Vodimo na večeru čitatelja koji nam prevede odgovor Brodske plinare! :)

0

Novinari u Hrvatskoj su navikli dobivati nerazumljive odgovore na svoje upite, ali djelatnici službe za odnose s javnošću Plinare Brod  ovih su dana pokazali ipak neviđenu izvrsnost u naporima da puno napišu, a pritom ništa ne kažu.

Za dokaz vam nudimo njihov odgovor na jedan naš upit, a prvome od čitatelja tko nam ponudi razumno i logično tumačenje našeg dopisa plaćamo večeru za dvoje u gradu po izboru: Mostaru ili Slavonskom Brodu.  Pravo izbora restorana pridržavamo sebi, a vama prepuštamo užitak čitanja plinskog odgovora na pitanje kako je moguće u jednom mjesecu dobiti račun veći od dvije tisuće kuna:

Raspodjelu i obračun toplinske energije Brod-plin d.o.o. vrši sukladno Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 139/08, 18/09, 136/11, 145/11) koji je donijelo Ministarstvo gospodarstva, te sukladno odluci o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju donesenu od predstavnika suvlasnika.

Sukladno gore navedenoj odluci u konkretnom slučaju čitateljice odnos Ur / Upov je određen 100 % / 0 %,  što znači da se onima koji su ugradili razdjelnike topline toplinska energija preraspodjeljuje samo prema razdjelnicima topline. Nadalje, za ogrjevnu sezonu 2013/2014 UST-korekcijski faktor određen od strane predstavnika suvlasnika sukladno navedenom Pravilniku iznosi 79, a isti se primjenjuje kod raspodjele toplinske energije na one korisnike koji nisu ugradili razdjelnike topline na zajedničkom mjerilu gdje nisu svi ugradili iste na način da se za taj iznos povećava toplinska energija koja se raspodijelila na one korisnike koji nisu ugradili razdjelnike.

Na zajedničkom mjernom mjestu broj 148 zgrade Tena nalazi se sveukupno 90 korisnika toplinske energije, s tim da je njih 66-ero ugradilo uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (u daljnjem tekstu: razdjelnici topline). Tvrtka Brunata d.o.o. koju su korisnici odabrali za očitavanje impulsa s razdjelnika topline kao i do sada dostavila je podatke o potrošenim impulsima za svakog korisnika za prosinac 2013.godine. Na temelju dobivenih podataka Brod-plin d.o.o. je napravio obračun toplinske energije za prosinac 2013.godine. Bitno je za istaknuti da je od 66 korisnika koji su ugradili razdjelnike njih 24-ero imalo nula impulsa, a 9-ero jedan do tri impulsa. Ukupna potrošena toplinska energija za mjesec prosinac 2013.godine za navedenu zgradu iznosi 108.500,00 kWh. Od ukupno potrošene toplinska energija koja se raspodjeljuje na korisnike koji su ugradili razdjelnike za prosinac 2013.godine iznosi 55.834,72 kWh. Iz tog je vidljivo da se onda najveći dio te toplinske energije raspodijelio na ona preostala 33 korisnika koji imaju više od tri impulsa.

 U konkretnom slučaju za prosinac 2013.godine ukupni broj impulsa korisnika koji su ugradili razdjelnike iznosi 5.388, a čitateljica je potrošila 398 impulsa ili 7,4 % od ukupnog broja impulsa. Od ukupne toplinske energija koja se raspodjeljuje na korisnike koji su ugradili razdjelnike koja iznosi 55.834,72 kWh, a prema broju njenih potrošenih impulsa na čitateljicu se raspodijelilo 4.124,39 kWh, što čini 7,4 % od ukupne toplinske energije koja se raspodjeljuje na korisnike koji su ugradili razdjelnike topline, odnosno čini 3,8 % od ukupne toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu.

Usporedbe radi, u konkretnom slučaju za prosinac 2012.godine ( koji je inače po prosjeku temperatura bio za nijansu hladniji od prosinca 2013.godine) ukupna potrošena toplinska energija na zajedničkom mjerilu za navedenu zgradu iznosila je 97.100,00 kWh. Ukupni broj impulsa korisnika koji su ugradili razdjelnike je iznosio 11.706, a čitateljica je potrošila 439 impulsa ili 3,8 % od ukupnog broja impulsa. Od ukupne toplinske energija koja se raspodjeljuje na korisnike koji su ugradili razdjelnike koja je iznosila 54.668,61 kWh, a prema broju njenih potrošenih impulsa na čitateljicu se raspodijelilo 2.050,19 kWh, što čini 3,8 % od ukupne toplinske energije koja se raspodjeljuje na korisnike koji su ugradili razdjelnike topline, odnosno čini 2,1 % od ukupne toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu.

Iz gornjeg je vidljivo sljedeće. Čitateljica je za prosinac 2012.godine (439 impulsa) i prosinac 2013.godine (398 impulsa) potrošila približan broj impulsa. Međutim, ukupan broj impulsa za prosinac 2012.godine iznosio je 11.706, a za prosinac 2013.godine 5.388, pa iz tog razloga za prosinac 2013.godine broj impulsa čitateljice u ukupnom broju impulsa predstavlja veći udio od udjela koji je bio za prosinac 2012.godine. Nadalje, toplinska energija koja se raspodjeljuje na korisnike koji su ugradili razdjelnike za prosinac 2012.godine (54.668,61 kWh) i za prosinac 2013.godine (55.834,72 kWh) je također približnog iznosa, s tim da za ogrjevnu sezonu 2013/214 UST-korekcijski faktor iznosi 79, znači čak više od UST-korekcijskog faktora za ogrjevnu sezonu 2012/2013 koji je iznosio 45.

Bitno je naposljetku naglasiti da računi za toplinsku energiju najprije ovise o ukupnoj potrošnji toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije (kalorimetru), koja se onda prema navedenom Pravilniku  raspodjeljuje na korisnike koji su ugradili razdjelnike i na one koji nisu.

Vezano za navode čitateljice kako su svi računi i onih koji nisu ugradili razdjelnike topline veći iznad 1.500,00 kuna valja istaknuti da za ogrjevnu sezonu 2013/2014, kako smo već ranije naveli, UST-korekcijski faktor koji je odredio predstavnik suvlasnika iznosi 79, dok je za ostalih 33 korisnika koji nisu ili su imali malu potrošnju u istoj zgradi račun iznosio od 154,00 do 599,00 kn.

S poštovanjem, Brod-plin d.o.o.

facebook komentari