Za osmanlijske vladavine, slavljenje svetih misa u muslimanskim kućama

2

misiste-bile-8

Za osmanlijske vladavine svete su se mise slavile u šumama, na poljima, na grobljima, u štalama, sjemenicima, žitnicama, seoskim kućama…ali i u muslimanskim kućama. Razlozi slavljenja svetih misa po muslimanskim kućama bili su dvojaki:

  • a) muslimanski
  • b) franjevački

Muslimanski su razlozi sljedeći :

  • Nenadana bolest
  • Neko moćno strašenje

Razlozi koji su nukali svećenike da udovolje muslimanskoj želji su:

1. Nada da bi te osobe mogle pomoći katolicima na sudovima
2. Evangelizacija nevjernika
3. Dužnost i želja da slavljenje svete mise dovede nevjernike kršćanskoj vjeri
4. Misa je bila veza kršćana s pojedinim muslimanskim obiteljima

U toj povezanosti s muslimanskim velikašima treba tražiti i jedan od razloga za uspon Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini u nekoliko zadnjih decenija turske uprave, a što je rezultiralo dobivanjem carskih fermana za gradnju samostana i crkava diljem Bosne i Hercegovine.. Fra Petar Bakula u Šematizmu zapisuje: “Nedavno je trebalo tražiti daleko od ovoga grada (Mostara) zabitna mjesta gdje bi se mogla u strahu sveta misa slaviti, a sada i turske kuće odzvanjaju od našega pjevanja i nitko se ne srdi „

Muslimanske kuće u Mostaru u kojima se slavila sveta misa:
„U arhivu Biskupskog ordinarijata nalazi se jedan dokument na kojemu je sačuvan popis muslimanskih kuća u Mostaru u kojima je fra Petar Kordić u navedene dane godine 1863. i 1864. Služio svete mise „
Mise rečene u turskim kućama:

Miseca veljače 1863. dana III u Šaćir efendije Gjabića,
Miseca listopada 1863. u Muhameda Agjohorevića,
U Alije Raljevića na 13.travnja i na 16.istoga rekao sam misu 1864.
U S. Pašića, na Carini na 28.travanj 1864.
U Šaćir efendije Gjabića rekao sam na 1864. u sliedeće dneve:29. i 30. Travnja, na 2.svibnja „

I u drugim mjstiam u Bosni i Hercegovini zadnjih decenija turske vladavine, slavile su se svete mise.

Tako je primjerice u Prozoru u kući Mahmutbegovića nekoliko puta slavljena sveta misa.

Izvor: Deset kamenih mačeva, prof Marko Dragić

[ad id=”40551”]

facebook komentari

  • peppermintt

    eh ta naša burna povijest 😉

  • gost

    Nakon odlaska Turaka trebalo je opet propovijedati Evandjelje sirom Balkana, a ne Ga ljubomorno cuvati samo za sebe. Isus je rekao da svjetiljku ne stavljamo pod sud , vec na vidno mjesto kako bi mogla svijetliti svima.