokle god se ne riješe problemi u njihovim postojbinama i ne prepoznaju potencijalni rizici, te dodao da će pritisak na Mađarsku biti nastavljen jer milijuni ljudi planiraju da dođu u Europu u potrazi za boljim životom.

“U ovom trenutku još uvijek smo pod opsadom. Priljev migranata je samo usporio, ali nije gotov. Imamo vremena da pojačamo svoje linije odbrane”, rekao je Orban.

Izgradnja druge, 150 kilometara duge ograde, opremljene termo kamerama i detektorima pokreta na granici Mađarske sa Srbijom, trebalo bi da se završi do 1. svibnja.

Zastupnici Mađarske odobrili su nove propise kojima se dodatno ograničavaju prava tražiteljima azila, a policiji daju veće ovlasti u slanju migranata nazad u Srbiju.

Tokom izvanrednog stanja, koje je nedavno produženo do 7. rujna, svi tražioci azila biće do konačne odluke o njihovim zahtjevima držani u kampovima napravljenim od kontejnera na granici sa Srbijom, što je u skladu sa odlukom Mađarske da zatvori sve druge izbjegličke centre u zemlji.

> VIKTOR ORBAN: Mađarska, uz Hrvatsku i Poljsku, nosi častan naziv „predziđe kršćanstva“

facebook komentari