Zbor vojnika, dočasnika i časnika HVO HR HB upozorio na neodrživost položaja hrvatskog naroda u BiH

3

Zbor vojnika, dočasnika i časnika HVO HR HB obratio se ovih dana otvorenim pismom najvišim političkim dužnosnicima hrvatskog naroda u BiH i Republici Hrvatskoj, predsjednicima političkih stranaka te crkvenim velikodostojnicima. Vojnici, dočasnici i časnici HVO-a u pismu upozoravaju na neodrživost stanja u kome se nalazi hrvatski narod u BiH, ali i branitelji HVO-a, te se nizom pitanja otvoreno obraćaju predsjednicima određenih političkih stranaka u BiH

Otvoreno pismo prenosimo u nastavcima:

“Poštovani,

43f6b0e7010908a08f8096750a757221imajući u vidu složenost političke situacije u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i lošu poziciju hrvatskoga naroda u odnosu na druga dva naroda, te svakodnevna poniženja, koja podnose hrvatski branitelji i cjelokupni  hrvatski narod u BiH, mi branitelji-vojnici, dočasnici i časnici „Hrvatskoga vijeća obrane“ (HVO), „Hrvatske republike Herceg- Bosne“ (HR- HB), osjećamo obvezu i odgovornost, kako moralnu tako i nacionalnu, reagirati i ozbiljno ukazati na određena, u nacionalnom smislu, neodgovorna  ponašanja, kako pojedinaca tako i stranaka  u pogledu političke nezrelosti i neodgovornosti, nepotizma, korumpiranosti, komercijalizacije političkih stranaka, neozbiljnosti, nesposobnosti za vođenje odgovorne nacionalne, (a ne isključivo stranačke) politike, kao i za rješavanje hrvatskoga nacionalnog pitanja u okviru ustavnih reformi, koje se najavljuju u BiH već duže vrijeme.

Evidentno je da u BiH postoje odgovarajuće destruktivne (separatističke) opcije, koje se nimalo ne ustručavaju javno očitovati  kako  BiH ne vide kao cjelovitu zajednicu ravnopravnih naroda u bližoj ili daljnjoj budućnosti, te koje pokazuju otvorene težnje ka njenom raspadu, tj. odcjepljenju  jednog dijela njenog teritorija.

Isto tako, evidentno je i postojanje unitarne opcije, čiji zagovornici  BiH vide isključivo kao visoko centraliziranu državu u kojoj će jedan narod biti dominantan nad ostalima, pri čemu  se majorizacija brojnijih nad manje brojnima,  otvoreno zagovara na svim područjima života.

Osobito zabrinjavaju otvorene teritorijalne težnje na većinska hrvatska područja, odnosno na prostor Herceg- Bosne, kojega je HVO obranio u ratu i koji je u hrvatsko-bošnjačku Federaciju BiH unesen kao miraz i zalog trajnom miru. Te iste unitarističke snage već duže vrijeme pokušavaju raznim metodama zastrašivanja, terorističkim djelima i raznim drugim metodama pritiska, natjerati Hrvate na iseljavanje sa stoljetnih hrvatskih ognjišta u BiH, čime nastavljaju otvorenu primjenu ratnih planova tijekom kojih je hrvatski narod u BiH, treba li podsjećati, najviše stradao.

Ovakvo stanje traje još od prestanka ratnih sukoba, a jedina konstanta je stalno slabljenje političke pozicije hrvatskog naroda i onemogućavanje političkog utjecaja, kako djelovanjem raznih međunarodnih institucija koje su stalnim pritiscima u potpunosti nastojale devastirati hrvatsku nacionalnu politiku u BiH, tako i djelovanjem domaćih struktura koje su dolazile iz druga dva naroda, gdje su se politički predstavnici druga dva naroda doslovno natjecali tko će posredstvom različitih metoda iz domena specijalnog rata, proizišlih uglavnom iz metodologije rada bivših jugo-komunističkih struktura sustava, ostvariti veći utjecaj na hrvatske političare i hrvatsku politiku u BiH. Cilj ovakvih nastojanja bio je, i ostao, osigurati isključivo sebi, odnosno svome narodu, dominantan politički položaj u jednom od dva postojeća entiteta – Republici Srpskoj ili Federaciji BiH.

