10. listopada 1991. Pokolj u Lovasu – okupacija, teror, ubijanje i tjeranje Hrvata u minska polja

Na svom putu prema okupaciji i uništenju Vukovara JNA i četnici iz Srbije uništavali su i ubijali sve što im se našlo na putu. Tako su 10. listopada 1991. okupirali i spalili Lovas – hrvatsko selo u Srijemu. Divljanje, iživljavanje, ubijanje i palež trajali su do 18. listopada. Tijekom listopada i studenog 1991. ubijeno je … Continue reading 10. listopada 1991. Pokolj u Lovasu – okupacija, teror, ubijanje i tjeranje Hrvata u minska polja