Željka Markić: OBAVEZAN GRAĐANSKI ODGOJ – KAO POVRATAK U LIJEVI TOTALITARIZAM

2
FAH

Radikalne lijevo-liberalne udruge bliske Sorosu i financirane iz proračuna Republike Hrvatske žele satnicu hrvatskih učenika opteretiti sa još jednim obaveznim predmetom – građanskim odgojem.

Udruge koje na sve moguće načine, surađujući sa političkim strankama, sprječavaju angažiranje odraslih s čijim se stavovima na slažu u civilnom društvu i guše javnu raspravu o svakom važnom pitanju – žele raspravljati i poticati na angažman – našu djecu.

Odrasle nastoje ušutkati, a s djecom žele raspravljati.

Takav, potpuno iščašen građanski odgoj kao obavezan predmet- želi uvesti u škole i gradonačelnik Rijeke Obersnel.

On je odrasle već riješio – izlaznost na lokalne izbore u Rijeci je nakon 70 godina komunista i SDP-a najniža u Hrvatskoj – oko 25%.To znači da je obersnelova vlast uspjela 3 od 4 birača “potaknuti” da uopće ne glasaju.

A sad slijedi demokracija za djecu. Od petog razreda. Dok je za njihove roditelje bolje da ostanu doma i ne glasaju – djecu Obersnel želi u budućnosti na izborima. Nakon što im se objasni – koja je partija jedina prava.

P.S. Da ne bi bilo zabune – zalažem se za građanski odgoj – kao međupredmetni sadržaj -koji neće dodatno opteretiti djecu. Prirodno je da svi mi koji smo djelima pokazali da se zalažemo za demokratizaciju hrvatskog društva – koji smo sudjelovali u organizaciji prvog građanskog referenduma – najdemokratskijeg načina odlučivanja građana – želimo da naša djeca dodatno proširuju prostor demokracije u Hrvatskoj – slobodni od nametanja svake ideologije.

facebook komentari

  • Dusko Besenic

    Ovo je dobar stav i “zahtjev” gospođe Markić,ali mislim da je zbilja došlo vrijeme da sjedne i razmisli dobro i iskristalizira svoj politički stav,jer je šteta da sa takvim potencijalom glasača i dalje vrluda po desnoj ili kvazi desnoj političkoj opciji i najbolje bi bilo da osnuje vlastitu stranku i da jasno izloži svoj politički program,pa da vidimo šta se mota po njezinoj glavi i kome je to prihvatljiva opcija.

  • Vladimir Dananić

    „Odrasle nastoje ušutkati, a s djecom žele raspravljati.“

    Žele indoktrinirati djecu protiv roditelja. Maoizam na djelu. To zlo ne će tek tako otići, jer je sve donedavna imalo potporu i u Bijeloj Kući, za vrijeme Obame. Trump je dobar protuotrov za to, ili se barem čini da je, što je pokazao i na nedavnom susretu G7, kad je „odpilio“ EU i poslao ju u neku stvar. Zajedno s NATO-om. Da, ovo ima veze s temom članka zato što je ideologija kvarenja djece globalna, a najgori, najopakiji ideolozi maoističkog kvarenja djece utaborili su se upravo na Zapadu.