Ne treba previše mudrosti kako bi se došlo do zaključka da su dva postojeća entiteta postala većinski entiteti druga dva naroda – Republika Srpska srpskog, a Federacija BiH bošnjačkog naroda. U političkim razračunavanjima unitarističkog i separatističkog koncepta, hrvatski politički predstavnici su, kao i hrvatski narod, malo pomalo gubili politički subjektivitet, da bi u posljednje vrijeme postali isključivo moneta za potkusurivanje u međusobnim sukobima srpske (separatističke) i bošnjačke (unitarističke) politike u BiH, koja sve otvorenije pokazuje da bi u budućnosti bila zadovoljna i stvaranjem unitarne države na 51 posto post-daytonske BiH.

Imajući sve ovo u vidu postavlja se pitanje kakva je uopće budućnost države BiH i hrvatskog naroda? Očigledno je da velikobošnjački krugovi, kroz proces majorizacije Hrvata i unitarizaciju većeg bh entiteta, izravno pogoduju srpskim separatističkim težnjama na prostoru ostatka BiH.

Proces majorizacije, koji na prostoru Federacije BiH godinama provode bošnjačke unitarističke snage, obilježen je otvorenim pokušajima centralizacije na svim razinama vlasti u BiH kao i po svim pitanjima, uključujući i neravnomjernu raspodjelu proračunskih sredstava, pokušajima protuustavnog i centralističkog nametanja rješenja u javnoj upravi, školstvu, zdravstvu itd., ali i otvorenim izborom hrvatskih predstavnika u tijela vlasti. Otvoreno radeći na procesu dekonstituiranja Hrvata, velikobošnjačke unitarističke snage su u posljednje vrijeme, preko sebi odanih hrvatskih kadrova (u komercijaliziranim političkim strankama kakva je npr. NSRZB, koje potpuno otvoreno potkupljuju birače nudeći im novac ili neke druge usluge za glas na izborima ), zatražile i gašenje županija, na koje je prenesen dio suvereniteta nekadašnje HR Herceg- Bosne.

Nažalost, i pred nadolazeće Opće izbore u BiH, nakon kojih će uslijediti i ulazak u dugo najavljivani proces ustavnih promjena, odnosno o novoj ustavnoj arhitekturi BiH, hrvatske političke stranke su nejedinstvene. Jedna skupina stranaka okupljena je oko Hrvatskog narodnog sabora (HNS), drugi (HDZ-1990) su malo u HNS-u a malo izvan njega pri čemu traže potporu saveznika među unitarističkim bošnjačkim snagama , treći se diče potporom pet-šest bošnjačkih stranaka (Stranka Pravde i Povjerenja- SPP), dok se četvrti (HSP BiH) ponose nastupom u bošnjačkoj koaliciji na prostorima Republike Srpske.

Nedvojbeno, Hrvatski narodni sabor je institucija kroz koju se treba stvarati i braniti nacionalna strategija hrvatskog naroda u BiH, ili bi tako trebalo biti, od koje hrvatski narod u BiH puno očekuje, i što će svakako znati vrednovati i na predstojećim izborima.

Međutim, određeni procesi, ili pak njihova javna percepcija, zabrinjavaju mnoge, pa tako i nas branitelje HVO-a HR Herceg Bosne.

Stoga otvoreno, i bez zastupanja bilo čijih stranačkih interesa, postavljamo pitanje predsjedniku Hrvatskog narodnog sabora, kao i članovima predsjedništva HNS-a.

– Je li strateški cilj HNS-a puno kreiranje i vođenje nacionalne politike Hrvata u BiH, bezuvjetna zaštita hrvatskih nacionalnih interesa, koja je moguća jedino kroz okupljanje svih hrvatskih političkih subjekata, istaknutih pojedinaca i skupina, koje će kroz HNS-a na najdjelotvorniji način osmisliti i zaštititi ugrožene nacionalne interese hrvatskog naroda u BiH?

– Ili je cilj, što mnogi u posljednje vrijeme naglašavaju, provođenje usko-stranačke, odnosno elitističke politike, koja  hrvatski narod u BiH drži kao taoca pojedinaca ili određenih lokalnih skupina, koje HNS koriste kao instituciju preko koje štite isključivo svoje osobne interese?

I u prvom i u drugom slučaju očekujemo da nam jasno odgovorite na pitanje, i pojasnite kako vi sve ovo vidite i kakve ste rezultate do sada postigli na tom planu, koji su razlozi da je HNS još uvijek krnji, te koja je daljnja strategija rada HNS-a i na kojim načelima je utemeljena, kao i na koji način se primjenjuju (pojasniti primjerom).

Istodobno, pitanja ćemo postaviti i ostalim hrvatskim političkim subjektima, ali i onima koji kao stranke, skupine ili pojedinci djeluju unutar drugih političkih opcija u BiH.

Što je vaš cilj i koga vi predstavljate? Je li vaš cilj lakši dolazak do raznih političkih pogodnosti i povlastice, koje su motivirane isključivo materijalnom ili financijskom koristi?  Ako je tako, otkud vam moralno i hrvatsko pravo da se koristite mogućnošću predstavljanja, tj. zastupanja hrvatskog naroda, bez hrvatskog izbornog legitimiteta dobivenog na izborima? Ili je vaš cilj poradi isključivo osobnih interesa promicati pripadničku a ne predstavničku demokraciju,  što je pogubno za hrvate u BiH. Ovo pitanje se između ostalog odnosi i na nelegitimnog predsjednika Federacije Živka Budimira, kao i na stranke „Platforme“, a i predsjednika HKD Napredak gosp. Franju Topića, kojemu kada su ugroženi njegovi osobni interesi samo onda su ugroženi i interesi hrvatskog naroda, u protivnom uglavnom nastupa s pozicije velikobošnjačkih interesa i struktura, koje su opredijeljene za unitarnu BiH.

– Ukoliko i nadalje imate namjeru provoditi velikobošnjački unitaristički koncept, uzvraćajući tako na milost izbora za određene pozicije, zbog čega se i dalje izjašnjavate Hrvatima, zašto se ne počnete izjašnjavati bošnjacima-katolicima, kako je to i predviđeno u programskim odrednicama velikobošnjačke unitarističke opcije, a što su neki biološki Hrvati, koji žive na većinskim bošnjačkim prostorima već iskoristili?

Predsjedniče HSP BiH gosp. Jurišiću, tko snosi posljedice za političke odluke kakve ste sami donosili kada ste se upustili u avanturu uspostave „Platformaške Vlade“ bez hrvatskog izbornog legitimiteta, bez pripreme, bez vizije, potpuno samoinicijativno, prkoseći na taj način hrvatskoj izbornoj volji. Koliko ste ministara predložili u Vladu Federacije te koliko vaša stranka sada ima ministara u toj istoj vladi, kao i tko snosi posljedice za takvo drsko, neodgovorno i antihrvatsko ponašanje. I pozicija predsjednika Federacije je pripala HSP-u u početku mandata, što se dogodilo predsjedniče krajnje desnice koji ste skupa sa Predsjednikom Federacije otišli toliko desno da nam sada dolazite s lijeve strane predvodeći neke nove multietničke stranke?  Ili na taj način generale HVO-a promovirate onaj svoj slogan „Neću izdat ja“ kojim ste se dičili? Jeste li vi stvarno umislili da vaša strančica može ponuditi vrhunske stručnjake, nacionalno svjesne hrvate koji će zaštititi hrvatske nacionalne interese, gdje je ta svijest nestala u međuvremenu?”, kaže se u prvom djelu pisma Zbora vojnika, dočasnika i časnika HVO HR HB upućenog ovih dana  najvišim političkim dužnosnicima hrvatskog naroda u BiH i Republici Hrvatskoj, te najvišim crkvenim velikodostojnicima.

(Nastavlja se)

M.J.

facebook komentari